English Chủ Nhật, 22-04-2018, 21:24 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 71129388
Đang online: 105

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 27/3-31/3/2017)

Đăng ngày: 01/04/2017; 1965 lần đọc
Nghiêm túc thực hiện việc chuẩn bị phiên họp UBND tỉnh thường kỳ hàng tháng; Tập trung kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; Khẩn trương giải quyết các vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án nâng cấp, mở rộng NMLD Dung Quất; Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng về phát triển ngành tôm; Giải quyết dứt điểm vướng mắc khu vực 70ha thuộc dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất; Chuyển nguồn kinh phí sang năm 2017; Khẩn trương thực hiện phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới và phát triển các công ty nông, lâm nghiệp; Sớm đưa dự án Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh vào hoạt động; Triển khai Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, giải pháp phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em; Tập trung phòng chống vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm​​;… là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 27/3-31/3/2017).​​​ 
Tập trung kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ được giao

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố tập trung kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

​Theo đó, đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng...; tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; sử dụng đất đai có hiệu quả; thu ngân sách, xử lý nợ công, nợ xấu; bố trí hợp lý và đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công; bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện tốt chương trình hành động, kế hoạch đề ra.

Trong đó, lưu ý thực hiện các công việc như: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án Nâng cấp, mở rộng NMLD Dung Quất và các dự án trọng điểm tại địa bàn Khu kinh tế Dung Quất: Khu đô thị công nghiệp Dung Quất, Khu liên hợp sản xuất gang thép Dung Quất – Hòa Phát; dự án VSIP Quảng Ngãi, Quy hoạch, lập dự án Đầu tư công viên trung tâm thành phố Quảng Ngãi; các dự án đầu tư hạ tầng theo hình thức PPP; kế hoạch tổ chức bán đấu giá nhà do tỉnh quản lý, đặc biệt là trụ sở cũ của các cơ quan nhà nước thuộc huyện Sơn Tịnh quản lý, sử dụng để tăng thu ngân sách và sử dụng có hiệu quả; trùng tu, tôn tạo mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng; rà soát, điều chỉnh các cơ chế, chính sách về giá đất, môi trường, bồi thường, giải phóng mặt bằng, quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên khoáng sản; hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết dọc hai bên bờ sông Trà Khúc, thành phố Quảng Ngãi...; kịp thời có các giải pháp hữu hiệu để xử lý các vấn đề quan trọng, bức xúc; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của đơn vị; định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Làm tốt công tác chuẩn bị ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, biến đổi khí hậu; chủ động thực hiện các biện pháp ngăn ngừa, đối phó với dịch bệnh (virus Zika, cúm gia cầm H5N8, cúm H7N9...) và tình trạng ngộ độc thực phẩm, không để bùng phát dịch bệnh ở địa phương.

Tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; đẩy mạnh thực hiện quyết liệt việc đôn đốc, kiểm tra phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. 

Nghiêm túc thực hiện việc chuẩn bị phiên họp UBND tỉnh thường kỳ hàng tháng

Chủ tịch UBND tỉnh vừa yêu cầu​ các sở, ban ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện việc chuẩn bị phiên họp UBND tỉnh thường kỳ hàng tháng. 

​Theo đó, thời gian tổ chức phiên họp UBND tỉnh thường kỳ sẽ được bố trí vào khoảng thời gian từ ngày 25 đến ngày 28 hàng tháng theo đúng Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2020 ban hành tại Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016. Trường hợp có yêu cầu công việc đột xuất sẽ bố trí theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Các ủy viên UBND tỉnh bố trí công việc và thời gian công tác để tham dự đầy đủ các phiên họp UBND tỉnh, hạn chế cử người dự họp thay. Đồng thời, chủ động chuẩn bị báo cáo, đề án được phân công theo chương trình công tác của UBND tỉnh, gửi về Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất ngày 20 hàng tháng.

Để chuẩn bị báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng, yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm chế độ báo cáo thống kê, cung cấp thông tin, số liệu về lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công theo chức năng, nhiệm vụ và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 hàng tháng.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động tập hợp số liệu và xây dựng báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 22 hàng tháng để báo cáo Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo đúng thời gian yêu cầu và gửi các ủy viên UBND tỉnh trước phiên họp.

Khẩn trương giải quyết các vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án nâng cấp, mở rộng NMLD Dung Quất

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực  UBND tỉnh Đặng Văn Minh chỉ đạo một số vấn đề liên quan đến Tiểu dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Theo đó, yêu cầu Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi (Ban quản lý) phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương xử lý dứt điểm những tồn tại trong công tác bồi thường, GPMB và tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công, đảm bảo tiến độ đối với 10 hạng mục công trình hoàn trả.

Đối với Khu dân cư Tây Bắc Vạn Tường giai đoạn 3: Đẩy nhanh tiến độ thi công (yêu cầu Nhà thầu lập tiến độ thi công tổng thể và chi tiết hàng tuần trên cơ sở khối lượng còn lại, trình Chủ đầu tư phê duyêt) để chậm nhất ngày 30/4/2017 đảm bảo đủ điều kiện giao đất thực địa cho người dân xây dựng nhà cửa. Từ nay đến ngày hoàn thành khu tái định cư, nếu có hộ dân nào có nhu cầu làm nhà thì Ban Quản lý phối hợp với chính quyền địa phương giao ngay đất cho người dân.

Đồng thời, yêu cầu Ban quản lý phối hợp với Sở Xây dựng khẩn trương tham mưu UBND tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng ủy quyền cho Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi xử lý các nội dung cụ thể và phát sinh trong quá trình thi công liên quan đến Tiểu dự án. Tổ chức trực báo hàng tuần để đôn đốc, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện của các đơn vị thuộc quyền.

UBND huyện Bình Sơn khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của huyện, trong đó cần tích cực phối hợp với Ban Quản lý giải quyết dứt điểm các tồn tại vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo chỉ đạo, kết luận của UBND tỉnh tại  Thông báo số 38a/TB-UBND ngày 20/02/2017, cụ thể tập trung xử lý 18 trường hợp chưa nhận tiền bồi thường thuộc mặt bằng 108,2ha, 10 trường hợp chưa nhận tiền thuộc 10 hạng mục hoàn trả, 01 hộ dân ở Khu Tây Bắc Vạn Tường (giai đoạn 3), đảm bảo thời hạn hoàn thành chậm nhất trước ngày 30/4/2017; đồng thời, khẩn trương tổ chức rà soát các trường hợp về đất tái định cư để có văn bản báo cáo giải trình, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh về cơ chế, chính sách đặc cách đối với các trường hợp về đất tái định cư trên cơ sở kiến nghị của UBND huyện Bình Sơn và Ban Quản lý.

Đề nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khẩn trương, xem xét giải quyết các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của cơ quan quyết định đầu tư mà Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đã kiến nghị, cụ thể: Phương án điều chỉnh hướng tuyến của tuyến đường dân sinh (vị trí 3), tuyến kênh mương B7-12; phương án bổ sung tuyến đường dân sinh (vị trí 4) thuộc 10 hạng mục di dời hoàn trả hạ tầng; phương án điều chỉnh mương thoát nước dọc kết hợp tiêu lũ tự nhiên và thoát nước mặt cho Khu dân cư Tây Bắc Vạn Tường (giai đoạn 3); điều chỉnh giá gói thầu số 01: kiểm toán công trình thuộc Tiểu Dự án.

Giải quyết dứt điểm vướng mắc khu vực 70ha thuộc dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản ​yêu cầu UBND huyện Bình Sơn tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm việc xác nhận đất đai, thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường bổ sung đối với 06 ha đất đồi gò trong phần diện tích 70 ha để bàn giao ngay cho Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt phục vụ việc khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư của Đoàn doanh nghiệp Nhật Bản theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 56/TB-UBND ngày 02/3/2017 và Công văn số 1407/UBND-CNXD ngày 20/3/2017; thời hạn cuối cùng phải hoàn thành chậm nhất trước ngày 01/4/2017.

​Riêng đối với 02 hộ dân có nhà cửa thuộc phần diện tích nêu trên chưa di dời (một trường hợp có đám tang, một trường hợp có đám cưới), UBND huyện Bình Sơn khẩn trương làm việc cụ thể với chủ hộ để tiến hành di dời trước ngày 02/4/2017; trường hợp chưa thể thực hiện ngay việc di dời 02 hộ thì báo cáo, tham mưu UBND tỉnh có văn bản cam kết với Đoàn nhà đầu tư Nhật Bản về thời gian bàn giao mặt bằng sạch tại khu vực này.

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi có trách nhiệm tích cực và phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Bình Sơn trong quá trình thực hiện công việc nêu trên.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng về phát triển ngành tôm

Ngày 28/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 1650/UBND-NNTN yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố ven biển tập trung thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến phát triển ngành tôm theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 89/TB-VPCP ngày 17/02/2017. 

Hỗ trợ và khuyến khích nuôi, chế biến tôm

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn thành dự án Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Quảng Ngãi đến 2020, định hướng đến năm 2030; tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quản lý chuyên ngành nuôi tôm; triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư về phát triển thủy sản.

Khuyến khích, thu hút doanh nghiệp tư nhân, phát triển các mô hình hợp tác xã đầu tư nuôi, chế biến tôm; Tăng cường quản lý chặt chẻ hoạt động sản xuất, kinh doanh tôm giống, thức ăn, thuốc và chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản và xử lý nghiêm các vi phạm; Có kế hoạch liên kết vùng để phát huy lợi thế sản xuất, kinh doanh tôm, hình thành khu sản xuất tập trung công nghệ cao nhằm thu hút nguồn lực; phát triển các mô hình sản xuất sinh thái, hữu cơ; Tổ chức thực hiện tốt việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó tăng cường tổ chức hợp tác và liên kết, xây dựng các chuỗi sản xuất thủy sản; Tổ chức việc thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ khoa học, nuôi tôm an toàn, nuôi tôm sạch; Tổ chức thực hiện tốt công tác quan trắc, cảnh báo môi trường và phòng ngừa dịch bệnh;

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và địa phương tăng cường các biện pháp giám sát, kiểm soát dịch bệnh trên tôm nước lợ; kiểm soát và quản lý tốt chất lượng con giống; kiểm soát chất lượng vật tư đầu vào, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp trong nuôi trồng thủy sản; đẩy mạnh thanh kiểm tra định kỳ, đột xuất các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống, các cơ sở thu gom, chế biến tôm, ngăn chặn nạn bơm chích tạp chất vào tôm; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện, thành phố xây dựng và thực hiện các chương trình khoa học công nghệ cho tôm nước lợ, bao gồm các đề tài, dự án ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong sản xuất,...đồng thời vận dụng các cơ chế chính sách huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp và các tổ chức tham gia nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển ngành tôm.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện tốt công tác thông tin, phân tích và dự báo thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp, xúc tiến thương mại, thúc đẩy xuất khẩu; hỗ trợ quảng bá sản phẩm; khuyến khích, hỗ trợ phát triển công nghiệp ngành tôm; Kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm hoạt động gian lận thương mại đối với con tôm; Hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện việc xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm từ tôm nhằm nâng cao giá trị, tăng sức cạnh tranh các sản phẩm từ tôm.

Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng vùng sản xuất giống và nuôi tôm tập trung

Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực và bố trí ngân sách nhà nước để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng vùng sản xuất giống và vùng nuôi tôm tập trung; Rà soát, phân loại các dự án đầu tư, điều chỉnh phương thức và nguồn đầu tư để thu hút tối đa nguồn lực đầu tư xã hội vào lĩnh vực nuôi tôm; tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu bố trí nguồn vốn ngân sách cho các dự án đầu tư hạ tầng vùng nuôi và sản xuất giống tập trung, các nhiệm vụ khoa học, các chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản; Tham mưu bố trí kinh phí để thực hiện công tác quan trắc, cảnh báo môi trường và phòng ngừa dịch bệnh.

Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Quảng Ngãi chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh vận dụng các cơ chế, chính sách hiện có, ưu tiên bố trí vốn cho vay vốn ưu đãi cho các doanh nghiệp/hộ tham gia đầu tư nuôi tôm; Điện lực Quảng Ngãi phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp tổ chức rà soát, đầu tư hạ tầng và có kế hoạch bố trí đảm bảo việc cung cấp đủ điện ba pha cho các vùng nuôi tôm.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo phát triển mạnh nuôi trồng thủy sản theo Quy hoạch địa phương đã được phê duyệt; tiến hành quy hoạch chi tiết các vùng nuôi trồng thủy sản tại các huyện, thành phố một cách cụ thể kết hợp quy hoạch các công trình phụ trợ như hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi tôm nước lợ...trong đó chú trọng nuôi tôm gắn với bảo vệ môi trường như dự án xử lý nước thải, các dự án nuôi tôm áp dụng công nghệ tiên tiến, sử dụng công nghệ sinh học,...Khuyến khích các Hợp tác xã, các doanh nghiệp nuôi tôm mở rộng quy mô sản xuất, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, đồng thời thực hiện vai trò đại diện cho người nuôi ký các hợp đồng với doanh nghiệp để liên kết sản xuất tiêu thụ tôm thương phẩm.

Chuyển nguồn kinh phí sang năm 2017

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định​ bổ sung kinh phí có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố được phép chuyển nguồn sang năm 2017 trên  188,2 tỷ đồng; kinh phí không được chuyển nguồn phải nộp trả ngân sách tỉnh trên  54,8 tỷ đồng.

​UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm sử dụng kinh phí được chuyển nguồn theo Quyết định này theo đúng mục tiêu và quyết toán ngân sách năm 2017 theo quy định. Nộp trả ngân sách tỉnh khoản kinh phí không được chuyển nguồn tại Quyết định này và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài chính trước ngày 15/5/2017.

 

Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh quyết định việc quản lý, sử dụng đối với khoản kinh phí mà các huyện, thành phố nộp trả theo đúng quy định. Hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thành phố tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

Khẩn trương thực hiện phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới và phát triển các công ty nông, lâm nghiệp

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới và phát triển các công ty nông, lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu​ các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường khẩn trương kiểm tra rà soát, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Quyết định số 2210/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 và Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 21/01/2016, hoàn thành chậm nhất là ngày 30/4/2017. 

​Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Nông, lâm nghiệp 24/3 Quảng Ngãi thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 09/6/2016, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết đối với các nội dung tồn tại, vướng mắc; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 30/6/2017.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Phương án sử dụng lao động và giải quyết lao động dôi dư của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tô theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 764/UBND-NNTN ngày 15/02/2017 và ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 628/STC-TCDN ngày 07/3/2017.

Chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Ba Tơ kiểm tra, đôn đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tô thực hiện Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh; kịp thời giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án. Đảm bảo hoàn thành việc sắp xếp Công ty trước ngày 30/5/2017.

Chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính hướng dẫn và yêu cầu Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trà Tân lập thủ tục phá sản theo đúng quy định hiện hành của nhà nước ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ có ý kiến về việc chuyển từ hình thức giải thể Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Trà Tân sang hình thức phá sản Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Trà Tân.

Sớm đưa dự án Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh vào hoạt động

Văn phòng UBND tỉnh vừa có thông báo​ kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng tại cuộc họp trực báo về tiến độ thực hiện dự án Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi.

​Theo đó, trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng giao Sở Y tế tiếp tục chủ trì, làm đầu mối, tổng chỉ huy điều hành, xử lý các nội dung công việc liên quan đến Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh để sớm đưa Bệnh viện  đi vào hoạt động.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch chi tiết về tiến độ thực hiện từng nội dung công việc cụ thể về: Xây lắp, lắp đặt thiết bị công trình, trang thiết bị y tế, thiết bị văn phòng và hệ thống mạng quản lý bệnh viện, hồ sơ cấp phép bệnh viện hoạt động, phê duyệt danh mục kỹ thuật, đăng kỹ mã khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, vệ sinh công trình, vệ sinh y tế..., trên cơ sở đó xác định chính thức thời gian hoàn thành  đưa Bệnh viện đi vào hoạt động, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở  tổ chức thực hiện. Hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 10/4/2017.

Rà soát, kiểm  tra những nội dung cần đặc cách (phân tích lý do cụ thể) để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, đưa bệnh viện đi vào hoạt động, tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Phó Chủ tịch cũng yêu cầu Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh chuẩn bị nhân lực đi bồi dưỡng, tập huấn sử dụng thiết bị của các gói thầu thiết bị y tế, về công nghệ thông tin để vận hành hệ thống mạng quản lý bệnh viện và phần mềm quản lý khám, chữa bệnh; quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ quản lý khoa, phòng để đưa Bệnh viện Sản – Nhi đi vào hoạt động.

Triển khai Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

Chủ tịch UBND tỉnh vừa giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Thông tin và Truyền thông, Cục Thuế tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh; Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1336/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 24/3/2017 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

​Đồng thời, nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật về đất đai theo thẩm quyền để quy định chi tiết các nội dung được giao trong Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ; rà soát các văn bản quy phạm về đất đai UBND tỉnh đã ban hành để tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, trình UBND tỉnh trong Quý II/2017.

Tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, giải pháp phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Sở Lao động- Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Tài chính, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Bộ LĐTB&XH tại Công văn 995 về việc tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, giải pháp phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em. 

Tập trung phòng chống vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 947/UBND-NNTN ngày 27/02/2017 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 427/CĐ-TTg ngày 27/3/2017 về việc tập trung phòng chống vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm có khả năng lây sang người xâm nhập vào Việt Nam; thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

                                                        Tăng Khôi (tổng hợp)

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao ​thông tỉnh thực hiện yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 3621/BGTVT-CQLXD ngày 09/4/2018 về việc cung cấp số liệu báo cáo Ngân hàng Thế giới (WB), dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1469/UBND-CNXD ngày 21/3/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương tổng hợp tình hình và kết quả công tác quản lý, sử dụng vốn tại doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 4113/BTC-TCDN ngày 10/4/2018,; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 736/TTr-SNNPT​NT về việc thực hiện một số nhiệm vụ của Chủ đầu tư nạo vét luồng vào Cảng cá Tịnh Kỳ năm 2018; trình mưu, trình UBND tỉnh trước ngày 25/4/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cho phép UBND huyện Trà Bồng được thực hiện và thanh toán phần kinh phí còn lại của 03 công trình sử dụng nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len năm 2017 cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 sang niên độ ngân sách năm 2018 và thanh quyết toán dứt điểm kế hoạch vốn được giao trước ngày 15/6/2018.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Lao động – Thương binh và Xã hội, ​Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh khẩn trương thực hiện nội dung Công văn số 3946/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc tổng hợp, phân tích Báo cáo tài chính năm 2017 của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh chậm nhất là ngày 31/7/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương, nghiêm túc thực hiện nội dung Công văn số 3949/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN năm 2015.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh và UBND ​các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 4 tháng đầu năm và dự kiến kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 theo kế hoạch của tỉnh đã đề ra.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện các nội dung yêu cầu về tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 829/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06/3/2018.

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, UBND các huyện và các cơ quan​ liên quan triển khai thực hiện Công văn số 298/UBDT-HTQT của Ủy ban Dân tộc về việc hỗ trợ, quảng bá sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Quảng Ngãi thực hiện Nghị định 34/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bão lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh