English Thứ Hai, 18-12-2017, 06:13 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 66844311
Đang online: 68

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 06/03-10/3/2017)

Đăng ngày: 11/03/2017; 1936 lần đọc
Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, GPMB và tiến độ thi công các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh; Tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm; Tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm lây truyền từ gia cầm sang người trên địa bàn tỉnh; Rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; Chấn chỉnh trình trạng học sinh bỏ học; Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2017; Phát động tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi​​;… là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 06/03-10/3/2017).​​
Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, GPMB và tiến độ thi công các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh

 

Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và yêu cầu tiến độ triển khai thi công, hoàn thành các dự án: Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, đường bờ Nam sông Trà Khúc, đường Nguyễn Trãi (giai đoạn 2), đường Nguyễn Công Phương (giai đoạn 2), Tiểu dự án GPMB đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km1027 - Km1045+780.

 

​Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều tồn tại, vướng mắc nên Chủ đầu tư không thể triển khai thi công, làm chậm tiến độ thực hiện dự án, không phát huy hiệu quả đầu tư, ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân. Những tồn tại, vướng mắc hầu hết thuộc thẩm quyền xử lý của UBND cấp huyện và sở, ngành chức năng liên quan.

 

Do vậy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, thành phố Quảng Ngãi rà soát những nội dung báo cáo và kiến nghị của Ban Quản lý tại Báo cáo số 20/BC-BQL ngày 14/02/2017 để giải quyết theo thẩm quyền; trường hợp gặp vướng mắc thì chủ động tham vấn Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn hoặc kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

 

Có kế hoạch bàn giao mặt bằng cụ thể, làm cơ sở để Chủ đầu tư có kế hoạch triển khai thi công phù hợp, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. Báo cáo nguyên nhân còn tồn tại, vướng mắc và cam kết kế hoạch triển khai thực hiện, bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư để báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, hoàn thành chậm nhất là ngày 17/3/2017; đây là cơ sở để nhận xét đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị theo quy định tại Quyết định 306-QĐ/TU ngày 25/5/2016 của Tỉnh ủy.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở ngành có liên quan xem xét hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc (nếu có) khi UBND các huyện, thành phố đề nghị; trường hợp vượt thẩm quyền thì khẩn trương tham mưu, đề xuất cụ thể để UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh có trách nhiệm chủ động phối hợp với các địa phương có liên quan để giải quyết các tồn tại, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, GPMB của các dự án. Có kế hoạch bố trí lực lượng thi công ngay sau khi được địa phương bàn giao mặt bằng, tránh trường hợp tái lấn chiếm.Theo dõi việc thực hiện của các địa phương, kịp thời báo cáo UBND tỉnh (đồng gửi Sở Nội vụ) đối với những địa phương thực hiện chậm trễ, không đúng cam kết hoặc lơ là thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

Đề nghị Thường trực Huyện ủy các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa và Thường trực Thành ủy Quảng Ngãi quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo UBND huyện, thành phố, các đoàn thể chính trị - xã hội và UBND cấp xã trực thuộc có biện pháp hữu hiệu và quyết liệt triển khai thực hiện công tác bồi thường, GPMB các dự án nêu trên, sớm bàn giao mặt bằng để Chủ đầu tư triển khai thi công, đảm bảo tiến độ, đưa công trình vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

 

Tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

 

​Thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ tại Nghị định 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 về tổ chức ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón tiếp khách nước ngoài; Chỉ thị và các công điện, văn bản chỉ đạo có liên quan của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 

Không tổ chức lễ hội truyền thống có mục đích thương mại, trục lợi. Không để xảy ra các hành vi phản cảm, kích động bạo lực, vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội.  

 

Việc tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống phải bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, an toàn, đạt hiệu quả; tránh phô trương, hình thức, lãng phí. Sử dụng ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả nhất.

 

Quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động; tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không dùng xe công và các phương tiện công tham gia lễ hội trong giờ hành chính (trừ trường hợp được giao thực thi nhiệm vụ);

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kịp thời rà soát, điều chỉnh kế hoạch tổ chức lễ hội cấp tỉnh (nếu có) và hướng dẫn các địa phương trong việc tổ chức lễ hội truyền thống, không để xảy ra các hành vi phản cảm, gây bức xúc trong dư luận xã hội; Thanh tra, kiểm tra quản lý và tổ chức lễ hội, kịp thời xử lý vi phạm theo thẩm quyền và công bố công khai kết quả thanh tra trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

 

UBND các huyện, thành phố rà soát, kịp thời điều chỉnh kế hoạch tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn này, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, an toàn giao thông; tăng cường giám sát, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm.

 

Tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm lây truyền từ gia cầm sang người trên địa bàn tỉnh

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm lây truyền từ gia cầm sang người trên địa bàn tỉnh.

 

​Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tăng cường giám sát dịch bệnh chủ động trên các đàn gia cầm, hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi gia cầm thực hiện tiêm phòng cho đàn gia cầm, vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại theo quy định; kịp thời thông báo cho ngành y tế địa phương khi phát hiện ổ dịch để phối hợp triển khai các biện pháp xử lý cũng như ngăn ngừa lây truyền sang người.

 

Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh tổ chức giám sát chặt chẽ tại các Cảng biển có tàu xuất/nhập cảnh, kịp thời phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh; triển khai các biện pháp truyền thông cho hành khách xuất, nhập cảnh đi/đến vùng có dịch về các biện pháp phòng, chống.

 

Tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh đường hô hấp cấp tại các cơ sở y tế và tại cộng đồng, đặc biệt lưu ý đối với các trường hợp có tiền sử tiếp xúc với gia cầm ốm, chết, cần được lấy mẫu bệnh phẩm gửi về Viện Pasteur Nha Trang để xét nghiệm; chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh xây dựng phương án triển khai kịp thời các biện pháp cách ly, điều trị, phòng chống lây lan dịch bệnh.

 

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thú y chia sẻ, cập nhật thông tin về tình hình dịch cúm trên gia cầm tại các địa phương để chủ động triển khai các biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm sang người và xử lý ổ dịch khi có dịch xảy ra.

 

Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Tăng cường phối hợp ngăn chặn, bắt giữ các trường hợp nhập lậu gia cầm qua biên giới, xử lý nghiêm các hộ kinh doanh trái phép, không để hiện tượng buôn bán, vận chuyển gia cầm và các sản phẩm gia cầm không được kiểm dịch, không rõ nguồn gốc trên thị trường vào địa bàn tỉnh, đặc biệt tại các chợ đầu mối.

 

Các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch, ngăn ngừa cúm gia cầm lây lan sang người. Vận động người dân hạn chế tiếp xúc vởi gia cầm ốm, chết và chất thải từ gia cầm; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn thông thường; chỉ ăn thịt gia cầm và các sản phẩm gia cầm đã được nấu chín kỹ, không ăn tiết canh, không sử dụng gia cầm và các sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; khuyến cáo người dân đi/đến từ vùng dịch bệnh cúm gia cầm chủ động theo dõi sức khỏe để phát hiện sớm, điều trị kịp thời hạn chế các biến chứng, tử vong.

 

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn y tế trên địa bàn phối hợp tốt trong các hoạt động phòng, chống dịch bệnh; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra các hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch ở xã, phường, thị trấn; tập trung huy động các nguồn lực xã hội trên địa bàn để thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế. Ưu tiên bố trí thêm nguồn kinh phí để đảm bảo cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh tại địa phương.

 

Rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và yêu cầu các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các quỹ tài chính công ngoài ngân sách nhà nước rà soát các văn bản, quy định có liên quan về quản lý các quỹ tài chính hiện hành, trên cơ sở đó kiến nghị sửa đổi bổ sung các cơ chế chính sách, chế độ quản lý tài chính,… phù hợp với Luật Ngân sách Nhà nước.

 

​Tiếp tục rà soát các quy định hiện hành liên quan đến việc thành lập, hoạt động và quản lý đối với các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước trong phạm vi, ngành, lĩnh vực và địa bàn được phân công phụ trách; đánh giá hiệu quả hoạt động để trên cơ sở đó quyết định hoặc kiến nghị dừng hoạt động hoặc cơ cấu lại các quỹ theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Điểm 2 Công văn số 5365/UBND-KTTH ngày 19/10/2015.

Tăng cường giám sát, thanh tra và kiểm tra hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước, đảm bảo quản lý sử dụng có hiệu quả, công khai minh bạch nguồn tài chính nhà nước, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

 

Kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy quản lý quỹ tài chính nhà nước, thường xuyên nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức; phân loại và xác định rõ mô hình tổ chức để quản lý phù hợp.

 

Các cơ quan, đơn vị và địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên; báo cáo kết quả thực hiện việc rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động, kiến nghị việc dừng hoạt động hoặc cơ cấu lại của các quỹ tài chính ngoài ngân sách thuộc phạm vi quản lý gửi về Sở Tài chính, chậm nhất đến ngày 20/4/2017 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

 

Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện đánh giá hiệu quả của từng  quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước. Trên cơ sở đó, tham mưu UBND tỉnh việc dừng hoạt động hoặc cơ cấu lại các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước. Hoàn thành chậm nhất là ngày 15/5/2017.

 

Chấn chỉnh trình trạng học sinh bỏ học

 

Trong thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã tích cực vận động học sinh đến trường, từng bước hạn chế số học sinh bỏ học ở các cấp học trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, theo báo cáo của ngành chức năng, tình trạng học sinh bỏ học, học giã gạo tại các cấp học vẫn còn nhiều, nhất là sau các dịp Tết Nguyên đán cổ truyền.

 

​Để chấn chỉnh tình trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện kiểm tra có giải pháp khắc phục, chấn chỉnh tình trạng học sinh bỏ học trên địa bàn tỉnh và các nội dung khác theo nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 1568-CV/TU ngày 03/3/2017.

 

Trong đó, tập trung vào việc đánh giá trung thực, chính xác chất lượng giáo viên, học sinh để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng sát với từng đối tượng, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học ở các cấp học.

 

Tổ chức kiểm tra thực tế tại các trường học có số học sinh bỏ học nhiều để có biện pháp chấn chỉnh ngay tình trạng học sinh bỏ học, học giã gạo ở các cấp học; phối hợp với các trường thường xuyên nắm bắt tình hình học tập của học sinh, nhất là học sinh học yếu kém, kịp thời có kế hoạch phụ đạo, bồi dưỡng để các em theo kịp chương trình học, có kiến thức cơ bản để các em tích cực hơn trong học tập; đồng thời có biện pháp, giải pháp chống lười học, trốn học, bỏ học ở các cấp.

 

Thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài. Có cơ chế, chính sách tác động trực tiếp đến việc hỗ trợ, giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vận động các em bỏ học trở lại lớp. Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động thiết thực tại trường, tại lớp để thu hút các em đến lớp.

 

Các huyện ủy, thành ủy chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục bằng nhiều hình thức phong phú để các tầng lớp nhân dân nhận thức được tầm quan trọng, vai trò, lợi ích của việc học tập, tạo điều kiện thuận lợi để con em đến trường, hạn chế tình trạng bỏ học của học sinh, xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao dân trí, xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2017

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện đầy đủ nội dung Công văn số 860/BTNMT-TNN ngày 02/3/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2017.

 

​Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức Lễ Mít tinh và các hoạt động phù hợp để hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2017 như: Tổ chức hội nghị khoa học, tọa đàm; triển lãm, tổ chức diễu hành với chủ đề tài nguyên nước; vận động nhân dân tham gia bảo vệ tài nguyên nước; phát động phong trào không lấn chiếm bờ sông, hồ, phát tờ rơi và chiếu phim tư liệu, phóng sự về tài nguyên nước trên các phương tiên thông tin đại chúng.

 

Với chủ đề “Nước thải”, Ngày Nước thế giới năm nay hướng đến tuyên truyền, vận động và nâng cao nhận thức của toàn xã hội về giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước, tái sử dụng nước, bảo vệ tài nguyên nước, khai thác, sử dụng tài nguyên nước một cách tiết kiệm và hiệu quả. Bởi hiện trên toàn cầu, hơn 80% nước thải xả trực tiếp ra môi trường không qua xử lý và không được tái sử dụng.

 

Phát động tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn triển khai “Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi đợt 1 năm 2017” trên địa bàn tỉnh từ ngày 15/3/2017 đến ngày 15/4/2017.

 

​Theo đó, nội dung triển khai tập trung vào việc vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi, đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Cụ thể, đối với các cơ sở chăn nuôi tập trung, trang trại tổ chức phát quang cây cỏ xung quanh nhà nuôi gia cầm, quét dọn thu gom phân rác để đốt hoặc chôn theo quy định, khơi thông cống rãnh khu vực chăn nuôi;  Phun hóa chất để tiêu độc toàn bộ chuồng trại, khu vực chăn nuôi và vùng phụ cận mỗi tuần 1 lần; Vệ sinh sạch sẽ phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm, thức ăn chăn nuôi... sau mỗi lần vận chuyển.

 

Đối với các cơ sở, hộ gia đình: Quét dọn sạch sẽ khu vực nuôi nhốt gia súc, gia cầm; thu gom phân rác, chất độn chuồng để đốt hoặc chôn; Phun thuốc sát trùng toàn bộ khu vực nuôi nhốt gia súc, gia cầm và vùng phụ cận mỗi tuần 1 lần; Vệ sinh sạch sẽ phương tiện vận chuyển, dụng cụ sau mỗi lần vận chuyển.

 

Đối với cơ sở ấp nở gia cầm, thuỷ cầm: Phát quang cây cỏ xung quanh và quét dọn sạch sẽ toàn bộ khu vực lò ấp, đường ra vào cơ sở ấp; thu gom vỏ trứng sau khi đã ấp nở để tiêu huỷ; Phun hóa chất tiêu độc khử trùng toàn bộ diện tích cơ sở ấp trứng, đường ra vào cơ sở ấp trứng, các phương tiện vận chuyển trứng giống và gia cầm mới ấp nở.

 

Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm: Sau khi gia súc, gia cầm được đưa đi giết mổ, toàn bộ khu vực nhốt giữ phải được vệ sinh tiêu độc khử trùng; Nơi giết mổ phải được vệ sinh tiêu độc khử trùng sau mỗi ca sản xuất; Phương tiện vận chuyển gia cầm và sản phẩm gia cầm phải được vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trước khi ra khỏi cơ sở giết mổ; Phát quang cây cỏ xung quanh cơ sở, khơi thông cống rãnh.

 

Chợ buôn bán gia súc, gia cầm sống ở khu vực nông thôn và sản phẩm động vật: Quét dọn và phun thuốc khử trùng khu vực bán động vật, sản phẩm động vật, khu vực giết mổ và các vật dụng liên quan cuối mỗi buổi chợ;  Phương tiện vận chuyển, lồng nhốt phải được phun khử trùng khi vào, ra khỏi chợ; Những quầy bán thịt phải được vệ sinh sạch sẽ và phun thuốc tiêu độc, sát trùng cuối mỗi buổi chợ; Quét dọn, xử lý chất thải rắn ở chợ bằng cách chôn hoặc đốt. Nơi công cộng, đường làng, ngõ xóm cần quét dọn, vệ sinh, phun tiêu độc một tuần một lần.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chức năng có liên quan, Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội ở địa phương triển khai ngay "Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi" tại địa phương. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các ban, ngành của tỉnh triển khai thực hiện; kiểm tra, giám sát và tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 28/4/2017.

 

Tăng Khôi (tổng hợp)​

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh mặt hàng n​hôm trên địa bàn tỉnh. Trường hợp, nếu phát hiện có mặt hàng nhôm giả sử dụng thương hiệu Xingfa Quảng Đông trên địa bàn tỉnh cần khẩn trương thẩm định, kiểm tra, xác minh làm rõ và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng  dân dụng và công nghiệp tỉnh và các đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung Tờ trình 152/TTr-UBND ngày 30/11/2017  của UBND huyện Đức Phổ, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT, Công an tỉnh tăng cường chức năng giám sát, kiểm soát tình hình mua, bán và chi trả bảo hi​ểm tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh; báo cáo UBND tỉnh việc bồi thường bảo hiểm đối với tàu cá mang số hiệu QNg 90289 TS của ông Bùi Ngọc Lành trước ngày 20/12/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 được ban hành kèm theo Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ.

 

  

Chủ tịch UBND tỉ​nh giao UBND huyện Bình Sơn chỉ đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Châu Ổ nghiên cứu các nội dung đề nghị trong đơn của các hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ Châu Ổ về việc mức thu tiền sử dụng lô sạp, kiốt tại chợ Châu Ổ quá cao so với chợ Quảng Ngãi và tham chiếu các quy định của pháp luật liên quan để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, quy định của pháp luật và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức thực hiện việc xét tuyển hoặc xét tuyển đặc cách viên chức đối với thí sinh đăng ký dự tuyển giáo viên cho Trường THPT chuyên Lê Khiết theo quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ; trên cơ sở đó, lập thủ tục trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét, quyết định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với sở, ban ngành, đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, trực tiếp báo cáo các n​ội dung yêu cầu của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tại Công văn số 59/BCĐLNKT-VP ngày 27/11/2017 về việc báo cáo công tác hội nhập kinh tế quốc tế năm 2017 và kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 6505/BTNMT-TCMT ngày 01/12/2017 về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ năm 2017, báo cáo Bộ và UBND tỉnh trước ngày 15/12/2017.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan báo cáo tổng kết công tác t​hông tin đối ngoại năm 2017 theo đúng yêu cầu và thời gian quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 4360/BTTTT-TTĐN ngày 01/12/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương làm việc với Sở Tài chính để thống nhất việc cấp phát và thanh toán vốn cho các dự án thuộc danh mục điều chỉnh tăng từ nguồn vốn xổ sổ kiến thiết tại Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 của UBND tỉnh theo đúng quy định; bảo đảm kịp thời giải ngân kế hoạch vốn năm 2017

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện Công văn số ​4987/BVHTTDL-VHCS của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Công văn số 5006/BVHTTDL-VHCS củaBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm.

 

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh