English Thứ Sáu, 22-06-2018, 10:51 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 74119448
Đang online: 171

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 27/02-03/3/2017)

Đăng ngày: 03/03/2017; 2120 lần đọc
Tập trung, quyết liệt cải cách thủ tục hành chính; Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2017 về phát triển công nghiệp; Đẩy nhanh dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất; Rà soát, đôn đốc đẩy nhanh các thủ tục thực hiện dự án Công viên Thiên Bút; Chỉ đạo về dự án Khu dân cư Bàu Cả kết hợp chỉnh trang đô thị; Chỉ đạo liên quan đến Dự án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản tại đảo Bé; Chỉ đạo liên quan đến Đề án xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lý Sơn; Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm; Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khoáng sản; Ra quân diệt chuột, bảo vệ mùa màng; Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát các loài ngoại lai xâm hại​​;… là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 27/02-03/3/2017).​​
Tập trung, quyết liệt cải cách thủ tục hành chính

UBND tỉnh vừa phê duyệt Đề án​ cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 – 2020. 

Mục tiêu của đề án nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại; tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, có tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin; công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; cung cấp các dịch vụ công cơ bản trực tuyến mức độ 3, 4.

Xây dựng chính quyền liêm khiết, kiến tạo, hành động, phục vụ tổ chức, công dân, tạo môi trường thuận lợi để huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đề án đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu như đến năm 2020, chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) nằm trong nhóm 20/63 tỉnh, thành phố; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đạt thứ hạng cao trong "nhóm tốt" của cả nước.

100% các thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành liên quan đến đầu tư kinh doanh được thực hiện trực tuyến cấp độ 4. 100% thủ tục hành chính được giải quyết đúng thời gian quy định; phấn đấu rút ngắn thời gian giải quyết tối thiểu 30% so với quy định của Trung ương. 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng thời gian quy định; mức độ hài lòng của tổ chức, công dân về giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước đạt trên 90%.

50% thủ tục hành chính công được cung cấp trực tuyến mức độ 3; 40 dịch vụ hành chính công cấp tỉnh, 08 dịch vụ hành chính công cấp huyện và 05 dịch vụ hành chính công cấp xã được cung cấp trực tuyến mức độ 4,...

Để thực hiện mục tiêu trên, đề án nêu rõ 6 nhóm giải pháp cần triển khai quyết liệt và hiệu quả trong thời gian tới. Đó là tập trung cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý biên chế và tinh giản biên chế; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách chế độ công vụ, công chức; đổi mới cơ chế quản lý tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính.

Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2017 về phát triển công nghiệp

Văn phòng UBND tỉnh vừa có thông báo​ Kết luận của đồng chí Đặng Văn Minh - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Đề án đẩy mạnh phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020

​Theo đó, về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2017, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan xây dựng và tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2020 và Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017.

Nội dung kế hoạch phải bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được Tỉnh ủy chỉ đạo tại Kết luận số 18-KL/TU ngày 19/4/2016, Kết luận số 217-KL/TU ngày 05/12/2016 của Tỉnh ủy về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017, Nghị quyết số 29/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và Chương trình làm việc trọng tâm của UBND tỉnh trong năm 2017; đồng thời, rà soát các nội dung theo Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 24/6/2011 của Tỉnh ủy khóa XVIII và Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 07/10/2011 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án đẩy mạnh phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 – 2015, định hướng đến năm 2020 để tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, đảm bảo chất lượng, có tính khả thi cao.

Đồng thời, khẩn trương rà soát, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch về phát triển công nghiệp, nhất là quy hoạch các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Khẩn trương phối hợp, làm việc với các cơ quan của Bộ Công Thương để tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án, báo cáo Bộ Công Thương xem xét, thành lập Trung tâm phát triển công nghiệp hỗ trợ khu vực miền Trung – Tây Nguyên tại tỉnh Quảng Ngãi.

Phó Chủ tịch cũng yêu cầu Sở Công Thương phải phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi để hỗ trợ cho Tập đoàn Hòa Phát đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Khu liên hợp sản xuất thép Hòa Phát Dung Quất. Phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách để đẩy mạnh phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban ngành có liên quan phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Sở Công Thương theo dõi, đôn đốc và kịp thời tham mưu UBND chỉ đạo xử lý đối với các cơ quan đơn vị chậm trễ trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đẩy nhanh dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất

Văn phòng UBND tỉnh vừa có thông báo Kết luận​ của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng về giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất.

​Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp UBND huyện Bình Sơn khẩn trương xây dựng Kế hoạch, tiến độ thực hiện công tác bồi thường, tái định cư và GPMB toàn bộ mặt bằng giai đoạn 1A – khoảng 150 ha của dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất, trong đó nêu rõ trách nhiệm của từng cấp chính quyền, đơn vị, sở, ngành có liên quan, với yêu cầu về tiến độ hoàn thành chậm nhất đến 30/6/2017.

Trước mắt, ưu tiên tập trung GPMB khu vực khoảng 70 ha để thu hút các Nhà đầu tư thứ cấp, trong đó có 05 hộ phải di dời nhà cửa, bố trí tái định cư. Yêu cầu UBND huyện Bình Sơn tập trung phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi xử lý dứt điểm các tồn tại trên phần diện tích này, đảm bảo hoàn thành trong Quý I/2017.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ dân sớm di dời, UBND tỉnh đồng ý chủ trương hộ dân nào dỡ dọn, bàn giao mặt bằng trước ngày 10/3/2017 thì được hỗ trợ thêm 06 tháng tiền thuê nhà ngoài mức hỗ trợ tiền thuê nhà theo quy định tại Điều 26 Quyết định 13/2015/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 của UBND tỉnh.

Về giá đất để phê duyệt các phương án bổ sung trong mặt bằng 166 ha, UBND tỉnh sẽ ban hành ngay quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh (sau khi có ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh, hiện nay cơ quan chức năng đã tiếp thu, bổ sung và trình UBND tỉnh). Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh (số 186/QĐ-UBND ngày 02/3/2017), UBND huyện Bình Sơn phê duyệt ngay các phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung để triển khai thực hiện.

Đối với việc thông báo thu hồi đất phần diện tích 44ha bổ sung giai đoạn 1A dự án Khu Đô thị công nghiệp Dung Quất: Thống nhất việc ban hành thông báo thu hồi đất tổng thể để tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời, đồng ý chủ trương thực hiện việc thu hồi và bồi thường luôn phần diện tích khoảng 4,8ha thuộc hành lang kỹ thuật và dải cây xanh cách ly phía Đông và phía Tây của Tuyến đường Dung Quất - Chu Lai - Kỳ Hà.

Kết luận cũng nêu rõ, những nội dung nào thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của UBND huyện Bình Sơn, của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi thì phải khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vướng mắc vượt quá thẩm quyền giải quyết cần báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh thì kịp thời đề xuất thông qua Tổ tư vấn tỉnh (cơ quan thường trực là Sở Tài nguyên và Môi trường) để tham mưu ngay cho UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Rà soát, đôn đốc đẩy nhanh các thủ tục thực hiện dự án Công viên Thiên Bút

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Công viên Thiên Bút trong thời gian đến, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu các sở, ngành chức năng và đơn vị có liên quan đến việc lấy ý kiến thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, phải khẩn trương nghiên cứu, tham gia ý kiến bằng văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/3/2017 để Sở tổng hợp, thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 15/3/2017. 

​Cụ thể, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngoài ý kiến thẩm định hạng mục Xây dựng, còn có ý kiến thẩm định hạng mục Cây xanh; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có ý kiến thẩm định về hạng mục Chỉnh trang Nghĩa trang thành phố Quảng Ngãi.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện đồng thời các thủ tục cần thiết để triển khai việc lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án, ngay sau khi Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Công viên Thiên Bút được phê duyệt. Đồng thời, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố xác định rõ ranh giới của hai dự án Công viên Thiên Bút và Khu đô thị sinh thái Thiên Tân, để cung cấp cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, làm cơ sở để tính toán khối lượng bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với dự án.

Chủ động kiểm tra, đôn đốc Công ty Cổ phần Bình Tâm (Công ty) cung cấp đầy đủ các hồ sơ, chứng từ liên quan đến việc đầu tư dự án Bãi đỗ xe, nhà trưng bày và xưởng sửa chữa ô tô tại phường Nghĩa Chánh để phục vụ việc bồi thường giải phóng mặt bằng cho dự án Công viên Thiên Bút; trường hợp không cung cấp được các hồ sơ, chứng từ liên quan đến việc đầu tư dự án của Công ty, sẽ tiến hành bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh khẩn trương hoàn thành các thủ tục liên quan đến việc thông báo thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án nhằm đảm bảo việc thẩm định và phê duyệt Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tổ chức thực hiện ngay sau khi Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án được phê duyệt và lựa chọn Nhà đầu tư.

UBND thành phố Quảng Ngãi khẩn trương hoàn thành dự án mở rộng nghĩa địa Nghĩa Kỳ, đảm bảo việc bố trí đất để di dời, cải táng các ngôi mộ nằm trong phạm vi ảnh hưởng của dự án trong tháng 03/2017; đối với những ngôi mộ không có thân nhân, chỉ đạo UBND phường Nghĩa Chánh lập các thủ tục di dời theo quy định. Chỉ đạo các các phòng, ban khẩn trương cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án: Công viên Thiên Bút, đường Nguyễn Thiếp, đường Cáo Bá Quát, đường Hồ Xuân Hương theo yêu cầu của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, trường hợp không cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu thì kịp thời tham mưu cụ thể UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.

Chỉ đạo về dự án Khu dân cư Bàu Cả kết hợp chỉnh trang đô thị

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo liên quan đến thực hiện dự án Khu dân cư Bàu Cả kết hợp chỉnh trang đô thị, thành phố Quảng Ngãi. 

​Theo đó, Chủ tịch đề nghị Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt chủ động làm việc với các sở, ngành chức năng liên quan của tỉnh và UBND thành phố để thực hiện việc xác định nghĩa vụ tài chính và các nội dung khác liên quan đến dự án; trong quá trình thực hiện nếu gặp vướng mắc, đề nghị Công ty làm việc với Sở Xây dựng để chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, giải quyết.

Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Quảng Ngãi theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để Công ty hoàn chỉnh thủ tục dự án theo quy định. Trong quá trình thực hiện nếu gặp vướng mắc, Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan để giải quyết vướng mắc theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu để UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Dự án Khu dân cư Bàu Cả kết hợp chỉnh trang đô thị được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 526/QDD-UBND ngày 19/10/2016, ở Phường Lê Hồng Phong và Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi. Tổng số lượng lô đất xây dựng nhà ở 377 lô. Tổng mức đầu tư của dự án 250 tỷ đồng. Dự án Khu dân cư Bàu Cả kết hợp chỉnh trang đô thị được đầu tư là một khu dân cư đô thị theo quy hoạch mới hiện đại với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng của thành phố; đáp ứng các tiêu chí về chất lượng khu ở cho phù hợp với quy mô phát triển đô thị và tạo ra quỹ đất để giải quyết nhu cầu về đất ở khu vực thành phố Quảng Ngãi.

Chỉ đạo liên quan đến Dự án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản tại đảo Bé

Văn phòng UBND tỉnh vừa có thông báo​ Kết luận của đồng chí Đặng Ngọc Dũng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp cho ý kiến đối với Dự án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản tại đảo Bé.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư Dự án bảo tồn và phát huy giá trị di sản tại đảo Bé - Lý Sơn do Công ty Cổ phần ĐTPT Đoàn Ánh Dương đề xuất theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 152-TB/TU ngày 20/6/2016 và Công văn chấp thuận chủ trương lập Dự án của UBND tỉnh số 3416/UBND-VX ngày 30/6/2016.

Sau khi cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, thống nhất thành lập Ban Quản lý bảo tồn di sản đảo bé do lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Trưởng ban; đại diện các sở, ban ngành, địa phương, doanh nghiệp liên quan tham gia Ban quản lý để quản lý việc triển khai thực hiện dự án trên thực tế.

Bên cạnh đó, thống nhất diện tích bảo tồn trên cạn là 59,4ha (trừ diện tích đất quốc phòng, đất dân cư đang sinh sống và đất do UBND huyện quản lý); Diện tích khu vực bảo tồn biển (dưới nước) xung quanh đảo Bé là 2.531ha đã được quy hoạch là vùng phục hồi sinh thái và vùng phát triển tại Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 12/01/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập Khu bảo tồn biển Lý Sơn. Quá trình thực hiện Dự án, nhà đầu tư hợp tác với Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn các bên liên quan để triển khai đồng bộ, có hiệu quả nhiệm vụ bảo tồn di sản địa chất và đa dạng sinh học trong phần diện tích này. Trường hợp cần thiết, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh tham khảo ý kiến các bộ ngành trung ương liên quan để triển khai Dự án.

Sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, Công ty Cổ phần ĐTPT Đoàn Ánh Dương phải tiến hành các bước lập Dự án, lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (khớp nối với Quy hoạch 1/2000 huyện Lý Sơn). Trong đó, Dự án phải thuyết minh chi tiết, cụ thể: từng dự án thành phần (như bảo tàng, khu văn hóa đa năng, công viên cây xanh, giao thông nội bộ….); phương án thu gom rác; phương án, nội dung bảo tồn trên cạn; phương án, nội dung bảo tồn dưới nước; nội dung truyền thông phải phải nêu rõ trách nhiệm của cơ quan nhà nước, nhiệm vụ và quyền lợi của doanh nghiệp và người dân trên cơ sở hài hòa lợi ích của các bên liên quan, để thống nhất trong nhận thức và đồng thuận trong hành động.

Phó Chủ tịch cũng giao các sở ban ngành, UBND huyện Lý Sơn và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư trong qúa trình lập và triển khai dự án trên thực tế; chủ động, phối hợp giải quyết các vướng mắc phát sinh (nếu có) và kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh phương án cụ thể để giải quyết các vướng mắc (nếu vượt thẩm quyền) theo nguyên tắc hỗ trợ tối đa, nhanh chóng, chủ động hợp tác và có trách nhiệm.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn chỉnh báo cáo đề xuất Dự án; tham mưu UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

Chỉ đạo liên quan đến Đề án xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lý Sơn

Văn phòng UBND tỉnh vừa có thông báo​ kết luận của đồng chí Đặng Ngọc Dũng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp cho ý kiến đối với Đề án xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lý Sơn.

​Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng khẳng định việc lập Đề án xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lý Sơn là cần thiết, phải khẩn trương thực hiện nhằm bảo tồn các di sản địa chất, di sản văn hóa và các giá trị tự nhiên, đa dạng sinh học liên quan. Việc bảo tồn phải dựa vào cộng đồng dân cư. Thông qua bảo tồn, người dân được tham gia và hưởng lợi.

Nguồn vốn thực hiện Đề án từ việc huy động tối đa nguồn lực trong xã hội thông qua chính sách xã hội hóa, bằng cơ chế chính sách, giảm chi từ nguồn vốn ngân sách.

UBND tỉnh cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo thẩm định Đề án của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Yêu cầu Công ty Cổ phần ĐTPT Đoàn Ánh Dương tiếp thu nội dung báo cáo thẩm định của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ý kiến góp ý của các đại biểu tại cuộc họp để hoàn chỉnh Đề án, trong đó cần phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn chỉnh đề cương nhiệm vụ lập Đề án, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Bê cạnh đó, đối với các dự án thành phần như Thương cảng cổ Bình Châu; bảo tồn và phát huy giá trị di sản đảo bé - Lý Sơn và các dự án thành phần khác nêu trong Đề án phải được khớp nối với Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 huyện Lý Sơn. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công ty Cổ phần ĐTPT Đoàn Ánh Dương cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin cho Sở Xây dựng cập nhật vào hồ sơ, khớp nối với Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 huyện Lý Sơn.

Nhanh chóng hoàn chỉnh Đề án, gửi lại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để Sở tham mưu dự thảo Báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 01/3/2017.

Phó Chủ tịch cũng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm đầu mối điều phối, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để tổ chức triển khai Đề án sau khi được phê duyệt.

Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn​ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố và các sở, ngành liên quan tăng cường các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh. 

​Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, cập nhật, báo cáo nhanh diễn biến tình hình dịch bệnh gia cầm vào lúc 16 giờ 30 phút hàng ngày và tham mưu cho UBND tỉnh các biện pháp phòng chống dịch kịp thời; Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y khẩn trương xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch cúm gia cầm, trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 06/3/2017, làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện.

Chỉ đạo các Trạm Chăn nuôi và Thú y phối hợp với chính quyền địa phương giám sát, phát hiện kịp thời và xử lý nhanh các ổ dịch cúm gia cầm theo quy định; Tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y đối với các cơ sở ấp nở, chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển, kinh doanh gia cầm và sản phẩm gia cầm; kiên quyết tiêu hủy không hỗ trợ đối với các trường hợp gia cầm và sản phẩm gia cầm vận chuyển không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch; tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời dịch bệnh trên đàn gia cầm, tổ chức khoanh vùng khống chế và thực hiện các biện pháp dập dịch, không để bùng phát, lây lan diện rộng; Phân công cán bộ trực chống dịch, theo dõi chặt chẽ và báo cáo tình hình diễn biến dịch cúm gia cầm và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các UBND xã, phường, thị trấn, các phòng, ban liên quan phối hợp với ngành thú y tuyên truyền, hướng dẫn để nhân dân hiểu biết tác hại, cách nhận biết để phát hiện bệnh cúm gia cầm, báo cáo kịp thời cho ngành nông nghiệp để chủ động phối hợp phòng, chống; tuyệt đối không được giấu bệnh, không bán chạy gia cầm bị bệnh; khi phát hiện ổ dịch phải thực hiện các biện pháp cách ly, khoanh vùng ổ dịch, kiểm soát chặt chẽ không cho giết mổ, mua bán, vận chuyển gia cầm ra vào vùng dịch; phân công cụ thể người trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh ở cơ sở; xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm theo quy định.

Tổ chức lực lượng thường trực, bố trí sẵn sàng nhân lực, vật tư, kinh phí để chủ động xử lý khi có dịch xảy ra, không để lây lan ra diện rộng; chủ động sử dụng kinh phí dự phòng ở địa phương để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch; chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, đơn vị có liên quan tăng cường công tác giám sát dịch cúm gia cầm tại các cơ sở kinh doanh như các chợ, tụ điểm tập kết gia cầm, cơ sở giết mổ, cơ sở ấp trứng, quán ăn và các hộ chăn nuôi gia cầm, đặc biệt là giám sát các hộ chăn nuôi gia cầm nhỏ, lẻ, vịt chạy đồng; khẩn trương tổ chức thực hiện công tác vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường đối với chuồng trại chăn nuôi gia cầm, tụ điểm tập kết gia cầm, các khu vực giết mổ, kinh doanh gia cầm và sản phẩm gia cầm.

Sở Công Thương phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố và các ngành chức năng, đơn vị có liên quan, chỉ đạo tổ chức kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm; triển khai các biện pháp ngăn chặn có hiệu quả việc giết mổ, buôn bán, vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc trên địa bàn tỉnh; tịch thu, tổ chức tiêu hủy không có hỗ trợ và xử phạt nghiêm theo quy định của pháp luật về quy định phòng chống dịch cúm gia cầm.

Sở Y tế xây dựng kế hoạch phòng chống dịch cúm gia cầm có khả năng lây sang người để ứng phó kịp thời trong công tác phòng chống dịch; Chỉ đạo bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện và hệ thống cơ sở rà soát lại số trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch cúm ở người hiện có; chuẩn bị điều kiện để sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân khi có dịch xảy ra trên địa bàn,...

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ ngày 07/02/2017 đến nay dịch cúm gia cầm đã và đang xảy ra tại xã Phổ cường, huyện Đức Phổ; xã Tịnh Ấn Đông, thành phố Quảng Ngãi và xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, trên 19.000 con gia cầm mắc bệnh buộc phải tiêu hủy và dịch đang có nguy cơ lây lan ra diện rộng.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khoáng sản

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo liên quan đến công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

​Theo đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương lập Đề cương và dự toán kinh phí “Khảo sát, lập và thi công Đề án thăm dò địa chất các mỏ cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh”, gửi Sở Tài chính thẩm tra, trình UBND tỉnh phê duyệt, làm cơ sở để triển khai thăm dò địa chất theo quy định.

Tổ chức thăm dò địa chất các mỏ cát, sỏi lòng sông theo Đề án được duyệt và phải thực hiện theo hình thức cuốn chiếu: việc thi công thăm dò địa chất cho từng vị trí mỏ cát phải tiến hành đồng thời với việc lập Báo cáo kết quả thăm dò, tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt trữ lượng, làm cơ sở để xây dựng giá khởi điểm, xác định bước giá, tiền đặt trước và tổ chức phiên đấu giá (không đợi thăm dò xong các mỏ mới trình phê duyệt một lần), đảm bảo đáp ứng nhu cầu vật liệu phục vụ thi công xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Về công tác cải tạo, phục hồi môi trường và tình trạng sử dụng đất tại các mỏ khoáng sản hết thời hạn khai thác theo giấy phép được cấp: tiếp tục thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 587/UBND-NNTN ngày 08/02/2017.

Đối với các mỏ đất làm vật liệu san lấp đã hết thời hạn khai thác theo giấy phép đã cấp nhưng chưa khai thác hoặc khai thác chưa hết trữ lượng cấp phép thì kiểm tra, rà soát, khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác, tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt để làm cơ sở cho việc cấp phép khai thác theo quy định.

Đối với các mỏ đất làm vật liệu san lấp đã khai thác hết khối lượng mỏ nhưng chưa thực hiện công tác cải tạo, phục hồi môi trường, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND thành phố và UBND các xã nơi có mỏ khoáng sản khai thác lựa chọn phương án cải tạo, phục hồi môi trường phù hợp với tình hình sử dụng đất tại địa phương.

Để chấn chỉnh tình trạng khai báo không trung thực sản lượng tính thuế tài nguyên khoáng sản khai thác và xác định trữ lượng khai thác hàng năm tại các mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh; trong thời gian chờ Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ, giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, theo dõi các tổ chức, cá nhân được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác thực hiện lập sổ sách, chứng từ, tài liệu để xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế và lưu trữ sổ sách, chứng từ, tài liệu liên quan đến hoạt động khai thác theo đúng quy định.

Hướng dẫn UBND các huyện lập hồ sơ khoanh định các điểm bồi tụ cát, sỏi lòng sông; các điểm khai thác đá chẻ thủ công không nằm trong quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của tỉnh; tổ chức kiểm tra thực địa, có ý kiến tham mưu việc bàn giao cho UBND cấp huyện tổ chức đấu giá, quản lý cấp phép khai thác theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5736/UBND-NNTN ngày 12/10/2016.

UBND các huyện, thành phố chủ động tăng cường việc kiểm tra khai thác khoáng sản, công tác bảo vệ, cải tạo phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản trên địa bàn, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý đối với những cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm.

Ra quân diệt chuột, bảo vệ mùa màng

Hiện nay, tình hình chuột cắn phá, gây hại đối với lúa, rau màu vụ Đông Xuân 2016-2017 đang xảy ra ở hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh, nhất là các huyện đồng bằng; diện tích lúa bị chuột gây hại khoảng 2.148 ha, trong đó có 1.348,5 ha thiệt hại nhẹ, 585,5 ha thiệt hại trung bình và 214 ha thiệt hại nặng; số lượng chuột trên đồng ruộng đang gia tăng nhanh. 

Để khống chế nạn dịch chuột, hạn chế mức độ sinh sản của chuột và giảm tác hại do chúng gây ra tới mức thấp nhất, góp phần bảo vệ cây trồng, mùa màng, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo​ phát động "Tuần lễ ra quân diệt chuột bảo vệ mùa màng từ ngày 06/3-12/3/2017 trên phạm vi toàn tỉnh”.

Theo đó, các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tổ chức huy động các lực lượng và nhân dân trên địa bàn tham gia tuần lễ ra quân diệt chuột bảo vệ mùa màng; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai các biện pháp diệt chuột để bảo vệ lúa, rau màu, kho chứa nông sản; chủ động sử dụng ngân sách huyện, thành phố để hỗ trợ các xã, phường, thị trấn tổ chức diệt chuột trên địa bàn; báo cáo kết quả cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 25/3/2017.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các biện pháp diệt chuột để các địa phương và bà con nông dân thực hiện, lưu ý hạn chế dùng các loại thuốc hóa học độc hại đối với người, vật nuôi và ảnh hưởng môi trường để diệt chuột; tuyệt đối không được sử dụng điện để diệt chuột; khuyến khích việc bảo vệ các loài thiên địch, phát triển đàn mèo để diệt chuột; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/3/2017.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn phát động phong trào học sinh, thanh niên tham gia Tuần lễ ra quân diệt chuột. Lưu ý tránh dẫm đạp làm ảnh hưởng đến năng suất lúa.

Các cơ quan liên quan phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn UBND các huyện, thành phố tuyên truyền các biện pháp diệt chuột để nhân dân biết, thực hiện; kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt trong phong trào diệt chuột.

 Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát các loài ngoại lai xâm hại

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý các loài ngoại lai xâm hại và loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại trên địa bàn.

​Đồng thời chủ trì, phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan liên quan tăng cường hoạt động truyền thông, phổ biến thông tin, kiến thức nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về các tác hại của loài ngoại lai xâm hại đối với môi trường và đa dạng sinh học; không thực hiện các hành vi nuôi, trồng, phát tán, phóng sinh loài ngoại lai xâm hại và loại ngoại lai có nguy cơ xâm hại trái với quy định của pháp luật; đồng thời người dân cùng tham gia các hoạt động ngăn ngừa, giám sát và kiểm soát loài ngoại lai xâm hại.

Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 ban hành tại Quyết định số 747/QĐ-UBND ngày 29/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tăng Khôi (tổng hợp)​

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì họp Tổ tư vấn của tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương xem xét, xử lý dứt điểm các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc công tác bồi thường, GPMB, tái định cư Dự án Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi – giai đoạn 1 B theo kiến nghị của Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất về chủ trương việc Hội Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2022; thời gian tổ chức Đại hội trong tháng 6/2018.​ 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, thực hiện nội dung Công văn số 2288/LĐTBXH-TCGDNN ngày 11/6/2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo đánh giá​ cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, thực hiện nội dung Công văn số 6642/BTC-HCSN ngày 06/6/208 của Bộ Tài chính về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 21/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cu trú, chức thọ, mừng thọ và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi.

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích