English Chủ Nhật, 22-04-2018, 02:11 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 71093494
Đang online: 62

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 20/02-24/02/2017)

Đăng ngày: 25/02/2017; 1995 lần đọc
Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong cải cách thủ tục hành chính; Tập trung đẩy nhanh Tiểu dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất; Cho phép khảo sát, lập dự án đầu tư Sân Golf, Học viện Golf, Khách sạn, Du lịch và khu đô thị mới tại xã Bình Phước; Rà soát, báo cáo phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; Khẩn trương tham mưu giải quyết bồi thuờng, GPMB dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất; Khẩn trương thực hiện dự án xây dựng điểm định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số; Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; Khẩn trương tham mưu cơ chế chính sách khuyến khích các trường nghề đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề; Triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng để phòng chống dịch cúm gia cầm​​;… là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 20/02-24/02/2017).​​   
Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong cải cách thủ tục hành chính

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có biện pháp, giải pháp cụ thể để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 26/8/2015.

​Khẩn trương ban hành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết với mục tiêu cắt giảm tối thiểu 10% chi phí tuân thủ TTHC mà cá nhân, tổ chức phải bỏ ra khi thực hiện TTHC theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP, trong đó gắn với mục tiêu rà soát, cố gắng rút ngắn 30% thời gian giải quyết TTHC so với khung thời gian quy định chung của Trung ương đã được đề ra tại Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/12/2016 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi và Đề án cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 – 2020 được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016.

Các sở, ban, ngành chưa trình công bố chuẩn hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết phải khẩn trương rà soát, thống kê gửi Sở Tư pháp kiểm soát dự thảo để trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố trước tháng 9/2017. 

Căn cứ vào tình hình thực tiễn của từng cơ quan, địa phương, định kỳ thực hiện tổ chức đối thoại với người dân, doanh nghiệp về TTHC, giải quyết TTHC; kịp thời có biện pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn thực hiện quy định pháp luật về TTHC.

 

Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi tình hình tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của công dân, tổ chức liên quan đến TTHC theo đúng quy định tại Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 07/10/2014 của UBND tỉnh.

Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến TTHC, theo dõi, đôn đốc hoạt động xử lý phản ánh, kiến nghị trên địa  bàn tỉnh và kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét xử lý những trường hợp người đứng đầu cơ quan chậm trễ, thiếu kiên quyết, thực hiện không đúng quy định trong giải quyết kiến nghị, phản ánh của công dân, tổ chức về TTHC.

Tập trung đẩy nhanh Tiểu dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Văn phòng UBND tỉnh vừa có thông báo Kết luận​ của đồng chí Đặng Văn Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp với lãnh đạo Tập đoàn dầu khí Việt Nam về tình hình triển khai thực hiện Tiểu dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất.​

​Theo đó, Phó Chủ tịch yêu cầu Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi phải dồn sức để chỉ đạo quyết liệt các đơn vị thuộc quyền khẩn trương tổ chức thực hiện tất cả các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm do Chủ đầu tư giao để chậm nhất đến 30/6/2017 bàn giao 100% mặt bằng sạch cho Công ty TNHH MTV Lọc Hóa dầu Bình Sơn.

Trong đó cần đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành Khu dân cư Tây Bắc Vạn Tường giai đoạn 3 chậm nhất đến 31/4/2017 theo đúng hợp đồng đã ký kết để đảm bảo di dời, tái định cư cho các hộ dân từ mặt bằng 108,2ha; tiếp tục hoàn thiện Khu nghĩa địa Bình Trị mở rộng – giai đoạn 2 để đảm bảo công tác di dời mồ mả theo yêu cầu. Sớm xác định tổng dự toán thực hiện của Tiểu Dự án để trình cơ quan quyết định đầu tư phê duyệt, làm cơ sở để kiểm soát chi phí thực hiện của Tiểu Dự án. Phối hợp với Sở Xây dựng khẩn trương tham mưu UBND tỉnh có văn bản trình Bộ Xây dựng về việc xin cơ chế ủy quyền cho Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi xử lý các vấn đề liên quan đến thẩm quyền của Bộ Xây dựng trong việc xử lý các nội dung phát sinh của Tiểu Dự án.

UBND huyện Bình Sơn tích cực phối hợp với Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, chỉ đạo UBND các xã liên quan khẩn trương xử lý các tồn tại vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc thẩm quyền của Huyện để sớm giải phóng 108,2ha, đảm bảo chậm nhất 30/6/2017 bàn giao mặt bằng sạch cho Chủ đầu tư. Lưu ý tập trung giải quyết các tồn tại, vướng mắc còn lại như: 18 trường hợp hộ dân chưa nhận tiền bồi thường với tổng diện tích 6.356,5m2 và 31 trường hợp chưa nhận tiền bồi thường thuộc 10 hạng mục di dời hoàn trả hạ tầng, di dời 04 mộ không có thân nhân; 03 hộ dân tại Khu dân cư Tây Bắc Vạn Tường (giai đoạn 3); thời hạn hoàn thành, giải quyết dứt điểm các nội dung này chậm nhất trước ngày 31/3/2017.

Phó Chủ tịch cũng đề nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Ban Quản lý dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất và Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn khẩn trương, xem xét giải quyết các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của cơ quan quyết định đầu tư; trong đó, tập trung xem xét giải quyết các đề xuất liên quan đến phương án điều chỉnh hướng tuyến của tuyến đường dân sinh (vị trí 3), tuyến kênh mương B7-12; phương án bổ sung tuyến đường dân sinh (vị trí 4) thuộc 10 hạng mục di dời hoàn trả hạ tầng; phương án điều chỉnh mương thoát nước dọc kết hợp tiêu lũ tự nhiên và thoát nước mặt cho Khu dân cư Tây Bắc Vạn Tường (giai đoạn 3); điều chỉnh giá gói thầu số 01: kiểm toán công trình thuộc Tiểu Dự án,...

Cho phép khảo sát, lập dự án đầu tư Sân Golf, Học viện Golf, Khách sạn, Du lịch và khu đô thị mới tại xã Bình Phước

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng vừa có văn bản đồng ý về chủ trương việc Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng nghiên cứu, khảo sát và lập báo cáo đề xuất Dự án Sân Golf, Học viện Golf, Khách sạn, Du lịch và khu đô thị mới tại xã Bình Phước, huyện Bình Sơn.

​Giao Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi làm đầu mối, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng liên quan và UBND huyện Bình Sơn cung cấp các thông tin cần thiết, tích cực phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để Nhà đầu tư khảo sát, hoàn thiện hồ sơ dự án, tham mưu UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến và báo cáo trình  Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương để triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Đồng thời, cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan và huyện Bình Sơn tích cực phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý để hỗ trợ Nhà đầu tư một cách hiệu quả nhất trong quá trình khảo sát, lập dự án đầu tư.

Rà soát, báo cáo phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương rà soát, điều chỉnh phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1186/BKHĐT-TH ngày 17/02/2017; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo đúng quy định.

​Chủ tịch giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân gây chậm trễ trong việc dự kiến phương án phân bổ chi tiết và bố trí vốn không đúng quy định; báo cáo kết quả kiểm điểm cho UBND tỉnh trước ngày 15/3/2017.

Theo yêu cầu của Bộ KH&ĐT tại Công văn số 1186/BKHĐT-TH, trước ngày 28/2/2017, các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước phải hoàn thành báo cáo phương án phân bổ chi tiết; kết quả rà soát, điều chỉnh phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và gửi về Bộ theo quy định. Bên cạnh đó, thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công cũng phải được các đơn vị hoàn thành và gửi về Bộ trong tháng 3/2017. Quá thời hạn trên, đơn vị nào chậm trễ trong việc báo cáo, đề xuất bố trí vốn không đúng quy định sẽ bị cắt giảm toàn bộ số vốn bố trí không đúng quy định, dự án khởi công mới không hoàn thành thủ tục đầu tư để thu hồi về dự phòng chung vốn đầu tư ngân sách trung ương.

Khẩn trương tham mưu giải quyết bồi thuờng, GPMB dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác bồi thuờng, GPMB dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất.

​Theo đó, dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất do Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt làm chủ đầu tư là 01 trong những dự án trọng điểm, trong đó công tác giải phóng mặt bằng cho dự án này được Tỉnh ủy, UBND tỉnh xác định là 01 trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương liên quan cần phải tích cực hỗ trợ, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh để đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng sạch cho Chủ đầu tư.

Trong thời gian qua, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi và UBND huyện Bình Sơn đã có các văn bản gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Sở sớm có ý kiến tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết. Tuy nhiên đến nay, Sở vẫn chưa có báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải quyết, làm ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao đất sạch cho Nhà đầu tư theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 302/TB-UBND ngày 28/10/2016.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, giải trình rõ lý do chậm trễ, xác định rõ trách nhiệm cá nhân có liên quan và chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc; đồng thời khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các kiến nghị này trước ngày 27/02/2017.

Khẩn trương thực hiện dự án xây dựng điểm định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Ban Dân tộc tỉnh khẩn trương thực hiện dự án xây dựng điểm định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

​Theo đó, Ban Dân tộc tỉnh cần khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục liên quan, kịp thời giải phóng mặt bằng và bàn giao cho đơn vị thi công để thực hiện xây dựng 05 dự án định canh, định cư đã được UBND tỉnh giao kế hoạch vốn tại Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 và Quyết định số 2161/QĐ-UBND ngày 02/11/2016 trong tháng 3/2017. Chủ động làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh để sớm thỏa thuận, thống nhất và ký kết hợp đồng để thực hiện quản lý dự án theo quy định.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, Sở Tài chính khẩn trương rà soát, tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh đối với việc kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn đã được Trung ương hỗ trợ để thực hiện Chương trình định canh, định cư nhưng chưa sử dụng hết.

Về sử dụng vốn sự nghiệp của chương trình định canh, định cư đã được Trung ương thống nhất chuyển sang vốn đầu tư phát triển, yêu cầu Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh cho chủ trương để thực hiện. 

Riêng đối với nguồn kinh phí sự nghiệp được Trung ương hỗ trợ để thực hiện chương trình định canh, định cư từ năm 2009 đến nay không còn nhu cầu sử dụng hoặc còn tồn đọng nhưng chưa đủ điều kiện để phân bổ. Yêu cầu UBND các huyện miền núi khẩn trương rà soát lại thực trạng sử dụng nguồn nêu trên theo đề nghị của Ban Dân tộc tỉnh tại Công văn số 75/BDT-CSDT ngày 13/02/2017, kịp thời báo cáo và đề xuất UBND tỉnh trước ngày 24/02/2017.

Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 218/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh và Kế hoạch 678/KH-UBND ngày 13/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh năm 2017, trong đó chú trọng đến các giải pháp hoạt động truyền thông phòng, chống dịch bệnh. 

​Nội dung truyền thông gồm: Hướng dẫn người dân về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm tại cộng đồng, chú trọng các dịch bệnh thường xảy ra trên địa bàn tỉnh, gồm các nhóm bệnh lây truyền theo đường tiêu hóa như: bệnh tay chân miệng, lỵ, thương hàn, liên cầu lợn, ngộ độc thức ăn; các bệnh do muỗi truyền như: sốt xuất huyết, viêm não do vi rút, bệnh do vi rút Zika; các dịch bệnh Cúm A lây từ động vật sang người và các bệnh dịch truyền nhiễm mới xuất hiện,...

Tuyên truyền hướng dẫn các dấu hiệu, triệu chứng thông thường, cách phát hiện các bệnh truyền nhiễm thường gặp để người dân nhận biết sớm, chủ động đến các cơ sở y tế khám, điều trị và tư vấn các biện pháp cách ly, phòng, chống dịch bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

 

Tổ chức tuyên truyền vận động người dân chủ động tham gia các phong trào vệ sinh yêu nước; phong trào cộng đồng chung tay phòng, chống dịch bệnh; phong trào làng văn hóa sức khỏe... Thường xuyên thực hiện các hoạt động vệ sinh môi trường, khai thông cống rãnh, dọn dẹp phế thải, phun thuốc diệt muỗi, ngủ màn; tiêm vắc-xin phòng bệnh chủ động theo quy định và hướng dẫn của ngành y tế. Đồng thời, khuyến cáo người dân luyện tập thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe, thực hiện chế độ ăn uống hợp lý về dinh dưỡng, thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, ăn chín, uống chín, lựa chọn thực phẩm tươi sạch, rửa tay với nước sạch bằng xà phòng để phòng tránh dịch bệnh. 

Khẩn trương tham mưu cơ chế chính sách khuyến khích các trường nghề đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội khẩn trương tham mưu cơ chế chính sách khuyến khích các trường nghề đổi mới, nâng cao chất lượg đào tạo nghề.

​Giao Sở Lao động- Thương binh và Xã hội xây dựng dự thảo Đề án khuyến khích các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo ngành, nghề theo nhu cầu của người sử dụng lao động, tham mưu UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đề án phải đảm bảo chất lượng về nội dung và kết cấu; trong đó, đánh giá thực trạng cơ sở đào tạo nghề, chất lượng đào tạo nghề, nhu cầu đào tạo và nhu cầu lao động của thị trường đến năm 2020. Trên cơ sở đó, đề xuất cơ chế chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu người sử dụng lao động.

Chủ tịch cũng yêu cầu Sở LĐTB&XH xây dựng cơ chế chính sách và dự thảo văn bản của UBND tỉnh xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh cho phép thực hiện quy trình thủ tục rút gọn, nhằm đảm bảo kịp thời gian quy định.

Triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng để phòng chống dịch cúm gia cầm

Trước diễn biến phức tạp của dịch cúm gia cầm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có Công văn số 1536/BNN-TY đề nghị các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường đợt 1 năm 2017.

​Theo đó, cùng với việc triển khai đồng bộ các biện pháp ngăn chặn vi rút cúm gia cầm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm khác từ nước ngoài xâm nhiễm vào Việ​t Nam, đồng thời làm giảm thiểu mật độ lưu hành vi rút cúm gia cầm, lở mồm long móng, tai xanh… ở trong nước để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và đàn vật nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát động tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường đợt 1 năm 2017 trên toàn quốc, nhằm chủ động tiêu diệt mầm bệnh. Thời gian thực hiện trong vòng 1 tháng từ ngày 22/2/2017 đến hết 21/3/2017.

Cụ thể, những trang trại chăn nuôi tập trung, cơ sở giết mổ động vật tập trung, cơ sở ấp trứng gia cầm tự lo vật tư, kinh phí tổ chức thực hiện theo sự giám sát của chính quyền địa phương và chuyên môn thú y. Chính quyền địa phương chỉ đạo, bố trí hố sát trùng tại khu vực đường mòn, lối mở biên giới trên địa bàn quản lý, nhất là đối với các tỉnh biên giới phía Bắc.

Tại các cửa khẩu biên giới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu cơ quan kiểm dịch động vật phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu tham mưu cho Ban quản lý cửa khẩu bố trí hố sát trùng và thực hiện vệ sinh tiêu độc, khử trùng các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật đi qua cửa khẩu.

Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đề nghị chính quyền cấp xã tổ chức phun thuốc sát trùng cho khu vực chăn nuôi hộ gia đình, chợ buôn bán động vật sống ở nông thôn, nơi công cộng, đường làng ngõ xóm, khu nhốt giữ động vật… Việc phun khử trùng chỉ được thực hiện khi đã được vệ sinh cơ giới như quét dọn, rửa sạch. 

Theo Cục Thú ý, tính đến ngày 22/02/2017 cả nước có 7 ổ dịch Cúm gia cầm tại 6 tỉnh chưa qua 21 ngày, cụ thể: Bạc Liêu (Cúm A/H5N1): Tại 01 hộ nuôi gà (2.785 con) của xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long; Nam Định (Cúm A/H5N1): Tại 01 hộ nuôi vịt (894 con) ở xã Trực Nội và 01 hộ nuôi gia cầm (500 con vịt và 40 con gà) xã Trực Thuận, huyện Trực Ninh; An Giang (Cúm A/H5N1): Tại 01 hộ nuôi gà (80 con)  xã Tân Trung, huyện Phú Tân; Sóc Trăng (Cúm A/H5N1): Tại 01 hộ nuôi gà (945 con) xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú; Đồng Nai (Cúm A/H5N1): Tại 01 hộ nuôi gà (5.000 con) xã Suối Trầu, huyện Long Thành; Quảng Ngãi (Cúm A/H5N6): Tại 01 hộ nuôi vịt (1.660 con) ở xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ.

Cục Thú ý nhận định, nguy cơ dịch phát sinh và lây lan trong thời gian tới là rất cao. Một số chủng vi rút cúm gia cầm chưa có ở Việt Nam (A/H7N9, A/H5N2, AH5N8) có nguy cơ xâm nhiễm vào trong nước thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ gia cầm và sản phẩm gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, nhất là đối với các tỉnh biên giới phía Bắc và các tỉnh, thành phố khác có tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu. Các địa phương cần chủ động trong công tác phòng, chống Cúm gia cầm; tăng cường kiểm soát và xử lý nghiêm việc nhập lậu gia cầm, giám sát chặt địa bàn để phát hiện và xử lý ổ dịch kịp thời.

                                                     Tăng Khôi (tổng hợp)

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao ​thông tỉnh thực hiện yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 3621/BGTVT-CQLXD ngày 09/4/2018 về việc cung cấp số liệu báo cáo Ngân hàng Thế giới (WB), dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1469/UBND-CNXD ngày 21/3/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương tổng hợp tình hình và kết quả công tác quản lý, sử dụng vốn tại doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 4113/BTC-TCDN ngày 10/4/2018,; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 736/TTr-SNNPT​NT về việc thực hiện một số nhiệm vụ của Chủ đầu tư nạo vét luồng vào Cảng cá Tịnh Kỳ năm 2018; trình mưu, trình UBND tỉnh trước ngày 25/4/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cho phép UBND huyện Trà Bồng được thực hiện và thanh toán phần kinh phí còn lại của 03 công trình sử dụng nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len năm 2017 cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 sang niên độ ngân sách năm 2018 và thanh quyết toán dứt điểm kế hoạch vốn được giao trước ngày 15/6/2018.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Lao động – Thương binh và Xã hội, ​Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh khẩn trương thực hiện nội dung Công văn số 3946/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc tổng hợp, phân tích Báo cáo tài chính năm 2017 của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh chậm nhất là ngày 31/7/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương, nghiêm túc thực hiện nội dung Công văn số 3949/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN năm 2015.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh và UBND ​các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 4 tháng đầu năm và dự kiến kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 theo kế hoạch của tỉnh đã đề ra.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện các nội dung yêu cầu về tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 829/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06/3/2018.

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, UBND các huyện và các cơ quan​ liên quan triển khai thực hiện Công văn số 298/UBDT-HTQT của Ủy ban Dân tộc về việc hỗ trợ, quảng bá sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Quảng Ngãi thực hiện Nghị định 34/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bão lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh