English Thứ Hai, 22-01-2018, 15:16 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 67997550
Đang online: 180

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 23/01-25/01/2017)

Đăng ngày: 26/01/2017; 2203 lần đọc
Theo dõi chặt chẽ tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ; Khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm Chương trình công tác năm 2017; Chỉ đạo liên quan đến Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh​;… là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 23/01-25/01/2017).​​  
Theo dõi chặt chẽ tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

 

Tại buổi làm việc để nghe và cho ý kiến chỉ đạo công tác triển khai thực hiện các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ yêu cầu các sở, ban ngành tiếp tục nắm bắt tình hình thị trường, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm trong vấn đề kinh doanh, thương mại; bố trí đầy đủ phương tiện, đảm bảo an toàn trong vận chuyển hành khách, nhất là tuyến TP.Quảng Ngãi đi Lý Sơn và ngược lại, đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình lưu thông giữa các tuyến; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

Đặc biệt, Ngành y tế cần chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, phương tiện phục vụ dịp Tết, đảm bảo phục vụ 24/24 trong những ngày cao điểm sắp tới; các Ngân hàng trên địa bàn tỉnh cần giám sát chặt chẽ các trụ ATM của ngân hàng hiện có, đảm bảo không thiếu hụt tiền; các cơ quan, đơn vị đảm bảo trực tết đúng theo quy định, báo cáo UBND tỉnh tình hình tại các địa phương đúng thời gian quy định.

 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố khẩn trương, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 161/UBND-TH ngày 11/01/2017 về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 113/NQ-CP ngày 31/12/2016.

 

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của chính quyền, nhất là của chính quyền cơ sở, làm thước đo chất lượng và hiệu quả cải cách hành chính.

 

Xây dựng bộ máy chính quyền nhà nước các cấp liêm chính, trong sạch, hiệu lực hiệu quả, kỷ luật kỷ cương. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công chức “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức tiêu cực, nhũng nhiễu, kiên quyết loại bỏ những cán bộ hư hỏng, thoái hóa, biến chất ra khỏi bộ máy.

 

Tăng cường giáo dục, rèn luyện đạo đức cho cán bộ gắn với xử lý nghiêm các vi phạm, không loại trừ bất cứ tổ chức, cá nhân nào. Tăng cường kiểm soát quyền lực, công khai, minh bạch có cơ chế quản lý, hạn chế ở mức thấp nhất tình trạng xin -cho, đặc biệt những vấn đề liên quan đến tài chính, ngân sách, tài nguyên, đất đai,… tiếp tục cải cách tiền lương gắn với tinh giản biên chế.

 

Sở Nội vụ khẩn trương xây dựng, tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động để triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 

Thực hiện nghiêm Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với tinh thần tiết kiệm cao trong từng cán bộ, công chức, viên chức và toàn xã hội; quản lý chặt chẽ chi tiêu ngân sách nhà nước, mua sắm và sử dụng tài sản công, ô tô công, tổ chức hội nghị, hội thảo, đi công tác trong và ngoài nước.

 

Thực hiện nghiêm Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo đặc biệt là Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo; bố trí thời gian tiếp công dân, kết hợp với tăng cường cán bộ có phẩm chất, có năng lực, có khả năng trong việc tiếp dân, nhất là cán bộ dân vận tốt, lắng nghe ý kiến của nhân dân, nắm vững pháp luật để xử lý và theo dõi quá trình xử lý, có trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

 

Tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phát huy vai trò của nhân dân, vai trò giám sát của các đoàn thể chính trị và Mặt trận Tổ quốc, kết hợp cùng các cơ chế khác trong phòng chống tham nhũng, tạo lan tỏa trong toàn xã hội.

 

Khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm Chương trình công tác năm 2017

 

​Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh vừa có văn bản​ chỉ đạo các Sở: Tư pháp, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Nông nghiệp và PTNT, Khoa học và Công nghệ, Ban quản lý KKT Dung Quất khẩn trương triển khai nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 48/QĐ-UBND Chương trình công tác năm 2017 của UBND tỉnh; trình UBND tỉnh đảm bảo chất lượng, tiến độ. 

 

Giao Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc các sở, ngành thực hiện nhiệm vụ được giao theo đúng tiến độ chỉ đạo của UBND tỉnh, trường hợp chậm trễ kịp thời tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu theo đúng quy định.

 

Chỉ đạo liên quan đến Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có chỉ đạo liên quan đến việc ban hành quy định về  quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 

 

​Theo đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản, do đó, UBND tỉnh thống nhất việc không ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh để thay thế Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ngày 12/8/2013 của UBND tỉnh.

 

Chủ tịch giao Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ngày 12/8/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND được thực hiện theo trình tự, thủ tục rút gọn.

 

Chủ động phối hợp với các Sở: Xây dựng, Công Thương, Tài chính nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 158/2016/NĐ-CP của Chính phủ; đồng thời cập nhật, nghiên cứu các quy định mới tại Nghị định số 158/2016/NĐ-CP, có ý kiến tham mưu, đề xuất việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phù hợp với tình hình hoạt động khoáng sản tại địa phương.

 

Phối hợp với các Sở, ngành và địa phương có liên quan kiểm tra, rà soát nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng phục vụ thi công các công trình, dự án trong năm 2017 và các năm tiếp theo, đảm bảo không để xảy ra tình trạng đình trệ do thủ tục gây khan hiếm, đầu cơ tăng giá vật liệu xây dựng thông thường và đất đồi làm vật liệu san lấp; đồng thời khẩn trương khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khoáng sản là đất đồi dùng làm vật liệu san lấp, khu vực khoáng sản có dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định của Luật Khoáng sản.

 

Tăng Khôi (tổng hợp)​

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận​ và tổ chức triển khai thực hiện khoản viện trợ 400.000 USD của Cộng hòa Liên bang Nga hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai và khắc phục thiệt hại do mưa, lũ sau bão số 12 năm 2017 gây ra trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, nghiên cứu, hướng dẫn triển khai và kiểm tra việc thực hiện các quy định tại Thông tư số 31/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống thiên tai.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai thực hiện Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính p​hủ quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải thực hiện đề nghị của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tại Công văn số 47/CĐTNĐ-KHĐT ngày 11/01/2018 về việc báo cáo thực hiện quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa các địa phương.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện Thông tư số 45/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 Quy định​ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin; Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 58/BTTTT-KHCN ngày 11/01/2018 về việc hướng dẫn các nguyên tắc định hướng về công nghệ thông tin và truyền thông xây dựng thành phố thông minh ở Việt Nam.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở: Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, tham mưu UBND tỉnh cụ thể hóa chỉ tiêu 18.6 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, trình UBND tỉnh trước ngày 15/02/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và đơn vị liên quan chủ động liên hệ với Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tiếp nhận 1.000 tấn gạo do Chính phủ Cộng hòa Hàn Quốc hỗ trợ; đồng thời khẩn trương tham mưu UBND tỉnh hiện phân bổ số gạo nêu trên cho nhân dân bị thiệt hại do lũ lụt gây ra trong năm 2017.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và đơn vị liên quan chủ động liên hệ với Ban chỉ đạo Trung ư​ơng về Phòng chống thiên tai tiếp nhận 1000 tấn gạo do Chính phủ Cộng hòa Hàn Quốc hỗ trợ; đồng thời, khẩn trương tham mưu UBND tỉnh hiện phân bổ số gạo nêu trên cho nhân dân bị thiệt hại do lũ lụt gây ra trong năm 2017.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi và các đơn vị có liên quan tổng hợp và trực tiếp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/01/2018 về tình hình đầu tư nước ngoài cả năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với cá​c cơ quan chức năng của tỉnh, các địa phương tổ chức thực hiện Thông báo số 13/TB-VPCP ngày 09/01/2018 của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện năm 2017, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương tham mưu UBND tỉnh phân bổ hạt giống cây trồng do Trung ương hỗ trợ (05 tấn hạt giống ngô và 03 tấn hạt giống rau) cho các địa phương và tổ chức thực hiện việc phân bổ hạt giống để kịp thời phục vụ sản xuất Đông - Xuân 2017-2018.

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh