English Thứ Ba, 24-04-2018, 21:45 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 71224918
Đang online: 96

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 02/01-06/01/2017)

Đăng ngày: 08/01/2017; 2121 lần đọc
Dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017; Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016; Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện; Khẩn trương hoàn chỉnh Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Đẩy nhanh tiến độ dự án Khu đô thị mới Nam Lê Lợi; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước​;… là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 02/01-06/01/2017).​​  
Dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017

UBND tỉnh vừa Quyết định số 686a/QĐ-UBND​ giao các sở, ban ngành và các đơn vị sử dụng kinh phí từ ngân sách tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ tiêu dự toán thu NSNN trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2017.

​Theo đó, tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh trong năm 2017 trên 12.796 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 11.475 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 620 tỷ đồng. Tổng chi Ngân sách địa phương năm 2017 trên 11.569 tỷ đồng.

Căn cứ nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2017 được UBND tỉnh giao, thủ trưởng các sở, ban ngành, cơ quan sử dụng kinh phí từ ngân sách tỉnh và UBND các huyện, thành phố phân bổ dự toán thu, chi NSNN cho các đơn vị trực thuộc, đơn vị cấp dưới bảo đảm: Giao dự toán thu NSNN không thấp hơn dự toán UBND tỉnh giao. Chi ngân sách địa phương được quản lý chặt chẽ, tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước: Chi đầu tư phát triển phải gắn kết chặt chẽ với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; ưu tiên thanh toán nợ đọng XDCB và trả nợ vay, tạm ứng, ứng trước ngân sách; bố trí vốn đối ứng các dự án sử dụng vốn ODA; bố trí vốn hỗ trợ đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP); bố trí vốn cho công tác chuẩn bị đầu tư; số còn lại bố trí cho các dự án mới có đủ thủ tục đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm.

Ngân sách.jpg


Chi thường xuyên, ưu tiên kinh phí đảm bảo các chế độ, chính sách đã ban hành cho con người, chi an sinh xã hội; chính sách miễn thu thuỷ lợi phí; bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo; thực hiện các cơ chế, chính sách do tỉnh ban hành; giảm chi cho công tác đào tạo lại;... Các lĩnh vực chi địa phương bố trí không thấp hơn dự toán tỉnh giao: Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề; chi sự nghiệp khoa học và công nghệ. Tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, chi cho bộ máy quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công; cắt giảm tối đa và công khai các khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, lễ hội, động thổ, khởi công, khánh thành công trình và đi công tác nước ngoài; hạn chế mua sắm ô tô và trang bị đắt tiền. Không ban hành các chính sách, chế độ mới làm tăng chi ngân sách khi chưa có nguồn bảo đảm. Hạn chế tối đa việc đề xuất ứng trước dự toán.

Thực hiện cơ chế hoạt động tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ và thực hiện lộ trình thực hiện giá dịch vụ công làm cơ sở để giao quyền tự chủ cho đơn vị sự nghiệp công; chuyển phương thức hỗ trợ trực tiếp của nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập sang đặt hàng. Khi Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2025 được phê duyệt và có hướng dẫn của các Bộ ngành Trung ương theo quy định. Chậm nhất đến ngày 30/6/2017, các cơ quan, đơn vị hoàn chỉnh danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước theo giá, phí dịch vụ, đơn giá đặt hàng đối với từng loại hình, từng lĩnh vực sự nghiệp, gửi Sở Tài chính và Sở Nội vụ thẩm tra, tổng hợp trình UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh quyết định điều chỉnh dự toán năm 2017 và làm cơ sở giao dự toán cho các năm tiếp theo cuả thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020. Trong 6 tháng đầu năm 2017, chỉ phân bổ 50% dự toán kinh phí sự nghiệp được UBND tỉnh giao năm 2017 đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.

Nguồn thu tiền sử dụng đất được bố trí để đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, các dự án di dân, tái định cư, chuẩn bị mặt bằng xây dựng; bố trí 60 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất của cấp tỉnh trong năm 2017 để thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn xã đang thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (sau khi trừ các khoản chi phí có liên quan) được để lại 100% bằng hình thức bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã để thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Đối với nguồn thu xổ số kiến thiết: Sử dụng cho chi đầu tư phát triển; trong đó bố trí tối thiểu 60% để đầu tư cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề và y tế và bố trí 10 tỷ đồng để thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương năm 2017 từ một phần số thu được để lại theo chế độ của các cơ quan, đơn vị; tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ); 50% tăng thu ngân sách địa phương (bao gồm trong dự toán và trong tổ chức thực hiện; không kể thu tiền sử dụng đất; thu xổ số kiến thiết) và nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2016 còn dư chuyển sang (nếu có). Ngoài tiết kiệm 10% chi thường xuyên nêu trên, thực hiện tiết kiệm thêm 3% số chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) ngay từ khâu dự toán và giữ lại phần tiết kiệm này ở ngân sách tỉnh để bố trí thực hiện chính sách: tuyển chọn học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Ngãi cử đi đào tạo trong và ngoài nước giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo; thu hút ưu đãi nguồn nhân lực chất lượng cao đến công tác, làm việc tại tỉnh.

 

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016

NB05012017.jpg


Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các Ban Quản lý các dự án ĐTXD các công trình: Giao thông; Dân dụng và công nghiệp; Nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố (Chủ đầu tư) tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2016, đảm bảo sử dụng hiệu quả và hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao. 

​Đối với các đơn vị, cá nhân cản trở, gây chậm trễ trong giải ngân vốn đầu tư công, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu và các cá nhân có liên quan, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi rà soát, theo dõi tình hình giải ngân đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2016, kịp thời tham mưu đề xuất UBND tỉnh hướng xử lý cụ thể đối với các dự án chậm trễ trong việc giải ngân.

Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện

Tập trung xử lý xe chở quá tải ở các tuyến đường địa phương.jpg


Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Công văn số 81/UBND-CNXD ngày 06/01/2016 yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - x​ã hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông nói chung và kiểm soát phương tiện quá tải nói riêng; trong đó, chú trọng quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động và hội viên thuộc đơn vị mình nâng cao nhận thức và tuyên truyền cho người thân trong gia đình chấp hành các quy định của pháp luật về tải trọng phương tiện.

Không xếp hàng hóa, xuất bến đối với các đơn vị chưa ký cam kết

Sở Giao thông vận tải phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam thực hiện việc đặt trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ kết hợp trạm thu phí đường bộ Tư Nghĩa theo đúng quy hoạch. Tiếp tục chỉ đạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi về tải trọng phương tiện, nhất là vi phạm về kích thước thùng xe tại nơi xuất phát hoặc gần khu vực kho, cảng biển, cảng, bến thủy nội địa, bến bãi, nhà ga, mỏ vật liệu, nơi tập kết hàng hóa lên ô tô... để ngăn chặn kịp thời các xe ô tô chở hàng quá tải lưu thông trên các tuyến đường bộ. Đồng thời, rà soát, tổ chức ký cam kết không xếp hàng hóa quá tải trọng cho phép của phương tiện đối với các đơn vị chưa ký cam kết;...

Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Giao thông vận tải phê duyệt kế hoạch, giao nhiệm vụ cho Thanh tra Sở Giao thông vận tải sử dụng số viên chức vận hành Trạm và bộ cân lưu động được Bộ Giao thông vận tải cấp để thực hiện công tác kiểm soát tải trọng trên tuyến Quốc lộ 24, Quốc lộ 24B, Quốc lộ 24C và các tuyến đường bộ địa phương năm 2017 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải.

Xử lý nghiêm các đối tượng có biểu hiện “cò, dẫn xe” để trốn tránh

Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra lưu động, kết hợp sử dụng các trang thiết bị, cân tải trọng để kiểm tra đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa, nguyên liệu, vật liệu theo phân cấp tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm chở hàng quá tải trọng. Kịp thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả đối với hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật trong hoạt động kiểm soát tải trọng phương tiện. Kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, các đối tượng có biểu hiện “cò, dẫn xe” để trốn tránh, đối phó khi các lực lượng chức năng tiến hành tuần tra, kiểm soát và xử lý xe quá tải trọng. Thường xuyên phối hợp với Thanh tra giao thông thực hiện công tác tuần tra, kiểm tra và xử lý đối với hành vi vi phạm về tải trọng phương tiện, nhất là tại các mỏ đất, đá, cát đang khai thác phục vụ thi công các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Quản lý chặt chẽ việc xếp hàng hóa lên xe ô tô ngay tại khu vực đầu nguồn hàng

Các Sở: Công thương, Tài Nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục yêu cầu, quán triệt các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, sản xuất hoặc cung ứng hàng hóa, vật tư, khai thác tài nguyên, khoáng sản... thuộc ngành mình quản lý thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về vận tải hàng hóa bằng xe ô tô; đặc biệt, chú trọng kiểm soát chặt chẽ việc xếp hàng hóa lên xe ô tô đúng tải trọng ngay tại khu vực đầu nguồn hàng do mình quản lý.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ động cử lực lượng phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và Thanh tra giao thông kiểm tra, xử lý các xe ô tô của quân đội chở hàng quá tải trọng hoạt động trên đường bộ và tại các mỏ vật liệu, bến cảng, nhà kho...

Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp kiểm tra xử lý đối với người vi phạm về xếp hàng, chở quá tải trọng cho phép trong và ngoài khu vực cảng, bến trên địa bàn tỉnh.

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trong việc để xe ô tô quá tải trọng trên địa bàn hoạt động

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát tải trọng phương tiện nhằm đạt mục tiêu chấm dứt tình trạng phương tiện quá tải tham gia giao thông trên địa bàn. Đối với địa phương nào còn để xe ô tô quá tải trọng hoạt động làm hư hỏng hạ tầng giao thông, ô nhiễm môi trường gây bức xúc trong nhân dân thì người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu theo chức năng, nhiệm vụ được phân công quản lý phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Chỉ đạo các Ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các xã, phường, thị trấn phát động phong trào lên án, tố giác các xe ô tô cố tình chở quá tải trọng, gây ô nhiễm môi trường trên các tuyến đường giao thông tại địa phương cho lực lượng Công an, Thanh tra giao thông để kịp thời xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Ban an toàn giao thông tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để thực hiện kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất đối với hoạt động kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn tỉnh; đề xuất biện pháp xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân nếu để xảy ra tình trạng xe quá khổ, quá tải thuộc phạm vi quản lý,...

Khẩn trương hoàn chỉnh Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

​Liên quan đến việc đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan rà soát, tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 695/QĐ-TT ngày 21/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Thời gian hoàn thành trong tháng 01/2017.

​Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị rà soát, phân loại và hoàn chỉnh Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt đ​ộng của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh trước ngày 25/01/2017 để báo cáo Bộ Tài chính theo đúng thời gian quy định.

Khẩn trương trình Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chậm nhất trong ngày 10/01/2017 về Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 7114/UBND-TH ngày 08/12/2016 để cho ý kiến và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đẩy nhanh tiến độ dự án Khu đô thị mới Nam Lê Lợi

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ chỉ đạo giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án Khu đô thị mới Nam Lê Lợi.

​Đối với diện tích đất nông nghiệp: yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi đôn đốc, chỉ đạo UBND phường Nghĩa Lộ, UBND phường Chánh Lộ ​tập trung giải quyết dứt điểm những vướng mắc thuộc thẩm quyền; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh, nhà đầu tư giải quyết rốt ráo tất cả các vướng mắc phát sinh, đảm bảo hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phần diện tích đất nông nghiệp và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư trước ngày 31/3/2017.

Đối với phần diện tích đất thổ cư: đề nghị Công ty Cổ phần hạ tầng và Bất động sản Việt Nam khẩn trương xây dựng nhiều phương án hỗ trợ phù hợp với quy định trên cơ sở nguyện vọng của người dân trong khu vực dự án; phối hợp với UBND thành phố Quảng Ngãi, UBND các phường: Nghĩa Lộ, Chánh Lộ, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh trước ngày 20/2/2017 tổ chức đối thoại với các hộ dân có đất thổ cư bị thu hồi, công bố các phương án hỗ trợ. Sau buổi đối thoại, tổ chức thực hiện ngay các phương án hỗ trợ khi đạt được sự đồng thuận của nhân dân.

UBND thành phố Quảng Ngãi, Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, Công ty Cổ phần hạ tầng và Bất động sản Việt Nam tích cực phối hợp, tập trung giải quyết các nội dung công việc thuộc thẩm quyền trong thời gian sớm nhất, đảm bảo trước ngày 30/5/2016phải hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích đất thổ cư và giao đất sạch cho nhà đầu tư triển khai dự án.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước

nuoc-6-1-2016.jpg


Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn chỉ đạo các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Luật Tài nguyên nước và các văn bản hướng dẫn thi hành để nhân dân nhận thức, chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật trong việc bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước phục vụ phát triển kinh tế xã hội trước mắt và lâu dài.

​Nâng cao vai trò của quần chúng nhân dân, các tổ chức, đoàn thể trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động thi công các công trình thăm dò, khai thác, sử dụng t​ài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh, phối hợp với các cơ quan chức năng trong quản lý, bảo vệ nguồn tài nguyên nước có hiệu quả.

Các hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh đều phải có giấy phép theo đúng quy định và thực hiện nghiêm túc theo Luật Tài nguyên nước, Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Tài nguyên nước; Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Ưu tiên khai thác nước dưới đất có chất lượng nước tốt để phục vụ cho ăn uống, sinh hoạt, chế biến lương thực, thực phẩm; Lấy ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường về lĩnh vực tài nguyên nước khi triển khai thực hiện đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh liên quan đến khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành, các cấp tổ chức điều tra cơ bản tài nguyên nước; thực hiện các nhiệm vụ tài nguyên nước khác, làm cơ sở cho công tác quản lý nhà nước theo quy định; tổ chức điều tra, đánh giá xác định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ cấp nước cho sinh hoạt và bảo vệ tài nguyên nước vùng Dung Quất - Vạn Tường; xây dựng mạng quan trắc chuyên môn tài nguyên nước tỉnh Quảng Ngãi giám sát các vùng khai thác, các hồ chứa thủy điện; điều tra thống kê và lập danh mục các giếng khoan phải xử lý trám lấp, lập kế hoạch xử lý trám lấp, trám lấp một số giếng ở khu vực ưu tiên - phòng tránh nhiễm bẩn nguồn nước dưới đất trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh, đặc biệt phải chú ý kiểm tra việc thực hiện các cam kết của chủ giấy phép và các yêu cầu cần phải thực hiện trong nội dung của giấy phép. Ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về tài nguyên nước theo quy định tại Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Rà soát, cập nhật, phân loại những giếng khoan khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh phải đăng ký; những giếng phải lập hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt độngnhững giếng phải trám lấp theo quy định; các công trình khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển và xả nước thải vào nguồn nước theo quy định tại khoản 3, Điều 37 và khoản 3, Điều 44 Luật Tài nguyên nước phải lập hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động,…, trên cơ sở đó hướng dẫn thực hiện thủ tục về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước theo quy định; buộc phải lấp hủy giếng khoan trái phép theo quy định,...

Tăng Khôi (tổng hợp)

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có​ liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Quý I và triển khai nhiệm vụ công tác Quý II năm 2018 (Thông báo kết luận số 139/TB-VPCP ngày 12/4/2018 của Văn phòng Chính phủ).

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa quốc tế tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương hoàn thiện, hoàn chỉnh các thủ tục có liên quan đến thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, thẩm định phòng cháy chữa cháy để làm cơ sở cấp phép xây dựng công trình theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao ​thông tỉnh thực hiện yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 3621/BGTVT-CQLXD ngày 09/4/2018 về việc cung cấp số liệu báo cáo Ngân hàng Thế giới (WB), dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1469/UBND-CNXD ngày 21/3/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương tổng hợp tình hình và kết quả công tác quản lý, sử dụng vốn tại doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 4113/BTC-TCDN ngày 10/4/2018,; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 736/TTr-SNNPT​NT về việc thực hiện một số nhiệm vụ của Chủ đầu tư nạo vét luồng vào Cảng cá Tịnh Kỳ năm 2018; trình mưu, trình UBND tỉnh trước ngày 25/4/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cho phép UBND huyện Trà Bồng được thực hiện và thanh toán phần kinh phí còn lại của 03 công trình sử dụng nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len năm 2017 cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 sang niên độ ngân sách năm 2018 và thanh quyết toán dứt điểm kế hoạch vốn được giao trước ngày 15/6/2018.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Lao động – Thương binh và Xã hội, ​Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh khẩn trương thực hiện nội dung Công văn số 3946/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc tổng hợp, phân tích Báo cáo tài chính năm 2017 của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh chậm nhất là ngày 31/7/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương, nghiêm túc thực hiện nội dung Công văn số 3949/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN năm 2015.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh và UBND ​các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 4 tháng đầu năm và dự kiến kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 theo kế hoạch của tỉnh đã đề ra.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện các nội dung yêu cầu về tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 829/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06/3/2018.

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, UBND các huyện và các cơ quan​ liên quan triển khai thực hiện Công văn số 298/UBDT-HTQT của Ủy ban Dân tộc về việc hỗ trợ, quảng bá sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Quảng Ngãi thực hiện Nghị định 34/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bão lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh