English Thứ Năm, 30-01-2020, 00:33 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117569924
Đang online: 164
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Tổ nghiên cứu, khảo sát Tiểu ban Văn kiện Đại hội làm việc với lãnh đạo huyện Trà Bồng

Đăng ngày: 06/12/2019; 294 lần đọc

Chủ trì buổi làm việc của Tổ nghiên cứu, khảo sát Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX với lãnh đạo chủ chốt huyện Trà Bồng chiều 05-12, đồng chí Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của huyện trong giai đoạn 2015-2020.

Giai đoạn 2015-2020, kinh tế- xã hội của Trà Bồng vẫn giữ được mức tăng trưởng khá, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt trong giai đoạn này huyện đã nỗ lực giảm số hộ nghèo từ 48,10% năm 2015 dự kiến xuống còn 22,98% cuối năm 2020.

 

Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu cho phát triển; tỷ lệ hộ nghèo còn cao, giảm nghèo thiếu bền vững; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn chậm, hiệu quả chưa cao...

 

nb2-06122019.jpg
Lãnh đạo huyện Trà Bồng

 

Phát biểu tại buồi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cơ bản thống nhất với mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH của huyện đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời nhấn mạnh với trên 4.000 ha rừng sản xuất, huyện cần khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh này để thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ quan trọng: tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững .

 

Huyện cần có lộ trình, giải pháp nâng cao chất lượng rừng thông qua việc mở rộng phát triển diện tích rừng gỗ lớn, cây gỗ quý hiếm; phát triển cây dược liệu, các loại cây trồng, vật nuôi dưới tán rừng có giá trị kinh tế cao.

 

nb3-06122019.jpg
Các thành viên Tổ nghiên cứu, khảo sát

 

Đồng thời, cần có những cách làm mới để nâng cao giá trị của các sản phẩm từ quế, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân.

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng cho rằng, bên cạnh thế mạnh về nông lâm nghiệp, so với các huyện miền núi khác của tỉnh, Trà Bồng còn có nhiều tiềm năng, lợi thế trong phát triển dịch vụ-du lịch mà cụ thể là các di tích lịch sử, văn hóa, vùng sinh thái, sản phẩm quế nổi tiếng,...Huyện cần có định hướng phát triển cụ thể trong thời gian đến.

 

Ngoài việc triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, huyện nỗ lực hơn nữa trong công tác giảm nghèo bền vững, nhất là sau khi thực hiện sáp nhập Trà Bồng và Tây Trà thành 1 đơn vị hành chính; tận dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất y tế phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; cải thiện, nâng cao dân trí, chất lượng giáo dục-yếu tố vô cùng quan trọng để thoát nghèo bền vững.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích