English Thứ Sáu, 24-01-2020, 03:50 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117138213
Đang online: 137
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Tổ chức truyền dạy dân ca, dân vũ, chế tác, sử dụng nhạc cụ truyền thống dân tộc tại một số địa phương

Đăng ngày: 19/11/2019; 160 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất chủ trương tổ chức truyền dạy dân ca, dân vũ, chế tác, sử dụng nhạc cụ truyền thống dân tộc Cor, Hrê, Cadong tại một số địa phương trong tỉnh. 

Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 1166/QĐ-UBND​ ngày 17/12/2018. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tổ chức thực hiện; thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện đúng chế độ, định mức quy định hiện hành của Nhà nước.

 

                                                                                                Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích