English Thứ Ba, 16-07-2019, 03:11 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 102684979
Đang online: 199
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Tổ chức lớp truyền dạy chế tác và sử dụng nhạc cụ truyền thống của dân tộc Hre

Đăng ngày: 06/12/2018; 82 lần đọc
Nghệ nhân Đinh Ước- một trong những nghệ nhân chế tác, lưu giữ và sử dụng nhạc cụ của dân tộc Hre tại huyện Ba Tơ

Trên cơ sở đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh trong năm 2018.

Theo đó, Chủ tịch thống nhất việc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp truyền dạy chế tác và sử dụng nhạc cụ truyền thống của dân tộc Hre- nhiệm vụ thuộc Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh. Kinh phí thực hiện được trích từ nguồn kinh phí dự toán ngân sách năm 2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được UBND tỉnh giao tại Quyết định 933/QĐ-UBND​ ngày 15/12/2017.

 

                                                                                                Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, thực hiện Công văn số 1599/BXD-QLN ngày 09/7/2019 của Bộ Xây dựng về việc báo cáo tình hình sử dụng quỹ đất đô thị dành để phát triển nhà ở xã hội.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, khẩn trương triển khai thực hiện Công văn số 1583/BXD-KHTC ngày 08/7/2019 về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện nội dung yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1509/BXD-QLN ngày 28/6/2019 về việc thực hiện Nghị định số 101/2015/NQ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì nghiên cứu, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1586/BXD-QLN ngày 08/7/2019 của Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ.

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích