English Thứ Bảy, 20-07-2019, 12:29 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 103215721
Đang online: 149

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2019

Đăng ngày: 14/05/2019; 184 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở ngành, địa phương, các đơn vị có liên quan lựa chọn, xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động phù hợp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm để tuyên truyền và vận động Nhân dân hưởng ứng thực hiện nhân Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2019 (22/5/2019).

Ngày 22-5 hằng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày quốc tế Đa dạng sinh học nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng trong lĩnh vực này. Chủ đề c​ủa năm nay là “Đa dạng sinh học của chúng ta, thực phẩm của chúng ta, sức khỏe của chúng ta”.

 

Hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã có văn bản gửi các cơ quan từ trung ương tới địa phương, đề nghị triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức cho cán bộ, cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, doanh nhân về giá trị và vai trò của đa dạng sinh học đối với việc bảo đảm lương thực, thực phẩm, cung cấp dinh dưỡng và sức khỏe của con người, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo.

 

Cùng với đó, Bộ đề nghị sử dụng hợp lý và tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên; ưu tiên bảo vệ, không buôn bán, sử dụng các loài động, thực vật nguy cấp, quý hiếm; thực hiện các mô hình bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học gắn với hoạt động xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới,…

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức Sơ kết và khen thưởng thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019; phối hợp với các sở, ban ngành và đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại Thông báo số 242/TB-KTNN ngày 02/7/2019 về thông báo kết quả kiểm toán Đoàn kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 tỉnh Quảng Ngãi và Công văn số 241/KTNN-TH ngày 02/7/2019 về việc gửi Báo cáo kiểm toán.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, tổng hợp, xây dựng báo cáo đánh giá về nguy cơ tham nhũng, lợi ích nhóm trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh, trực tiếp báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh đảm bảo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thực hiện nội dung yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4799/BKHĐT-TH ngày 11/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019; trực tiếp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh đúng thời gian quy định.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích