English Chủ Nhật, 26-05-2019, 05:54 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 96162048
Đang online: 121

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới 2019

Đăng ngày: 14/03/2019; 1689 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện đầy đủ nội dung Công văn số 859/BTNMT-TTTNMT ngày 28/02/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới 2019.

Tập trung xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức các hoạt động phù hợp để hưởng ứng ngày Nước thế giới năm 2019 với chủ đề là “Water for all – leaving no one behind” (Nước cho tất cả - không để ai bị bỏ lại phía sau) như: Tổ chức mít tinh, diễu hành, phát động chiến dịch ra quân làm sạch vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước.

 

Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích; tổ chức hội thảo khoa học, tọa đàm, triển lãm, tổ chức các lớp học; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, đại chúng nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về tầm quan trọng của nước.

 

Phát hiện, biểu dương và khen thưởng động viên kịp thời những cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có nhiều thành tích trong việc sử dụng tài nguyên nước có hiệu quả.

 

                                                                          T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019, báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu và tham gia góp ý nội dung dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát; trực tiếp gửi văn bản góp ý cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và báo cáo UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 2912/BKHĐT-HTX ngày 07/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hỗ trợ phát triển HTX từ nguồn vốn dự phòng 10% Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1741/UBND-NNTN ngày 10/4/2019; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 25/5/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất bổ sung trụ quảng cáo tại dự án Trung tâm Thương mại và Siêu thị Hùng Cường Big C vào quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh như đề xuất của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 521/SVHTTDL-QLVH ngày 04/5/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích