English Thứ Sáu, 20-09-2019, 00:37 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109185783
Đang online: 133

Tổ chức các hoạt động đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng về giáo dục nghề nghiệp năm 2018

Đăng ngày: 06/04/2018; 304 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện tăng cường công tác tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng và định hướng về giáo dục nghề nghiệp.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tập trung hướng dẫn, chỉ đạo công tác tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần đào tạo nguồn nhân lực lao động có kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động. Làm đầu mối cung cấp thông tin nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ động liên kết tổ chức đào tạo. Tổ chức các hoạt động đẩy​ mạnh công tác thông tin tuyên truyền, định hướng về giáo dục nghề nghiệp năm 2018;  xây dựng kế hoạch để tổ chức Chương trình “Ngày Hội tư vấn tuyển sinh - Định hướng nghề nghiệp năm 2018”,

Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào học nghề theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/201 1 của Bộ Chính trị. Chỉ đạo các trường THPT trên địa bàn tỉnh tham gia các hoạt động “Ngày Hội tư vấn tuyển sinh - Định hướng nghề nghiệp năm 2018”. Thông tin cho học sinh về các dự án có nhu cầu việc làm trên địa bàn tỉnh để các em học sinh lựa chọn nghề nghiệp, định hướng việc học của mình cho phù hợp trong tương lai.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, Hội đoàn thể của huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp, làm thay đổi nhận thức của nhân dân và xã hội, nhất là phụ huynh học sinh về công tác học nghề. Tuyên truyền đến học sinh các trường THCS tham gia hoạt động Ngày Hội tư vấn tuyển sinh - Định hướng nghề nghiệp năm 2018.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tích cực phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện các hoạt động “Ngày Hội tư vấn tuyển sinh - Định hướng nghề nghiệp năm 2018” đạt hiệu quả. Triển khai công tác tuyển sinh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; ưu tiên địa bàn tuyển sinh vùng sâu, vùng xa, các đối tượng chính sách, nhóm yếu thế trong xã hội. Phối hợp với các cơ quan truyền thông làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về nhà trường, về ngành nghề đào tạo; sáng tạo trong hình thức giới thiệu, quảng bá về nhà trường và những cam kết giải quyết việc làm cho người học sau khi ra trường. Kết nối chặt chẽ với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để tìm hiểu nhu cầu lao động của các doanh nghiệp đã và đang chuẩn bị đi vào hoạt động. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình đào tạo trên cơ sở chuẩn đầu ra, có sự tham gia của doanh nghiệp, cơ quan sử dụng lao động vào quá trình đào tạo. Hỗ trợ học sinh - sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường có việc làm và thu nhập ổn định; giới thiệu những tấm gương điển hình về học nghề, lập nghiệp để người học lựa chọn ngành, nghề phù hợp.

           

                                                              M.Khang


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 4790/BYT-ATTP ngày 19/8/2019 của Bộ Y tế về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 trên địa bàn tỉnh theo nội dung Công văn số 4080/BGDĐT-GDTX ngày 10/9/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/10/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, xây dựng báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn tỉnh theo Công văn số 4079/BGDĐT-GDTX ngày 10/9/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trực tiếp báo cáo kết quả cho cho Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh trước ngày 30/10/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích