English Thứ Hai, 17-06-2019, 22:40 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99111021
Đang online: 135
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Tổ chức bắn pháo hoa nhân Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh

Đăng ngày: 12/04/2019; 1178 lần đọc
Sẽ bắn pháo hoa kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh vào tối 01.7.2019

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ thống nhất giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức bắn pháo hoa nhân Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh thay nhiệm vụ đã giao cho UBND thành phố Quảng Ngãi tại Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 02/4/2019 của UBND tỉnh.

Kinh phí thực hiện bắn pháo hoa được trích từ nguồn kinh phí huy động xã hội hoá tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh do Ban Tổ chức huy động và phân bổ cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện. Trên cơ sở dự toán của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lập, Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu Ban Tổ chức phân bổ kinh phí kịp thời để thực hiện.

 

Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự toán kinh phí thực hiện gửi Sở Tài chính tham mưu Ban Tổ chức; chủ trì, phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện đêm Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh, UBND thành phố Quảng Ngãi và các cơ quan có liên quan chọn vị trí tổ chức bắn pháo hoa phù hợp, bảo đảm đạt hiệu ứng hình ảnh tổng thể chung, an toàn, phòng chống cháy nổ, tiết kiệm và đúng quy định.

 

Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1646/BKHCN-VP ngày 07/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc cử 01 huấn luyện viên, 01 vận động viên tham gia thi đấu Giải Vô địch Wushu trẻ châu Á tại Brunei từ ngày 16/8/2019 đến 24/8/2019 như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 697/TTr-SVHTTDL ngày 07/6/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích