English Thứ Năm, 19-09-2019, 23:39 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109182383
Đang online: 142
Tin tức Tin Nổi bật Xem chi tiết tin tức

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra công vụ tại tỉnh Quảng Ngãi

Đăng ngày: 21/08/2019; 806 lần đọc

Sáng 21-8, Tổ công tác công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra tại tỉnh Quảng Ngãi trong việc thực hiện các hoạt động công vụ. Đồng chí Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy-Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban ngành và địa phương liên quan tiếp và làm việc với Tổ công tác.

Đảm bảo đến năm 2021 giảm 10% biên chế

 

Báo cáo với Đoàn công tác, Giám đốc Sở Nội vụ Đoàn Dụng cho biết, việc triển khai chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động công vụ của tỉnh được thực hiện nề nếp, đúng quy định, phù hợp với đặc điểm tình hình của tỉnh. Nổi bật như tỉnh đã chủ động thực hiện thí điểm các mô hình nhất thể hóa các chức danh khối đảng và khối chính quyền. Đẩy mạnh việc sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện tốt việc tinh giản biên chế, đảm bảo theo đúng lộ trình đến năm 2021 giảm 10% theo quy định.

 

Đến ngày 31/12/2018, tổng số cán bộ công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị toàn tỉnh là 27.057 người; trong đó, cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện 2.074 người, viên chức 21.191 người và cán bộ, công chức cấp xã 3.792 người.

 

Đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án xác định vị trí việc làm đối với 100% đơn vị trực thuộc (21 sở, ban ngành và 14/14 huyện, thành phố). Riêng lĩnh vực sự nghiệp, phê duyệt Danh mục vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh đạt 100% (18/18 sở, ngành và địa phương).

 

Về tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nghị định 108 của Chính phủ, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương triển khai thực hiện kịp thời, đảm bảo đúng lộ trình. Nếu như năm 2015 từ 2.453 biên chế hành chính, thì đến năm 2019 còn 2.233 biên chế, giảm 220 biên chế, đạt tỷ lệ 6,73%. Riêng khối sự nghiệp giảm 1.709 biến chế, từ 25.305 biến chế năm 2015, còn 23.596 người năm 2019.

 

Thực hiện nghiêm túc tinh gọn tổ chức bộ máy

 

Về tinh gọn tổ chức bộ máy hành chính, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong của 2 sở và các sở, ban ngành cũng thực hiện rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy. Kết quả, giảm được 18 phòng, ban, chi cục. UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong đảm bảo tinh gọn, đạt hiệu quả sau khi Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ.

 

Về thực hiện thí điểm hợp nhất các cơ quan khối Nhà nước và khối Đảng có chức năng tương đồng, đến nay có 18 cơ quan chuyên môn của 9 huyện, thành phố đã hợp nhất các cơ quan khối nhà nước và khối Đảng như: Văn phòng HĐND và UBND huyện, thành phố hợp nhất với Văn phòng Huyện ủy, Thành ủy. Phòng Nội vụ huyện, thành phố hợp nhất với Ban Tổ chức Huyện ủy, Thành ủy. Thanh tra huyện, thành phố với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

 

Ngoài ra, công tác tuyển dụng công chức, viên chức của tỉnh được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, thủ tục. Từ tháng 6/2012 đến nay, tỉnh đã tổ chức 3 kỳ thi tuyển công chức, qua đó tuyển dụng 225 người. Riêng đối với viên chức đã tuyển dụng 3.627 người. Các công chức, viên chức được tuyển dụng cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao.

nb2-21082019.jpg


Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh đề nghị Đoàn công tác kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền sớm hoàn thiện thể chế, chính sách để các tỉnh triển khai thực hiện một cách đồng bộ như: Sớm sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Nghị định 24/2014/NĐ-CP và Nghị định 37/2014/NĐ-CP của Chính phủ; Hướng dẫn quy định thực hiện thí điểm hợp nhất giữa các cơ quan khối Đảng và Nhà nước; Quy định về tự chủ trong đơn vị sự nghiệp công lập, về định mức kinh tế kỹ thuật; về chính sách thu hút cán bộ,…

 

Kết luận buổi kiểm tra, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh Quảng Ngãi trong việc thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, nhất là việc thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp; việc quản lý, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ đúng quy trình, quy định, không vượt chỉ tiêu Trung ương giao.

nb3-21082019.jpg


Trong thời gian tới, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị lãnh đạo tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và chỉ đạo các cơ quan tham mưu, xây dựng và triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, nhất là trong công tác cán bộ, đề án vị trí việc làm, điều kiện, tiêu chuẩn cán bộ,… để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Chỉ đạo quyết liệt nhằm thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong đảm bảo tinh gọn. Cùng với đó, chấm dứt tình trạng sử dụng hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn. Xử lý dứt điểm những hạn chế về công tác cán bộ theo Kết luận của Bộ Nội vụ, Bộ Chính trị. Kịp thời điều chỉnh vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập sau khi tiến hành sắp xếp, sáp nhập.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 4790/BYT-ATTP ngày 19/8/2019 của Bộ Y tế về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 trên địa bàn tỉnh theo nội dung Công văn số 4080/BGDĐT-GDTX ngày 10/9/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/10/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, xây dựng báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn tỉnh theo Công văn số 4079/BGDĐT-GDTX ngày 10/9/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trực tiếp báo cáo kết quả cho cho Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh trước ngày 30/10/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích