English Chủ Nhật, 22-04-2018, 02:15 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 71093581
Đang online: 63

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố


Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ cho phép Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam thực hiện việc nghiên cứu khảo sát, lập phương án quy hoạch và đề xuất đầu tư dự án Khu đô thị mới tại thôn La Vân, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ với quy mô khoảng 50 ha; đồng thời, yêu cầu Công ty có trách nhiệm hoàn chỉnh phương án quy hoạch và hồ sơ đề xuất dự án, trình UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến trong tháng 6/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa thống nhất việc Công ty Cổ phần 30-4 Quảng Ngãi khai thác 13 cây gỗ tự nhiên nằm rải rác trên đất quy hoạch ngoài lâm nghiệp như đề nghị của UBND huyện Sơn Tây tại Công văn số 183/UBND ngày 08/02/2018 và bàn giao cho UBND xã Sơn Lập để giải quyết nhu cầu thiết yếu làm nhà ở tại chỗ cho 02 hộ ông: Đinh Văn Quỳnh và Đinh Văn Ta.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định Phê duyệt giao 60 biên chế để cấp kinh phí hoạt động năm 2018 cho các hội đặc thù trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (bằng với số biên chế được giao năm 2017).

 

 Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản đồng ý về chủ trương việc tạo quỹ đất sạch tại Khu công nghiệp phía Đông Khu kinh tế Dung Quất để phục vụ Dự án Đầu tư mở rộng Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất và các dự án vệ tinh của Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất trong thời gian đến, với qui mô diện tích tạo quỹ đất sạch khoảng 166 ha.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố, các sở, ngành đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh các giải pháp điều tiết giá cát xây dựng trên địa bàn tỉnh, không làm biến động lớn, ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng xây dựng; tăng cường sử dụng vật liệu thay thế cát tự nhiên, định hướng không sử dụng cát tự nhiên vào mục đích san lấp; rà soát, tính toán cân đối cung cầu cát sỏi xây dựng làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn  yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố bố trí nghỉ hợp lý; phân công công chức, viên chức và người lao động trực trong những ngày nghỉ, thường xuyên nắm tình hình, chủ động xử lý những vấn đề phát sinh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn giao Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnhchuẩn bị Báo cáo tổng kết công tác phòng chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) năm 2017, nhiệm vụ công tác năm 2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn thống nhất chủ trương việc Tổ tư vấn, Tổ giúp việc tham mưu UBND tỉnh các vấn đề có liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đi học hỏi kinh nghiệm tại một số tỉnh (Ninh Thuận, Phú Yên, Bình Định, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình) về công tác bồi thường, hỗ trợ các dự án năng lượng không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất.

 

UBND tỉnh vừa có Công văn đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ cho tỉnh Quảng Ngãi 01 tàu chuyên dụng tuần tra, kiểm soát, quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên biển kết hợp tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

 

Nhằm tăng cường công tác phối hợp quản lý, hỗ trợ, giúp đỡ đối với người bị bệnh tâm thần trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và  UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác phối hợp quản lý, hỗ trợ, giúp đỡ người bị bệnh tâm thần.

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao ​thông tỉnh thực hiện yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 3621/BGTVT-CQLXD ngày 09/4/2018 về việc cung cấp số liệu báo cáo Ngân hàng Thế giới (WB), dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1469/UBND-CNXD ngày 21/3/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương tổng hợp tình hình và kết quả công tác quản lý, sử dụng vốn tại doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 4113/BTC-TCDN ngày 10/4/2018,; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 736/TTr-SNNPT​NT về việc thực hiện một số nhiệm vụ của Chủ đầu tư nạo vét luồng vào Cảng cá Tịnh Kỳ năm 2018; trình mưu, trình UBND tỉnh trước ngày 25/4/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cho phép UBND huyện Trà Bồng được thực hiện và thanh toán phần kinh phí còn lại của 03 công trình sử dụng nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len năm 2017 cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 sang niên độ ngân sách năm 2018 và thanh quyết toán dứt điểm kế hoạch vốn được giao trước ngày 15/6/2018.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Lao động – Thương binh và Xã hội, ​Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh khẩn trương thực hiện nội dung Công văn số 3946/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc tổng hợp, phân tích Báo cáo tài chính năm 2017 của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh chậm nhất là ngày 31/7/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương, nghiêm túc thực hiện nội dung Công văn số 3949/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN năm 2015.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh và UBND ​các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 4 tháng đầu năm và dự kiến kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 theo kế hoạch của tỉnh đã đề ra.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện các nội dung yêu cầu về tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 829/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06/3/2018.

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, UBND các huyện và các cơ quan​ liên quan triển khai thực hiện Công văn số 298/UBDT-HTQT của Ủy ban Dân tộc về việc hỗ trợ, quảng bá sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Quảng Ngãi thực hiện Nghị định 34/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bão lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh