English Thứ Tư, 26-07-2017, 23:50 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 61394304
Đang online: 66

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố


UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu điều hành phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2017.
 
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 4399/UBND-NNTN​ chỉ đạo các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ và UBND các huyện,  thành phố nâng cao trách nhiệm trong việc tham mưu, đề xuất việc tuyển chọn, phê duyệt, đặt hàng, giao nhiệm vụ thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; nhân rộng các đề tài, dự án, mô hình có hiệu quả. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định​ phê duyệt và ban hành các tập thiết kế mẫu công trình Chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

 
 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo khu vực Tây nguyên tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện: Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ nghiêm túc thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các Công văn: số 3077/UBND-KT ngày 25/5/2017, số 3131/UBND-KT ngày 29/5/2017 và Thông báo Kết luận số 204/TB-UBND ngày 29/6/2017, trong đó phải đảm bảo giải ngân đạt 90% kế hoạch vốn trước ngày 31/10/2017.

 
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 4362/UBND-NNTN ngày 20/7/2017 chỉ đạo loại bỏ 4 vị trí khoanh định các khu vực bãi cát, sạn trên địa bàn huyện Sơn Tịnh (2 vị trí thuộc bãi cát thôn Ngân Giang, xã Tịnh Hà; 2 vị trí bãi cát thôn Diên Niên, xã Tịnh Sơn) để cấp phép khai thác cát, sỏi cho các Tổ (đội) khai thác cát bằng phương pháp thủ công tại Công văn số 4495/UBND-NNTN ngày 17/8/2016 của UBND tỉnh. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới theo chức năng, nhiệm vụ được giao, gắn với việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 1941/KH-UBND của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình hành động số 60-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma tý trong tình hình mới; Chiến lược quốc gia phòng, chống ma túy và  kiểm soát ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 1035 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma túy, cai nghiện ma túy năm 2017 và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 2926 của UBND tỉnh về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai đối với người nghiện ma túy giai đoạn 2017-2020. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 4335/UBND-NNTN​ chỉ đạo Sở TN và MT, Sở NN và PTNT tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành theo lĩnh vực được phân công; đôn đốc UBND các huyện thực hiện công tác kiểm tra, khảo sát, đo đạc, xây dựng phương án, phê duyệt phương án giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư, các hộ gia đình, cá nhân; tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện giao đất, giao rừng đối với phần diện tích đã được UBND tỉnh thu hồi từ các nông lâm trường, doanh nghiệp, giao lại cho địa phương quản lý để giao cho cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân theo đúng chính sách, pháp luật và hiệu quả. 
 
Ngay sau buổi làm việc với đoàn khảo sát của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) để xúc tiến dự án chăn nuôi bò sữa tại Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn​ hỏa tốc chỉ đạo các sở ngành, địa phương khẩn trương thực hiện những công việc liên quan, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Vinamilk triển khai Dự án, góp phần thúc đẩy thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh.
 
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp có hoạt động vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) trên địa bàn tỉnh chủ động rà soát, tự kiểm tra các quy định về an ninh, an toàn phòng chống cháy, nổ trong quản lý, bảo quản, vận chuyển, sử dụng VLNCN; chú trọng đối với kho bảo quản, phương tiện vận chuyển, bãi nổ để củng cố, khắc phục ngay những nội dung chưa đúng, chưa đủ theo quy định của pháp luật; tổ chức diễn tập các phương án theo Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp của doanh nghiệp.
 
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 4295/UBND-NNTN chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố và các sở, ngành liên quan tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc.
 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  
icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh vừa thống nhất cho phép tiếp tục áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1667/QĐ-UBND ngày 25/9/2015 để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất tại xã Bình Trị và xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn trong năm 2017.

 

icon_new_2.gif​Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở TN&MT, UBND huyện Trà Bồng thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3667/UBND-NNTN ngày 20/6/2017 về việc kiểm tra, xử lý nội dung Báo nêu về việc Quyết định thu hồi đất của UBND huyện Trà Bồng chưa đảm bảo tính pháp lý, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 15/8/2017.

 

 

Văn bản điện tử trao đổi

Phim tư liệu

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh