English Thứ Bảy, 18-11-2017, 19:06 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 65824641
Đang online: 95

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố


Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 7140/UBND-KT chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành trong năm 2017 đối với các dự án điểm định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản thống nhất việc sử dụng bản đồ địa chính đo vẽ năm 2001 để cập nhật lên bản đồ địa chính năm 2015, làm cơ sở kiểm kê, lập phương án bồi thường, thu hồi đất giao đất thực hiện dự án Khu dịch vụ tổng hợp An Phú Lộc thuộc xã Bình Đông, huyện Bình Sơn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kết luận số 492-KL/TU ngày 14/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2017 và kế hoạch đầu tư năm 2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh ký hợp đồng với Công ty để lập phương án bồi thường, GPMB dự án Khu nghỉ dưỡng sinh thái Ánh Vân theo quy định; tích cực hỗ trợ Công ty đẩy nhanh tiến độ kiểm kê, lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án, trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản đồng ý cho gia hạn thời gian thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa. Cụ thể, đến ngày 30/6/2018 hoàn thành 80% khối lượng; đến ngày 30/9/2018 hoàn thành 100% khối lượng.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các hội được giao chỉ tiêu biên chế triển khai thực hiện việc nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ chỉ đạo liên quan đến việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký các quyết định phê duyệt Đề án tinh giản biên chế năm 2018 của một số sở, ngành, địa phương.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Quyết định số 323-QĐ/TU ngày 16/6/2016 của ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại tỉnh Quảng Ngãi.

 

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 73/2017/QĐ-UBND​ sửa đổi Điều 31 Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh.

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi được phép bán nhà cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại dự án Khu đô thị - Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi giai đoạn 1 – giai đoạn 1A thuộc phường Trương Quang Trọng và xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi, tỉn​h Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu ý kiến của Bộ Xây dựng tại Công văn số 2594/BXD-PTĐT ngày 31/10/2017 về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu đô thị - Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi giai đoạn 1 – giai đoạn 1A, tỉnh Quảng Ngãi để tham mưu, đề xuất và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu, thực hiện hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 9054/BKHĐT-KTNN hướng dẫn về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ​ ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trong quá trình tham mưu UBND tỉnh phân bổ ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện Thông tư số 26/2017/TT-BGDĐT ngày 18/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất việc Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm liên kết với Trường Đại học Y Dược Huế tổ chức tu​yển sinh đào tạo ngành Hộ sinh, bậc Đại học, hệ vừa làm vừa học trong kế hoạch năm 2018, số lượng 100 chỉ tiêu, đối tượng tuyển sinh là thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng ngành Hộ sinh, kinh phí đào tạo từ nguồn học phí của học viên, địa điểm đào tạo tại Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản cho phép kể từ ngày 01/9/2017 (ngày Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh có hiệu lực thi hành) trở về sau, UBND các huyện, thành phố được phép lập và phê duyệt phương án dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng đối với hạng mục kinh phí hỗ trợ di chuyển mồ mả được áp dụng như trường hợp Nhà nước thu hồi đất để tính giá trị hỗ trợ.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trực tiếp báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử quý IV/2017 và tổng hợp cả năm 2017; đề xuất nhiệm vụ cụ thể triển ​khai Đề án Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nội dung Công văn số 9303/BNN-TCLN ngày 06/11/2017 về việc thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tham mưu UBND tỉnh phân bổ vốn thực hiện Chương trình theo quy định.

 

 

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh