English Thứ Ba, 19-06-2018, 19:18 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 73996628
Đang online: 90

UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo liên quan đến việc xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ giao UBND thành phố Quảng Ngãi và UBND huyện Sơn Tịnh tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm theo thẩm quyền đối với các tồn tại, vướng mắc thuộc Dự án Tiêu úng, thoát lũ khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi - giai đoạn 1.

 

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 07/6/2018 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 170/TB-UBND ngày 11/6/2018 về kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ 6 tháng đầu năm 2018; quyết tâm hành động, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công việc cấp dưới, chú trọng khắc phục tồn tại, yếu kém; kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên từng ngành, từng lĩnh vực và từng địa phương. 

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thực hiện Dự án đo đạc, lập bản đồ địa chính; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi và huyện Sơn Tịnh.​

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ thống nhất về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Biệt thự nghỉ dưỡng Mỹ Khê nghiên cứu, khảo sát lập các thủ tục có liên quan để đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu thương mại dịch vụ nghỉ dưỡng Mỹ Khê, tại xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi.

 

UBND tỉnh vừa có Công văn số 3427/UBND-KGVX ngày 15/6/2018 yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện Công văn số 1778/BTTTT-THH ngày 06/6/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông đôn đốc, hướng dẫn triển khai Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT quy định việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát và tổng hợp, báo cáo tiến độ thực hiện các dự án đầu tư tư nhân đã được phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh đến thời điểm 31/12/2017 nhưng chậm triển khai thực hiện; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/6/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung yêu cầu của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Công văn số 242/UBATGTQG ngày 08/6/2018 về việc tăng cường công tác bảo đảm TTATGT trong mùa thu hoạch nông sản và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3249/UBND-CNXD​ ngày 08/6/2018 về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi, thẩm quyền quản lý nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện và tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian tới.

 

Văn phòng UBND tỉnh vừa có thông báo Kết luận​ của đồng chí Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc với UBND huyện Đức Phổ về kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 05 tháng đầu năm 2018; kế hoạch thực hiện trong thời gian đến trên địa bàn huyện.

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì nghiên cứu, góp ý nội dung dự thảo Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; trực tiếp gửi văn bản góp ý cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25/6/2018.

 

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì nghiên cứu, góp ý đối với dự thảo Nghị định quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển ban hành kèm theo Công văn số 2952/BTNMT-TCBHĐVN ngày 07/6/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trườn; gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng thời gửi file mềm qua địa chỉ mail:cqlktbhd@monre.gov.vn trước ngày 05/7/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, triển khai thực hiện nội dung hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn số 1972/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 05/6/2018 về việc hướng dẫn thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì nghiên cứu góp ý vào dự thảo báo cáo tổng kết việc thi hành Luật Phòng chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008) theo nội dung đề nghị của Bộ Công an tại Công văn 1273/BCA-C41 ngày 04/6/2018, trực tiếp báo cáo Bộ Công an và UBND tỉnh theo quy định.​

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website