English Chủ Nhật, 22-01-2017, 15:16 (GMT+7)

Giới thiệu

Tin tức

Thông báo-Báo cáo

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 54210879
Đang online: 54

Công bố thông tin


Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 407/UBND-NC chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị: Công an tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh, Sở Công Thương kiểm tra, đôn đốc các các sở, ban ngành tỉnh, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, doanh nghiệp và UBND các huyện, thành phố tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường.
 

Sáng 19-01, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

 

UBND tỉnh đã ban hành Chương trình công tác năm 2017 của UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo Sở Tài chính khẩn trương hoàn chỉnh lại phương án xác định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét cho ý kiến, làm cơ sở để ban hành và thực hiện từ ngày 01/01/2017, hoàn thành trước ngày 19/01/2017.

 

 

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 684a/QĐ-UBND về giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho các sở, ban ngành, các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi.

 

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND Quy định tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Quy định này áp dụng đối với cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan đến tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ chủ động quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 06/01/2017 về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giám nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và các quy định, hướng dẫn có liên quan của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh về thực  hiện Chương trình giảm nghèo.
 
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký các quyết định công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp. 
 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Thông tin cần biết

  
icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công văn số 5233/LĐTBXH-VL ngày 29/12/2016 về việc tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

 

icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu nội dung hướng dẫn tại Công văn số 355/BTC-HCSN ngày 10/01/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế và định mức tài chính thực hiện công tác gia đình để triển khai thực hiện theo chức năng chuyên ngành.

 

 

Văn bản điện tử trao đổi

Công khai tài chính

Tình hình Kinh tế-Xã hội

Quy hoạch - Xây dựng

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh

Thông tin tiện ích