English Thứ Bảy, 27-05-2017, 20:50 (GMT+7)

Giới thiệu

Tin tức

Thông báo-Báo cáo

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 59269520
Đang online: 90

Công bố thông tin


Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phốtập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký các Quyết định: Bổ nhiệm ông Đặng Huy Lâm, thành viên Hội đồng thành viên, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi, giữ chức Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/6/2017 đến ngày 01/6/2022;

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 3050​/UBND-KT về việc tổ chức thực hiện giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) và phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu các Sở, ban ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện tiến độ Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND 06 huyện miền núi và các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Đức Phổ chỉ đạo các phòng, ban và UBND các xã có liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát và đánh giá thực tế kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất trong các chương trình giảm nghèo (Chương trình: 30a, 135, giảm nghèo khu vực Tây Nguyên,…) tại địa phương trong giai đoạn 2011-2016 và 05 tháng đầu năm 2017.

 

Để thực hiện đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương về việc tổ chức các phiên họp UBND tỉnh thường kỳ hàng tháng; đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2017 với chủ đề “Đồng hành cùng doanh nghiệp”, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Ủy viên UBND tỉnh, các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1755/UBND-TH ngày 31/3/2017 về việc chuẩn bị phiên họp UBND tỉnh thường kỳ hàng tháng. 

 

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 21–CT/TU ngày 21/3/2017 của Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới. 

 

Văn phòng UBND tỉnh vừa có thông báo Kết luận​ của đồng chí Đặng Văn Minh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp giải quyết những nội dung còn tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý, sử dụng, chuyển giao nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh về việc tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ trên địa bàn tỉnh theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 4951/VPCP-TCCV ngày 15/5/2017.

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đăng Văn Minh vừa có văn bản​ nghiêm khắc phê bình Giám đốc Sở Y tế về việc không tổ chức thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh.

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Thông tin cần biết

  

icon_new_2.gifChủ tịch​ UBND tỉnh giao giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về ban hànhQuy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh để thay thế Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 15/9/2015 của UBND tỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

 

  


icon_new_2.gifKế hoạch​ tổ chức Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp

 

 

 

 

Phim tư liệu

Quảng Ngãi - Điểm đến của nhà đầu tư

Văn bản điện tử trao đổi

Công khai tài chính

Tình hình Kinh tế-Xã hội

Quy hoạch - Xây dựng

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh

Thông tin tiện ích