English Thứ Tư, 19-06-2019, 15:02 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99289590
Đang online: 307

Chủ tịch UBND tỉnh vừa chấp thuận​ chủ trương đầu tư Dự án Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Ba Vinh, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (cơ quan đầu mối chuẩn bị dự án CRIEM) chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Dân tộc tỉnh; UBND 06 huyện miền núi của tỉnh và các đơn vị có liên quan khẩn trương nghiên cứu, rà soát, xây dựng tối thiểu 02 mô hình kinh tế, phát triển sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số tại khu vực thực hiện Dự án CRIEM trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc tại Công văn số 581/UBDT-KHTC ngày 06/6/2019; trực tiếp báo cáo và gửi các mô hình kinh tế, phát triển sản xuất về Ủy ban Dân tộc, UBND tỉnh trước ngày 25/6/2019.​ 

 

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định​ phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với 10 lô đất thuộc dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trục đường Bàu Giang – Cầu Mới.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ thống nhất cho phép tạm dừng khai thác tuyến xe buýt nội đô số 07NĐ (thành phố Quảng Ngãi - Cổ Luỹ) và số 12NĐ (thành phố Quảng Ngãi - KCN Quảng Phú) từ ngày 01/7/2019.

 

Để thực hiện đầy đủ các thủ tục, đẩy nhanh việc lựa chọn nhà đầu tư đầu tư xây dựng các khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng khẩn trương phối hợp với Sở Tư pháp để hoàn thiện Quy định lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu thầu thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2549/UBND-CNXD ngày 23/5/2019.

 

Tin từ Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) cho biết, Đoàn cơ quan Thương mại và Đầu tư Úc do ông Shannon Leahy - Tham tán Thương mại dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại BSR để tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư trong quá trình nâng cấp, mở rộng NMLD Dung Quất.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hướng dẫn Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp 24/3 Quảng Ngãi và UBND huyện Đức Phổ lập hồ sơ, thủ tục trình điều chỉnh Quyết định thu hồi đất, giao đất đối với dự án Khu liên hợp công nông nghiệp từ cây cao lương nằm trong phạm vi quy hoạch của KCN Phổ Phong, theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 348/UBND-NNTN​ ngày 18/01/2019.

 

Theo Thông báo kết luận​ cuộc họp UBND tỉnh ngày 10/6/2019, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phục vụ nội tiêu và xuất khẩu tại thị trấn Mộ Đức và xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, với diện tích khoảng 196,11 hecta, do Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Quảng Ngãi đề xuất.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ cho phép dừng thực hiện dự án Đường tránh lũ dọc sông Bàu Giang đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 06/9/2010.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa giao​ Sở Công Thương và Hội Sinh vật cảnh tỉnh Quảng Ngãi chủ động cung cấp thông tin đầy đủ cho các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh về Hội chợ, Triển lãm để tổ chức thông tin, tuyên truyền cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh biết, tham dự.

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 4112/BNN-TCTL ngày 12/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý nước sạch nông thôn; báo cáo Bộ, UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 15/12/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1382/TTr-SNNPTNT ngày 31/5/2019 về việc khắc phục sạt lở Đê Bắc thuộc Cảng neo trú tàu thuyền Mỹ Á; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/6/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích