English Thứ Hai, 22-04-2019, 11:20 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 92510766
Đang online: 257
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Tỉnh ủy sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 18, 19 Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XII

Đăng ngày: 06/12/2018; 529 lần đọc
Tỉnh ủy viên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng trình bày về kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết 19

Tiếp tục chương trình Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14, khóa XIX, Tỉnh ủy viên- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt ​động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín báo cáo sơ kết Nghị quyết 18 một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kết luận số 17 ngày 19/4/2016 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị và phục vụ sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2020.  

Báo cáo nêu rõ, sau 1 năm thực hiện Nghị quyết 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, việc đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh đạt một số kết quả tích cực, đã giảm 70 đơn vị sự nghiệp công lập, khắc phục dần tình trạng chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ.

 

Việc tinh giản biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước cơ bản đảm bảo lộ trình 10% đến năm 2021 theo Nghị  quyết 39, đội ngũ viên chức từng bước được cơ cấu, chuẩn hóa theo ngạch, nghề nghiệp, vị trí việc làm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, đã thực hiện cơ chế giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16 ngày 14/2/2015 của Chính phủ và lộ trình tự chủ tài chính cơ bản theo Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh  giai đoạn 2017-2025.

nb10-06122018.jpg
Bí thư cùng các Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì, điều hành chương trình Hội nghị​ 

Việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị, triển khai xây dựng và thực hiện đề án vị trí việc làm, cơ cấu lại các cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ công chức đạt một số kết quả bước đầu, thực hiện tốt việc tinh giản biên chế, bảo đảm lộ trình đến năm 2021 giảm ít  nhất 10% theo quy định của Trung ương, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị.

 

Đối với việc thực hiện Nghị quyết 18, Kế hoạch 07 của Trung ương, Kế hoạch 125 của Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín cho biết, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị đã từng bước được kiện toàn, sắp xếp theo hướng tinh gọn, khắc phục dần tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ. Việc tinh giản biên chế theo lộ trình 10% đến năm 2021 theo Nghị quyết 39 cơ bản bảo đảm, đã thực hiện nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đồng thời là chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh và nhất thể hóa chức danh người đứng đầu một số cơ quan cấp ủy và chính quyền cấp huyện có nhiệm vụ tương đồng. Phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị huyện Lý Sơn…

 

Các địa phương, cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng Đề án hợp nhất các cơ quan có nhiệm vụ tương đồng về chức năng, nhiệm vụ trình Ban thường vụ Tỉnh ủy xem xét, phê duyệt và từng bước khắc phục tình trạng thôn trưởng, tổ trưởng dân phố không phải là đảng viên.

nb11-06122018.jpg
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín báo cáo sơ kết Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương và Kết luận 17 của Tỉnh ủy​
 

Đối với việc thực hiện Kết luận số 17 ngày 19/4/2016 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị và phục vụ sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2020, qua 2 năm thực hiện, chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị và phục vụ sản xuất kinh doanh được nâng lên một bước.

 

Công tác khảo sát, đánh giá thực trạng lao động và dự báo nhu cầu nhân lực được các địa phương, cơ quan, đơn vị quan tâm, công tác rà soát, bổ sung quy hoạch, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện luân chuyển cán bộ được thực hiện tương đối đồng bộ, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, cập nhật thông tin kiến thức hội nhập, thu hút được một số bác sĩ bổ sung cho ngành y tế góp phần đáp ứng cơ bản nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

 

                                                                                                Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức thực hiện Thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức thực hiện Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng giáo sư cơ sở.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện Công văn số 1045/BTTTT-THH ngày 08/4/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về góp ý dự thảo Đề án Chuyển đổi số quốc gia; trực tiếp gửi góp ý về Bộ đúng thời gian quy định.


 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2018 đã được Bộ Tài chính công bố tại Quyết định số 611/QĐ-BTC ngày 05/4/2019 để triển khai thực hiện giám sát theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1741/BYT-KCB ngày 02/4/2019 của Bộ Y tế về việc tăng cường chỉ đạo công tác khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe.


 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, xây dựng dự thảo báo cáo theo nội dung Công văn số 1814/UBVHGDTTN14 ngày 15/3/2019 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng về việc báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp; ham mưu UBND tỉnh trước ngày 27/5/2019.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 30a trên địa bàn các huyện nghèo đến cuối năm 2018, phương hướng thực hiện giai đoạn 2019-2020, theo các nội dung yêu cầu, hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1294/LĐTBXH-VPQGGN ngày 04/4/2019; trình UBND tỉnh trước ngày 06/5/2019 để xem xét, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu, rà soát các đồ án quy hoạch, chủ trương của cấp có thẩm quyền liên quan đến việc đề xuất đầu tư xây dựng Nhà máy điện mặt trời tại xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ;  kiểm tra thực tế hiện trường, đánh giá sơ bộ tác động của dự án; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; định kỳ tổng kết, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng quy định về chế độ nhuận bút, thù lao chi trả cho các hoạt động báo chí, thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh; tổ chức lấy ý kiến của Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan. Trên cơ sở đó tổng hợp, tham mưu, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích