English Chủ Nhật, 21-07-2019, 15:47 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 103377808
Đang online: 128
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Tỉnh ủy sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 18, 19 Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XII

Đăng ngày: 06/12/2018; 586 lần đọc
Tỉnh ủy viên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng trình bày về kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết 19

Tiếp tục chương trình Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14, khóa XIX, Tỉnh ủy viên- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt ​động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín báo cáo sơ kết Nghị quyết 18 một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kết luận số 17 ngày 19/4/2016 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị và phục vụ sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2020.  

Báo cáo nêu rõ, sau 1 năm thực hiện Nghị quyết 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, việc đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh đạt một số kết quả tích cực, đã giảm 70 đơn vị sự nghiệp công lập, khắc phục dần tình trạng chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ.

 

Việc tinh giản biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước cơ bản đảm bảo lộ trình 10% đến năm 2021 theo Nghị  quyết 39, đội ngũ viên chức từng bước được cơ cấu, chuẩn hóa theo ngạch, nghề nghiệp, vị trí việc làm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, đã thực hiện cơ chế giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16 ngày 14/2/2015 của Chính phủ và lộ trình tự chủ tài chính cơ bản theo Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh  giai đoạn 2017-2025.

nb10-06122018.jpg
Bí thư cùng các Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì, điều hành chương trình Hội nghị​ 

Việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị, triển khai xây dựng và thực hiện đề án vị trí việc làm, cơ cấu lại các cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ công chức đạt một số kết quả bước đầu, thực hiện tốt việc tinh giản biên chế, bảo đảm lộ trình đến năm 2021 giảm ít  nhất 10% theo quy định của Trung ương, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị.

 

Đối với việc thực hiện Nghị quyết 18, Kế hoạch 07 của Trung ương, Kế hoạch 125 của Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín cho biết, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị đã từng bước được kiện toàn, sắp xếp theo hướng tinh gọn, khắc phục dần tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ. Việc tinh giản biên chế theo lộ trình 10% đến năm 2021 theo Nghị quyết 39 cơ bản bảo đảm, đã thực hiện nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đồng thời là chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh và nhất thể hóa chức danh người đứng đầu một số cơ quan cấp ủy và chính quyền cấp huyện có nhiệm vụ tương đồng. Phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị huyện Lý Sơn…

 

Các địa phương, cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng Đề án hợp nhất các cơ quan có nhiệm vụ tương đồng về chức năng, nhiệm vụ trình Ban thường vụ Tỉnh ủy xem xét, phê duyệt và từng bước khắc phục tình trạng thôn trưởng, tổ trưởng dân phố không phải là đảng viên.

nb11-06122018.jpg
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín báo cáo sơ kết Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương và Kết luận 17 của Tỉnh ủy​
 

Đối với việc thực hiện Kết luận số 17 ngày 19/4/2016 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị và phục vụ sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2020, qua 2 năm thực hiện, chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị và phục vụ sản xuất kinh doanh được nâng lên một bước.

 

Công tác khảo sát, đánh giá thực trạng lao động và dự báo nhu cầu nhân lực được các địa phương, cơ quan, đơn vị quan tâm, công tác rà soát, bổ sung quy hoạch, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện luân chuyển cán bộ được thực hiện tương đối đồng bộ, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, cập nhật thông tin kiến thức hội nhập, thu hút được một số bác sĩ bổ sung cho ngành y tế góp phần đáp ứng cơ bản nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

 

                                                                                                Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức Sơ kết và khen thưởng thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019; phối hợp với các sở, ban ngành và đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại Thông báo số 242/TB-KTNN ngày 02/7/2019 về thông báo kết quả kiểm toán Đoàn kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 tỉnh Quảng Ngãi và Công văn số 241/KTNN-TH ngày 02/7/2019 về việc gửi Báo cáo kiểm toán.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, tổng hợp, xây dựng báo cáo đánh giá về nguy cơ tham nhũng, lợi ích nhóm trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh, trực tiếp báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh đảm bảo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thực hiện nội dung yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4799/BKHĐT-TH ngày 11/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019; trực tiếp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh đúng thời gian quy định.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích