English Chủ Nhật, 26-01-2020, 19:59 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117342266
Đang online: 158
 Tiểu sử Ông Nguyễn Cao Phúc

TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

 

 Họ và tên khai sinh:  Nguyễn Cao Phúc

 Khoá:   XIII

 Họ và tên khai sinh: Nguyễn Cao Phúc

 Giới tính:  Nam

 Ngày sinh:  02/7/1970

 Dân tộc: Kinh

 

 Tôn giáo:  Không

 Quê quán:  Xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

 Nơi cư trú (nơi ở hiện nay): Tổ 10, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

 Trình độ học vấn:  Thạc sĩ

 Nghề nghiệp, chức vụ (khi trúng cử):  Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

 Nghề nghiệp, chức vụ (hiện nay): Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi

 Nơi làm việc:  Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi

 Ngày vào Đảng:  14/02/1997

Ngày chính thức:  14/02/1998

 Khen thưởng: 

 Kỷ luật: 

 Trước đó là đại biểu quốc hội khoá (nếu có):  

 Đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh: 

 Đại biểu Chuyên trách:  Có

 Địa chỉ liên hệ:  

 Tóm tắt quá trình hoạt động cách mạng, học tập, làm việc của bản thân:​


Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Thông tin tiện ích