English Chủ Nhật, 26-01-2020, 18:33 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117339034
Đang online: 152
 Tiểu sử Bà Đinh Thị Phương Lan

TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

 

 Họ và tên khai sinh:  Đinh Thị Phương Lan

 Khoá:   XIII

 Họ và tên thường gọi:  Đinh Thị Phương Lan

 Giới tính:  Nữ

 Ngày sinh:  05/6/1976

 Dân tộc: Kor

 

 Tôn giáo:  Không

 Quê quán:  Xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

 Nơi cư trú (nơi ở hiện nay):  Thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

 Trình độ học vấn:  Thạc sĩ

 Nghề nghiệp, chức vụ (khi trúng cử):  Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi.

 Nghề nghiệp, chức vụ (hiện nay):  Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi.

 Nơi làm việc: Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi

 Ngày vào Đảng:  03/02/2008

Ngày chính thức: 03/02/2009

 Khen thưởng:  

 Kỷ luật:  Không

 Trước đó là đại biểu quốc hội khoá (nếu có):  Khóa XII

 Trước đó là đại biểu hội đồng nhân dân khoá, cấp (nếu có): 

 Đại biểu Chuyên trách:  

 Địa chỉ liên hệ:  

 Tóm tắt quá trình hoạt động cách mạng, học tập, làm việc của bản thân:


Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Thông tin tiện ích