English Thứ Bảy, 23-06-2018, 17:06 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 74174314
Đang online: 85

Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ về tự chủ tài chính

Đăng ngày: 13/06/2018; 134 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo về việc tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ về tự chủ tài chính theo Quyết định số 449/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Cụ thể, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành có đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến 10 đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên được nêu tại điểm 1.2, khoản 1, mục III, phần III Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 (chuyển sang loại hình đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư. Triển khai các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục 10 đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư này để chuyển sang loại hình Công ty cổ phần).

 

Ngày 27/4/2018, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chuyển 05 đơn vị sự nghiệp công lập (gồm: Trung tâm Quy hoạch và kiểm định chất lượng công trình xây dựng, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới, Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe, Trung tâm tư vấn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Giống tỉnh) thành Công ty cổ phần giai đoạn 2016-2020, Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ hoặc không giữ cổ phần tại Công văn số 561/TTg- ĐMDN; 05 đơn vị còn lại chưa nằm trong danh mục chuyển thành Công ty cổ phần (gồm: Ban Quản lý Cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa, Trung tâm Kỹ thuật Quan trắc môi trường Dung Quất, Ban Quản lý các cảng cá, Trung tâm Trắc địa và quan trắc môi trường, Trung tâm dịch vụ việc làm).

 

Để đảm bảo việc giao quyền tự chủ tài chính theo đúng quy định, yêu cầu 05 đơn vị chưa nằm trong danh mục chuyển thành Công ty cổ phần và 05 đơn vị đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển thành Công ty cổ phần (trong thời gian triển khai các thủ tục chuyển thành Công ty cổ phần), căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015, số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 và Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính xây dựng Phương án tự chủ tài chính, gửi cơ quan quản lý cấp trên tổng hợp, phân loại mức độ tự chủ, gửi Sở Tài chính thẩm định chậm nhất trước ngày 25/6/2018; để làm cơ sở giao quyền tự chủ tài chính năm 2018 theo quy định, chậm nhất trước ngày 30/6/2018.

 

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập còn lại, theo lộ trình giao quyền tự chủ tài chính tại Quyết định số 449/QĐ-UBND của UBND tỉnh, căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn theo từng lĩnh vực, cùng với việc xây dựng danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, định mức kinh tế - kỹ thuật của từng danh mục dịch vụ sự nghiệp công, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, khẩn trương xây dựng Phương án tự chủ tài chính phù hợp với Đề án được duyệt.

 

Trong đó, đối với đơn vị sự nghiệp công lập (trực thuộc các sở, ngành) chịu trách nhiệm xây dựng Phương án tự chủ tài chính, gửi các sở ngành chủ quản tổng hợp, gửi Sở Tài chính chậm nhất trước ngày 25/6/2018 có ý kiến thẩm định bằng văn bản để giao quyền tự chủ tài chính cho đơn vị theo quy định; đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, xây dựng Phương án tự chủ, gửi Sở Tài chính chậm nhất trước ngày 25/6/2018 trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt và ban hành quyết định giao quyền tự chủ tài chính theo quy định chậm nhất trước ngày 30/6/2018.

 V.Nhẫn


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh  báo cáo sơ kết công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm 2018 gửi các cơ trung ương theo nội dung Công văn số 5756/VPCP-KGVX ngày 18/6/2018 của Văn phòng Chính phủ. Hoàn thành nhiệm vụ, gửi UBND tỉnh trước ngày 27/6/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, góp ý nội dung Dự thảo Thông tư hướng dẫn Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực ngành tài nguyên và môi trường; có văn bản tham gia góp ý trực tiếp, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì họp Tổ tư vấn của tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương xem xét, xử lý dứt điểm các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc công tác bồi thường, GPMB, tái định cư Dự án Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi – giai đoạn 1 B theo kiến nghị của Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất về chủ trương việc Hội Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2022; thời gian tổ chức Đại hội trong tháng 6/2018.​ 

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích