English Thứ Ba, 23-07-2019, 22:26 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 103649976
Đang online: 136

Tiếp tục trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 12

Đăng ngày: 12/07/2019; 620 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố tiếp tục trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 12. 

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri phản ánh tình trạng ô​ nhiễm môi trường do hoạt động của  Nhà máy gạch tuynel Phong Niên 2 ở thôn An Thọ, xã Tịnh Sơn; Nhà máy Bê tông nhựa, Xí nghiệp PUZƠLA thuộc KCN Tịnh Phong; trình trạng doanh nghiệp khai thác các mỏ cát dọc theo sông Trà Khúc thuộc xã Nghĩa Thuận có nguy cơ gây sạt lở bờ sông; hoạt động khai thác đá của mỏ Đá Bàn thuộc địa phận xóm Hòa Tây và xóm An Long, xã Bình Trị làm nứt vách nhà dân; tình trạng khai thác cát, sạn ở các bến bãi trên địa bàn xã Nghĩa Lâm gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, sạt lở, xói mòn đất sản xuất vào mùa mưa.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố liên quan giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri xem xét đầu tư xây dựng quần thể di tích chiến thắng Vạn Tường; một số dự án đầu tư triển khai thực hiện chậm tiến độ, gây lãng phí đất, ô nhiễm môi trường,…

 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh (khóa XII, kỳ họp thứ 15) Quy định mức hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tập trung tổ chức triển khai công tác phòng, chống Sâu keo mùa thu hại ngô theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Chỉ thị số 4962/CT-BNN-BVTV ngày 15/7/2019.​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.​ 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích