English Thứ Năm, 21-11-2019, 12:12 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 112796958
Đang online: 245

Tiếp tục khắc phục những tồn tại trong thực hiện các dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch và công tác lao động, việc làm

Đăng ngày: 31/07/2019; 471 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện và có giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế liên quan đến việc thực hiện các dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch và công tác lao động, việc làm.

Theo đó, đối với việc thực hiện các dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Chủ đầu tư tuân thủ Quyết ​định chủ trương đầu tư; rà soát tiến độ thực hiện các dự án, kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét việc giãn tiến độ theo đúng quy định của Luật Đầu tư; nếu quá thời hạn mà nhà đầu tư không triển khai, tham mưu ngay UBND tỉnh thu hồi dự án để tạo cơ hội cho các nhà đầu tư khác có năng lực; không chấp nhận việc chậm trễ thực hiện dự án vì ảnh hưởng xấu đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tăng cường trách nhiệm của các sở, ngành chức năng trong việc tham gia thẩm định các dự án đầu tư, nhằm giảm phát sinh vướng mắc các thủ tục về sau, nhất là thủ tục về đất đai. Kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư thuộc trách nhiệm của cơ quan nhà nước để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Liên quan đến lao động, việc làm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi, dự báo cung - cầu lao động, thông tin về mức sống, thu nhập của người lao động; làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp của tỉnh.

Sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở dạy nghề, các Trung tâm dịch vụ việc làm của tỉnh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm; chính sách khuyến khích xã hội hóa liên quan đến lĩnh vực dạy nghề. Thực hiện liên kết đào tạo giữa cơ sở dạy nghề và doanh nghiệp.

UBND các huyện, thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai, quán triệt đến công dân, người lao động, hội, đoàn viên biết để tham gia các hoạt động cung ứng lao động.

Sở Xây dựng chủ trì thực hiện các giải pháp về Chương trình phát triển nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tình hình hoạt động, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ người lao động tại Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh.

KA


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm triển khai thực hiện Quyết định số 972/QĐ-TCGDNN ngày 16/9/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm, báo kết quả thực hiện cho Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối, phối hợp với các sở, ngành, UBND huyện Mộ Đức cung cấp thông tin có liên quan cho Nhà đầu tư phục vụ khảo sát, lập đề xuất dự án Khu du lịch phức hợp và bảo tồn rừng phòng hộ tại xã Đức Minh; đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ Nhà đầu tư các nội dung khác có liên quan theo nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Công văn số 5069/UBND-KGVX ngày 12/9/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi và UBND huyện Bình Sơn nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 5957/BTNMT-TCMT ngày 13/11/2019 về việc phối hợp thực hiện bảo vệ môi trường tại Trung tâm Điện lực Dung Quất để tham mưu trong quá trình thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Đức Phổ chủ trì, tổ chức kiểm tra, nghiệm thu công trình San lấp, xây dựng vỉa hè và tuyến thoát nước thuộc quy hoạch đường Trần Hưng Đạo, xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ, để kịp thời hoàn tất thủ tục quyết toán dự án và đưa vào sử dụng theo đúng quy định.

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích