English Thứ Hai, 16-09-2019, 08:03 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Tiếp tục giải quyết vấn đề báo chí nêu

Đăng ngày: 13/04/2018; 315 lần đọc

Ngày 06/4/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục có Báo cáo số 283-BC/BTGTU về việc tổng hợp một số vấn đề, vụ việc nổi cộm, bức xúc ở Quảng Ngãi được các cơ quan báo chí quan tâm, trong đó nội dung: Tiểu thương chê chợ tiền tỷ, che lều bán ở lề đường.

Liên quan đến nội dung trên, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo tại Công văn số 284/UBND-KT ngày 17/01/2018; UBND huyện Tư Nghĩa đã Báo cáo số 28/BC-UBND ngày 09/02/2018, nhưng đến nay, vụ việc nêu trên vẫn chưa giải quyết dứt điểm.

Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu​ UBND huyện Tư Nghĩa tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc liên quan khẩn trương xử lý dứt điểm các nội dung liên quan đến báo nêu; báo cáo UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kết quả thực hiện trước ngày 26/4/2018.

                                                                 T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham gia góp ý, gửi ý kiến về Bộ Thông tin và Truyền thông như đề nghị tại Công văn số 2992/BTTTT-VP ngày 05/9/2019 về việc góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đô thị thông minh tại Việt Nam.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của ngành; tham mưu, trình UBND tỉnh trước ngày 01/10/2019 để xem xét, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp và báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1598/QĐ-TTg ngày 17/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2030; trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25/9/2019.

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích