English Chủ Nhật, 23-09-2018, 22:44 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 79268172
Đang online: 132
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng

Đăng ngày: 12/10/2017; 266 lần đọc
Chủ trì hội nghị

Trong khuôn khổ Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng lần thứ 9 (khóa XIX) diễn ra vào sáng 12-10, Tỉnh ủy đã tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư khóa X về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Báo cáo tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Văn Hào cho biết sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên về vai trò quan t​rọng của công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ do các cấp ủy đề ra.

 

Nội dung, phương thức công tác tuyên truyền miệng có đổi mới, hiệu quả, nhất là trong quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền vận động thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế- xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

 

Từ năm 2007 đến nay, Báo cáo viên các cấp thực hiện hơn 11.600 buổi báo cáo nghị quyết; thực hiện trên 5.500 buổi báo cáo chuyên đề tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, với trên 1.600.000 lượt cán bộ, đảng viên dự học. Qua đó, giup cho cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên nanagcao nhận thức, nắm được những nội dung cốt lõi trong Cương lĩnh và các nghị quyết của Đảng, dặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá trong các Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, XIX,… tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội, từng bước đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

 

Về thực hiện các cơ chế phối hợp, nắm bắt dư luận xã hội, giải quyết những vướng mắc, bức xúc trong nhân dân, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ký kết chương trình phối hợp với UBND tỉnh và 20 đơn vị sở, ngành, cơ quan trong , ngoài tỉnh; thường xuyên đi cơ sở, nắm bắt tình hình, báo cáo, đề xuất Ban thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đọa, giải quyết nhiều vấn đề nổi cộm, vướng mắc trên địa bàn tỉnh; thành lập Tổ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh; điều tra dư luận xã hội; phối hợp với Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh thực hiện chuyên mục “Nói và làm” để đối thoại với nhân dân.

 

Đến nay, 14/14 huyện, thành phố đã thành lập Tổ nắm bắt, giải quyết dư luận xã hội cấp huyện; thành lập Câu Lạc bộ Thông tin thời sự, định kỳ thông tin thời sự cho cán bộ nghỉ hưu tại địa bàn,…

 

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền miệng ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp còn hạn chế, một số cấp ủy chưa quan tâm chỉ đạo củng cố, quản lý, phát huy trách nhiệm của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; chưa thường xuyên duy trì hội nghị báo cáo viên; chưa quan tâm tổ chức thông tin thời sự cho cán bộ, đảng viên, hội viên đoàn thể và nhân dân. Hoạt động của Ban tuyên giáo xã, phường còn yếu, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên chưa mạnh; một số báo cáo viên, tuyên truyền viên chưa phát huy tinh thần, trách nhiệm; chất lượng quán triệt nghị quyết, gaingr dạy, bồi dưỡng lý luận chính trị, báo cáo thời sự,… còn hạn chế, tính thuyết phục chưa cao,…

 

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở cần phải xác định vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên; xem đây là một trong những kênh thông tin quan trọng, trực tiếp, định hướng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu đầy đủ, sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch để nâng cao cảnh giác, kịp thời đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi; tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 

Bí thư cũng yêu cầu, công tác tuyên truyền miệng phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, bám sát các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch trọng tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hình thức tuyên truyền miệng phải có sự đổi mới, sáng tạo, nội dung phong phú, bảo đảm tính chính xác và tính thời sự, phù hợp với từng nhóm đối tượng, trình độ dân trí, tín ngưỡng, tôn giáo, phong tục tập quán của nhân dân. Thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Mỗi cán bộ làm công tác tuyên truyền miệng phải không ngừng nghiên cứu, tìm tòi nâng cao kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm chuyên môn; xây dựng phong cách gần dân, hiểu dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin, tạo thiện cảm, niềm tin trong dân.

Ban Tuyên giáo thường xuyên phối hợp chặt chẽ với mặt trận, các đoàn thể cùng cấp lồng ghép tuyên truyền miệng trong các hoạt động của tổ chức, đoàn thể, hội viên, đoàn viên và nhân dân ở khu dân cư; tăng cường công tác trao đổi thông tin giữa các ban, ngành, đoàn thể. Ban Tuyên giao cấp ủy chú trọng xây dựng, tập huấn, bồi dưỡng công tác tuyên truyền miệng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đội ngũ cốt cán, người có uy tín ở thôn, bản, khu phố, cụm dân cư,….

 

T.Diễm

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Trên cơ sở danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ khởi công mới năm 2019 và dự kiến tổng mức đầu tư của từng huyện, thành phố, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát có ý kiến bằng văn bản đối với danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ khởi công mới năm 2019 của địa phương (nguyên tắc điều chỉnh, bổ sung danh mục không làm tăng dự kiến tổng mức đầu tư như trên), gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất ngày 24/9/2018 để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 29/9/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đánh giá, tổng hợp báo cáo việc thực hiện Thông tư số 18/ 2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và thống kê về phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 4424/BNV-CTTN ngày 05/9/2018. Trên cơ sở đó, trực tiếp báo cáo Bộ Nội vụ và UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế tổ chức triển khai thực hiện hoặc tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 118/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ Quy định về công tác quân dân y kết hợp.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo nội dung Công văn số 3028/BTTTT-VCL ngày 11/9/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông; trực tiếp gửi góp ý về Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng yêu cầu và thời gian quy định.

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích