English Thứ Hai, 09-12-2019, 22:42 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114041084
Đang online: 212

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp

Đăng ngày: 08/04/2019; 419 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa chỉ thị​ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 – 2020.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ đổi mới hình thức, nội dung công tác tuyên truyền để nâng cao hơn nữa nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh trong việc đổi mới thiết bị công nghệ; đăng ký bảo hộ và phát triển tài sản trí tuệ; áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng và công cụ cải tiến nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm để tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Chú trọng hoạt động đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ để cung cấp kiến thức, kỹ năng trong xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, các công cụ cải tiến nâng cao năng suất chất lượng và đăng ký bảo hộ, phát triển tài sản trí tuệ; đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát thực tế, tư vấn, hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký tham gia và triển khai thực hiện các nội dung Chương trình phù hợp với nhu cầu phát triển của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu UBND tỉnh mở rộng hỗ trợ các nội dung chương trình nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa của tỉnh theo Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 24/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) trong tổng sản phẩm GDP của tỉnh, nâng mức hỗ trợ một số nội dung chương trình tương thích với các địa phương khác; đơn giản hóa các thủ tục, hồ sơ cho doanh nghiệp tham gia nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia chương trình.

Sở Công Thương phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ khảo sát, vận động doanh nghiệp xây dựng lộ trình đổi mới thiết bị - công nghệ phù hợp với tình hình thực tiễn của doanh nghiệp và các chính sách phát triển công nghiệp của tỉnh. Cung cấp kịp thời thông tin các doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí từ Chương trình khuyến công để tránh việc hỗ trợ trùng lắp.

UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học và Công nghệ trong việc khảo sát nắm bắt nhu cầu ứng dụng khoa học và công nghệ của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn, nhất là nhu cầu đổi mới công nghệ, thiết bị của các doanh nghiệp. Có kế hoạch, đề án tạo lập hồ sơ đăng ký, quản lý bảo hộ nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận đối với các sản phẩm hàng hóa đặc thù, chủ lực của địa phương và phân công đơn vị cụ thể triển khai thực hiện việc đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ.

 

                                                                          T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành liên quan nghiên cứu xử lý tình trạng lạm dụng Quỹ bảo hiểm y tế theo nội dung đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Công văn số 1770/BHXH-GĐBHYT ngày 29/11/2019. Trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Đức Phổ và UBND xã Phổ Ninh tổ chức kiểm tra thực tế, xác định mức độ ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật trong Kho lưu chứa nông sản (cũ) của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Phổ Ninh; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 1256-KL/TU ngày 03/12/2019 để tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả và đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, khẩn trương báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2019 trên địa bàn tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích