English Thứ Hai, 14-10-2019, 22:56 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110643925
Đang online: 208

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp

Đăng ngày: 08/04/2019; 404 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa chỉ thị​ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 – 2020.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ đổi mới hình thức, nội dung công tác tuyên truyền để nâng cao hơn nữa nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh trong việc đổi mới thiết bị công nghệ; đăng ký bảo hộ và phát triển tài sản trí tuệ; áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng và công cụ cải tiến nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm để tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Chú trọng hoạt động đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ để cung cấp kiến thức, kỹ năng trong xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, các công cụ cải tiến nâng cao năng suất chất lượng và đăng ký bảo hộ, phát triển tài sản trí tuệ; đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát thực tế, tư vấn, hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký tham gia và triển khai thực hiện các nội dung Chương trình phù hợp với nhu cầu phát triển của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu UBND tỉnh mở rộng hỗ trợ các nội dung chương trình nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa của tỉnh theo Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 24/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) trong tổng sản phẩm GDP của tỉnh, nâng mức hỗ trợ một số nội dung chương trình tương thích với các địa phương khác; đơn giản hóa các thủ tục, hồ sơ cho doanh nghiệp tham gia nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia chương trình.

Sở Công Thương phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ khảo sát, vận động doanh nghiệp xây dựng lộ trình đổi mới thiết bị - công nghệ phù hợp với tình hình thực tiễn của doanh nghiệp và các chính sách phát triển công nghiệp của tỉnh. Cung cấp kịp thời thông tin các doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí từ Chương trình khuyến công để tránh việc hỗ trợ trùng lắp.

UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học và Công nghệ trong việc khảo sát nắm bắt nhu cầu ứng dụng khoa học và công nghệ của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn, nhất là nhu cầu đổi mới công nghệ, thiết bị của các doanh nghiệp. Có kế hoạch, đề án tạo lập hồ sơ đăng ký, quản lý bảo hộ nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận đối với các sản phẩm hàng hóa đặc thù, chủ lực của địa phương và phân công đơn vị cụ thể triển khai thực hiện việc đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ.

 

                                                                          T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng Đề án “Thuê chuyên gia Cu Ba hỗ trợ khám, chữa bệnh, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020-2025”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tại Thông báo số 350/TB-VPCP ngày 02/10/2019 của Văn phòng Chính phủ; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu, điều chỉnh các nội dung quy hoạch Khu du lịch Mỹ Khê không còn phù hợp trong quá trình xây dựng đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phần còn lại của xã Tịnh Kỳ và xã Tịnh Khê; khẩn trương hoàn thành đồ án quy hoạch trình UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế làm việc với Công ty TNHH Một thành viên Doanh nghiệp xã hội Cao để xây dựng Đề án cụ thể về việc đầu tư cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn (Bệnh viện đa khoa Dung Quất trước đây); trên cơ sở đó, chủ trì phối hợp với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nội vụ, UBND huyện Bình Sơn và các sở, ngành liên quan tham gia góp ý hoàn chỉnh Đề án, tham mưu UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích