English Chủ Nhật, 23-09-2018, 23:48 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 79271968
Đang online: 106

Tiếp nhận, xử lý Lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy và các khoản thu về đất khi sáp nhập Chi cục Thuế

Đăng ngày: 11/07/2018; 539 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo về việc tiếp nhận, xử lý Lệ phí trước bạ (LPTB) đối với ô tô, xe máy và các khoản thu về đất khi sáp nhập Chi cục Thuế.

Theo đó, yêu cầu Cục Thuế tỉnh báo cáo Tổng cục Thuế về việc giữ nguyên hạ tầng truyền thông của các Chi cục thuế bị sáp nhập để thực hiện kết nối xử lý trên ứng dụng Quản lý trước bạ - Nhà đất và phần mềm ứng dụng khác.

Giải quyết hồ sơ lệ phí trước bạ ô tô, xe máy theo cơ chế "Một cửa"

Chỉ đạo các Chi cục Thuế khu vực bố trí Bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế "Một cửa" tại địa bàn các huyện: Ba Tơ, Sơn Tây, Tây Trà để giải quyết đối với hồ sơ lệ phí trước bạ ô tô, xe máy và hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất cho Người nộp thuế (NNT) có đăng ký hộ khẩu thường trú (đối với hộ gia đình, cá nhân) hay có đóng trụ sở (đối với cơ quan, tổ chức) tại địa bàn các huyện: Ba Tơ, Sơn Tây, Tây Trà. Chi cục Thuế khu vực tổ chức xử lý hồ sơ khai LPTB của NNT theo quy trình và ứng dụng Quản lý trước bạ - Nhà đất của ngành Thuế; đồng thời, thực hiện in Tờ khai LPTB và Bảng kê nộp thuế có ký số giao cho NNT đến Kho bạc Nhà nước hoặc Ngân hàng thương mại được ủy nhiệm thu để thực hiện nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Kho bạc Nhà nước các huyện, thành phố, các Ngân hàng thương mại trên địa bàn thực hiện tiếp nhận Tờ khai LPTB và Bảng kê nộp thuế có ký số của lãnh đạo Cơ quan Thuế kèm theo hồ sơ của NNT để thu nộp ngân sách nhà nước.

Giao Công an tỉnh (Phòng PC 67) hướng dẫn Công an các huyện, thành phố tiếp nhận hồ sơ của chủ tài sản (NNT) có kèm theo Tờ khai LPTB và Bảng kê nộp thuế có ký số của lãnh đạo Cơ quan thuế và có ký xác nhận đã thu tiền của cơ quan thu để làm thủ tục cấp Giấy đăng ký ô tô, xe máy cho chủ tài sản theo quy định.

Luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai trên phần mềm

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh khẩn trương phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thiện phần mềm ứng dụng để thực hiện luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất giữa Cơ quan Thuế và Cơ quan Đăng ký đất đai trên phần mềm ứng dụng. Trước mắt, chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh các huyện, thành phố như: Đối với các đơn vị chưa triển khai phần mềm ứng dụng của ngành, thực hiện luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai có ký số qua Hộp thư điện tử theo Hướng dẫn liên ngành số 239/HDLN-CT-STNMT ngày 23/01/2018 của Liên ngành Cục Thuế tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đối với các đơn vị đã triển khai phần mềm ứng dụng của ngành, thực hiện luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai có ký số theo Quyết định số 339/QĐ-UBND​ ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Trên cơ sở danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ khởi công mới năm 2019 và dự kiến tổng mức đầu tư của từng huyện, thành phố, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát có ý kiến bằng văn bản đối với danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ khởi công mới năm 2019 của địa phương (nguyên tắc điều chỉnh, bổ sung danh mục không làm tăng dự kiến tổng mức đầu tư như trên), gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất ngày 24/9/2018 để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 29/9/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đánh giá, tổng hợp báo cáo việc thực hiện Thông tư số 18/ 2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và thống kê về phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 4424/BNV-CTTN ngày 05/9/2018. Trên cơ sở đó, trực tiếp báo cáo Bộ Nội vụ và UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế tổ chức triển khai thực hiện hoặc tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 118/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ Quy định về công tác quân dân y kết hợp.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo nội dung Công văn số 3028/BTTTT-VCL ngày 11/9/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông; trực tiếp gửi góp ý về Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng yêu cầu và thời gian quy định.

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích