English Thứ Bảy, 16-02-2019, 13:09 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 87075356
Đang online: 118

Tiếp nhận, xử lý Lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy và các khoản thu về đất khi sáp nhập Chi cục Thuế

Đăng ngày: 11/07/2018; 683 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo về việc tiếp nhận, xử lý Lệ phí trước bạ (LPTB) đối với ô tô, xe máy và các khoản thu về đất khi sáp nhập Chi cục Thuế.

Theo đó, yêu cầu Cục Thuế tỉnh báo cáo Tổng cục Thuế về việc giữ nguyên hạ tầng truyền thông của các Chi cục thuế bị sáp nhập để thực hiện kết nối xử lý trên ứng dụng Quản lý trước bạ - Nhà đất và phần mềm ứng dụng khác.

Giải quyết hồ sơ lệ phí trước bạ ô tô, xe máy theo cơ chế "Một cửa"

Chỉ đạo các Chi cục Thuế khu vực bố trí Bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế "Một cửa" tại địa bàn các huyện: Ba Tơ, Sơn Tây, Tây Trà để giải quyết đối với hồ sơ lệ phí trước bạ ô tô, xe máy và hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất cho Người nộp thuế (NNT) có đăng ký hộ khẩu thường trú (đối với hộ gia đình, cá nhân) hay có đóng trụ sở (đối với cơ quan, tổ chức) tại địa bàn các huyện: Ba Tơ, Sơn Tây, Tây Trà. Chi cục Thuế khu vực tổ chức xử lý hồ sơ khai LPTB của NNT theo quy trình và ứng dụng Quản lý trước bạ - Nhà đất của ngành Thuế; đồng thời, thực hiện in Tờ khai LPTB và Bảng kê nộp thuế có ký số giao cho NNT đến Kho bạc Nhà nước hoặc Ngân hàng thương mại được ủy nhiệm thu để thực hiện nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Kho bạc Nhà nước các huyện, thành phố, các Ngân hàng thương mại trên địa bàn thực hiện tiếp nhận Tờ khai LPTB và Bảng kê nộp thuế có ký số của lãnh đạo Cơ quan Thuế kèm theo hồ sơ của NNT để thu nộp ngân sách nhà nước.

Giao Công an tỉnh (Phòng PC 67) hướng dẫn Công an các huyện, thành phố tiếp nhận hồ sơ của chủ tài sản (NNT) có kèm theo Tờ khai LPTB và Bảng kê nộp thuế có ký số của lãnh đạo Cơ quan thuế và có ký xác nhận đã thu tiền của cơ quan thu để làm thủ tục cấp Giấy đăng ký ô tô, xe máy cho chủ tài sản theo quy định.

Luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai trên phần mềm

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh khẩn trương phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thiện phần mềm ứng dụng để thực hiện luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất giữa Cơ quan Thuế và Cơ quan Đăng ký đất đai trên phần mềm ứng dụng. Trước mắt, chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh các huyện, thành phố như: Đối với các đơn vị chưa triển khai phần mềm ứng dụng của ngành, thực hiện luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai có ký số qua Hộp thư điện tử theo Hướng dẫn liên ngành số 239/HDLN-CT-STNMT ngày 23/01/2018 của Liên ngành Cục Thuế tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đối với các đơn vị đã triển khai phần mềm ứng dụng của ngành, thực hiện luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai có ký số theo Quyết định số 339/QĐ-UBND​ ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện nội dung Thông báo số 4234/TB-BKHCN ngày 28/12/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về kết luận Hội Nghị Ban Điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” – năm 2018; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh đối với nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Hải quan tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩunêu trên; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước các cấp và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5781/UBND-KGVX ngày 21/9/2018 để triển khai thực hiện; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này trên địa bàn tỉnh theo đúng yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Công văn số 179/BKHCN-ƯDCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; tổng hợp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ theo thời gian yêu cầu.

 ​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích