English Chủ Nhật, 22-07-2018, 13:56 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 75821137
Đang online: 96

Tiếp nhận, xử lý Lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy và các khoản thu về đất khi sáp nhập Chi cục Thuế

Đăng ngày: 11/07/2018; 457 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo về việc tiếp nhận, xử lý Lệ phí trước bạ (LPTB) đối với ô tô, xe máy và các khoản thu về đất khi sáp nhập Chi cục Thuế.

Theo đó, yêu cầu Cục Thuế tỉnh báo cáo Tổng cục Thuế về việc giữ nguyên hạ tầng truyền thông của các Chi cục thuế bị sáp nhập để thực hiện kết nối xử lý trên ứng dụng Quản lý trước bạ - Nhà đất và phần mềm ứng dụng khác.

Giải quyết hồ sơ lệ phí trước bạ ô tô, xe máy theo cơ chế "Một cửa"

Chỉ đạo các Chi cục Thuế khu vực bố trí Bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế "Một cửa" tại địa bàn các huyện: Ba Tơ, Sơn Tây, Tây Trà để giải quyết đối với hồ sơ lệ phí trước bạ ô tô, xe máy và hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất cho Người nộp thuế (NNT) có đăng ký hộ khẩu thường trú (đối với hộ gia đình, cá nhân) hay có đóng trụ sở (đối với cơ quan, tổ chức) tại địa bàn các huyện: Ba Tơ, Sơn Tây, Tây Trà. Chi cục Thuế khu vực tổ chức xử lý hồ sơ khai LPTB của NNT theo quy trình và ứng dụng Quản lý trước bạ - Nhà đất của ngành Thuế; đồng thời, thực hiện in Tờ khai LPTB và Bảng kê nộp thuế có ký số giao cho NNT đến Kho bạc Nhà nước hoặc Ngân hàng thương mại được ủy nhiệm thu để thực hiện nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Kho bạc Nhà nước các huyện, thành phố, các Ngân hàng thương mại trên địa bàn thực hiện tiếp nhận Tờ khai LPTB và Bảng kê nộp thuế có ký số của lãnh đạo Cơ quan Thuế kèm theo hồ sơ của NNT để thu nộp ngân sách nhà nước.

Giao Công an tỉnh (Phòng PC 67) hướng dẫn Công an các huyện, thành phố tiếp nhận hồ sơ của chủ tài sản (NNT) có kèm theo Tờ khai LPTB và Bảng kê nộp thuế có ký số của lãnh đạo Cơ quan thuế và có ký xác nhận đã thu tiền của cơ quan thu để làm thủ tục cấp Giấy đăng ký ô tô, xe máy cho chủ tài sản theo quy định.

Luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai trên phần mềm

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh khẩn trương phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thiện phần mềm ứng dụng để thực hiện luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất giữa Cơ quan Thuế và Cơ quan Đăng ký đất đai trên phần mềm ứng dụng. Trước mắt, chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh các huyện, thành phố như: Đối với các đơn vị chưa triển khai phần mềm ứng dụng của ngành, thực hiện luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai có ký số qua Hộp thư điện tử theo Hướng dẫn liên ngành số 239/HDLN-CT-STNMT ngày 23/01/2018 của Liên ngành Cục Thuế tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đối với các đơn vị đã triển khai phần mềm ứng dụng của ngành, thực hiện luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai có ký số theo Quyết định số 339/QĐ-UBND​ ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2734/LĐTBXH-​BTXH ngày 11/7/2018 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhan dân khi thiên tai xảy ra năm 2018

 

 

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 683/QĐ-LĐTBXH ngày 5/6/2018 về việc phê duyệt danh sách các cơ sở được hỗ trợ đầu tư theo chính sách quy định tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu UBND tỉnh thông báo số kiểm tra thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 và dự kiến số thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020-2021; đồng thời tổng hợp, báo cáo số dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2019-2021 của tỉnh theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 10/8/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đơn vị liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3719/UBND-KGVX ngày 26/6/2018 về việc học sinh xin nghỉ học theo quy định tại Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh theo đúng quy định của của pháp luật.

 

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cử ông Phạm Công Minh, vận động viên môn Wushu, đi tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 08/7/2018 đến ngày 08/8/2018 như đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 805/TTr-SVHTTDL ngày 05/6/2018 về việc cử vận động viên đi tập huấn ở nước ngoài.​

 

 

  

Lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân đối với​ "Dự thảo​ Ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Ngãi"

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích