English Thứ Hai, 21-08-2017, 11:43 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 62418474
Đang online: 166

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tiến độ thực hiện Dự án Giảm nghèo khu vực Tây nguyên tỉnh Quảng Ngãi

Đăng ngày: 11/08/2017; 125 lần đọc
Trong thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh đã nhiều lần chỉ đạo liên quan đến tiến độ thực hiện Dự án giảm nghèo khu vực Tây nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (tại các Công văn: số 2409/UBND-KT ngày 26/4/2017, số 3077/UBND-KT ngày 25/5/2017, số 3131/UBND-KT ngày 29/5/2017, số 3508/UBND-KT ngày 14/6/2017, số 3484/UBND-KT ngày 21/7/2017 và Thông báo kết luận số 204/TB-UBND ngày 29/6/2017); tuy nhiên, theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Giảm nghèo khu vực Tây nguyên tỉnh, tính đến hết tháng 7/2017 tiến độ thực hiện Dự án vẫn chậm so với kế hoạch được giao.
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chủ trì, họp đánh giá tình hình thực hiện trong thời gian vừa qua, nhất là xác định cụ thể những nguyên nhân dẫn đến chậm trễ tiến độ thực hiện dự án, trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức và cá nhân liên quan.

 

Đề xuất những giải pháp đẩy nhanh tiến độ đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã giao, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 20/8/2017.

 

Đồng thời. tăng cường công tác kiểm tra giám sát và hỗ trợ Ban Quản lý Dự án các huyện, Ban Phát triển 15 xã Dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn trên địa bàn.

 

Đề xuất UBND tỉnh xem xét điều chuyển nguồn vốn theo các hợp phần đối với các chủ đầu tư thực hiện chậm trong nội bộ mỗi huyện hoặc giữa các huyện được thụ hưởng Dự án này trong năm 2018 để đảm bảo thực hiện nhanh, giải ngân hết kế hoạch vốn được giao theo tiến độ của Dự án.

 

                                                                      V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Quảng Ngãi khẩn trương phối hợp với các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát tr​iển nông thôn và các cơ quan chức năng có liên quan hoàn thành, trình phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Trương Quang Trọng, làm cơ sở quản lý quy hoạch và giới thiệu địa điểm cho các doanh nghiệp đề xuất đầu tư dự án

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu nội dung Tờ trình số 68/TTr-UBND ngày 09/8/2017 của UBND huyện Sơn Hà về việc xin xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về tên một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tham mưu UBND tỉnh theo đúng quy định hiện hành.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Quyết định số 2500/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2017 Ban hành Kế hoạch hành động giai đoạn 2017-2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện​ Đề án xây dựng và triển khai kê hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN đến năm 2025.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Thông tư số 19/2017/TT-BGDĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục.

 

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải khẩn trương thực hiện yêu cầu của UBND tỉnh Bình Thuận tại Công văn số 2960/UBND-NC ngày 04/8/2017 về việc tăng cường xử lý vi phạm đối với ô tô kinh doanh vận tải khách, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh và UBND tỉnh Bình Thuận.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất tổ chức Đoàn công tác của tỉnh dự Hội thảo thường niên về hợp tác, phát triển CNTT-TT Việt Nam lần thứ XXI năm 2017 tại tỉnh Lào Cai gồm thành phần đoàn công tác, nội dung đăng ký tham luận tại Hội thảo như đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 789/STTTT-CNTT ngày 31/7/2017.

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan nghiên cứu dự thảo Đề án “Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi” giai đoạn 2017-2020 do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng, tham mưu, trình UBND tỉnh quyết định trước ngày 30/8/2017. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu các nhóm giải pháp trong Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt tại Quyết định số 1137/QĐ-TTg ngày 03/8/2017 để xây dựng Kế hoạch hành động cho phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu, tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành trong tháng 10/2017.

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở Đề án phát triển kinh tế biển, đảo tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 31/7/2017, tập trung vào những nội dung liên quan trực tiếp đến chức năng nhiệm vụ của ngành tài nguyên môi trường để lập Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 10/12/2015 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, đảm bảo tính khả thi; trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/8/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và các cơ quan, địa phương có liên quan, tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công với cách mạng theo nội dung đề cương hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn số 4078/BNV-TL ngày 02/8/2017.

 

Phim tư liệu

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh