English Thứ Sáu, 20-07-2018, 13:38 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 75706094
Đang online: 133

Tiến độ thực hiện Dự án Giảm nghèo khu vực Tây nguyên tỉnh Quảng Ngãi

Đăng ngày: 11/08/2017; 328 lần đọc
Trong thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh đã nhiều lần chỉ đạo liên quan đến tiến độ thực hiện Dự án giảm nghèo khu vực Tây nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (tại các Công văn: số 2409/UBND-KT ngày 26/4/2017, số 3077/UBND-KT ngày 25/5/2017, số 3131/UBND-KT ngày 29/5/2017, số 3508/UBND-KT ngày 14/6/2017, số 3484/UBND-KT ngày 21/7/2017 và Thông báo kết luận số 204/TB-UBND ngày 29/6/2017); tuy nhiên, theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Giảm nghèo khu vực Tây nguyên tỉnh, tính đến hết tháng 7/2017 tiến độ thực hiện Dự án vẫn chậm so với kế hoạch được giao.
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chủ trì, họp đánh giá tình hình thực hiện trong thời gian vừa qua, nhất là xác định cụ thể những nguyên nhân dẫn đến chậm trễ tiến độ thực hiện dự án, trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức và cá nhân liên quan.

 

Đề xuất những giải pháp đẩy nhanh tiến độ đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã giao, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 20/8/2017.

 

Đồng thời. tăng cường công tác kiểm tra giám sát và hỗ trợ Ban Quản lý Dự án các huyện, Ban Phát triển 15 xã Dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn trên địa bàn.

 

Đề xuất UBND tỉnh xem xét điều chuyển nguồn vốn theo các hợp phần đối với các chủ đầu tư thực hiện chậm trong nội bộ mỗi huyện hoặc giữa các huyện được thụ hưởng Dự án này trong năm 2018 để đảm bảo thực hiện nhanh, giải ngân hết kế hoạch vốn được giao theo tiến độ của Dự án.

 

                                                                      V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2734/LĐTBXH-​BTXH ngày 11/7/2018 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhan dân khi thiên tai xảy ra năm 2018

 

 

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 683/QĐ-LĐTBXH ngày 5/6/2018 về việc phê duyệt danh sách các cơ sở được hỗ trợ đầu tư theo chính sách quy định tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu UBND tỉnh thông báo số kiểm tra thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 và dự kiến số thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020-2021; đồng thời tổng hợp, báo cáo số dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2019-2021 của tỉnh theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 10/8/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đơn vị liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3719/UBND-KGVX ngày 26/6/2018 về việc học sinh xin nghỉ học theo quy định tại Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh theo đúng quy định của của pháp luật.

 

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cử ông Phạm Công Minh, vận động viên môn Wushu, đi tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 08/7/2018 đến ngày 08/8/2018 như đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 805/TTr-SVHTTDL ngày 05/6/2018 về việc cử vận động viên đi tập huấn ở nước ngoài.​

 

 

  

Lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân đối với​ "Dự thảo​ Ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Ngãi"

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích