English Thứ Ba, 24-10-2017, 18:40 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 64895186
Đang online: 136

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tiến độ thực hiện Dự án Giảm nghèo khu vực Tây nguyên tỉnh Quảng Ngãi

Đăng ngày: 11/08/2017; 157 lần đọc
Trong thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh đã nhiều lần chỉ đạo liên quan đến tiến độ thực hiện Dự án giảm nghèo khu vực Tây nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (tại các Công văn: số 2409/UBND-KT ngày 26/4/2017, số 3077/UBND-KT ngày 25/5/2017, số 3131/UBND-KT ngày 29/5/2017, số 3508/UBND-KT ngày 14/6/2017, số 3484/UBND-KT ngày 21/7/2017 và Thông báo kết luận số 204/TB-UBND ngày 29/6/2017); tuy nhiên, theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Giảm nghèo khu vực Tây nguyên tỉnh, tính đến hết tháng 7/2017 tiến độ thực hiện Dự án vẫn chậm so với kế hoạch được giao.
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chủ trì, họp đánh giá tình hình thực hiện trong thời gian vừa qua, nhất là xác định cụ thể những nguyên nhân dẫn đến chậm trễ tiến độ thực hiện dự án, trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức và cá nhân liên quan.

 

Đề xuất những giải pháp đẩy nhanh tiến độ đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã giao, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 20/8/2017.

 

Đồng thời. tăng cường công tác kiểm tra giám sát và hỗ trợ Ban Quản lý Dự án các huyện, Ban Phát triển 15 xã Dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn trên địa bàn.

 

Đề xuất UBND tỉnh xem xét điều chuyển nguồn vốn theo các hợp phần đối với các chủ đầu tư thực hiện chậm trong nội bộ mỗi huyện hoặc giữa các huyện được thụ hưởng Dự án này trong năm 2018 để đảm bảo thực hiện nhanh, giải ngân hết kế hoạch vốn được giao theo tiến độ của Dự án.

 

                                                                      V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn số 13496/BTC-ĐT của Bộ Tà​i chính về việc xử lý dứt điểm tình trạng tồn động quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014 do không đủ hồ sơ quyết toán; thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 27/10/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương trình UBND tỉnh báo cáo đánh giá tình hình thực hiện của ngành, địa phương trong năm 2017, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2018; thời gian hoàn thành chập nhất ngày 25/10/2017.

 


 

  

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định sử dụng 1,5 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh ​năm 2017 để hỗ trợ kinh phí cho UBND huyện Nghĩa Hành thực hiện lập quy hoạch xây dựng vùng.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định sử dụng 3,88 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2017 để bố trí cho Sở Nội vụ thực hiện khen thưởng đối với 207 bà mẹ được truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”.

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&CN chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Bộ KH&CN tại văn bản số 2938/BKHCN-ƯDCN ngày 07/9/2017 về việc cung cấp số liệu phục vụ tính toán tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị năm 2016-2017.
 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&CN chủ trì, thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ KH&CN tại Công văn số 2928/BKHCN-CNN ngày 06/9/2017 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 553/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp sinh học đến năm 2030.

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Công văn số 2072/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng về việc báo cáo thông tin các công trình giao thông trong đô thị trên địa bàn tỉnh.
 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương triển khai thực hiện Quyết định số 1305/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2016; tổng hợp gửi Bộ Công Thương trước ngày 01/02 hàng năm.

 

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh