English Thứ Bảy, 19-10-2019, 06:36 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110842205
Đang online: 158
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Tiếp tục bảo tồn và phát huy nghệ thuật dân ca bài chòi

Đăng ngày: 14/09/2019; 425 lần đọc

Chiều 13-9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo và xem xét các kiến nghị của Trung tâm Bảo tồn và phát huy nghệ thuật dân ca bài chòi và hát hố Quảng Ngãi.

Tại cuộc họp, Trung tâm Bảo tồn và phát huy nghệ thuật dân ca bài chòi và hát hố Quảng Ngãi báo cáo hạt động của Trung tâm trong thời gian qua; từ năm 2013, Trung tâm đã triển khai dự án sân khấu học đường đưa dân ca vào trường học giảng dạy ở các trường THCS trên địa bàn tỉnh; tổ chức giảng dạy, trao truyền cho các thành viên câu lạc bộ đàn và hát dân ca của tỉnh, thành phố và các huyện. Ngoài ra, Trung tâm đã tham gia và đạt giải cao tại các Liên hoan Dân ca Bài chòi được tổ chức ở trong và ngoài tỉnh,….

Tuy nhiên, trong thời gian qua, hoạt động của Trung tâm đã gặp nhiều khó khăn; Trung tâm kiến nghị tỉnh xem xét, lựa chọn 01 vị trí thuận lợi để Trung tâm tổ chức biểu diễn thường xuyên Bài chòi tại Thành phố Quảng Ngãi; hỗ trợ mở lớp đào tạo nhạc công và diễn viên bài chòi; tạo điều kiện cho Trung tâm giao lưu nghệ thuật bài chòi tại các địa phương trong và ngoài tỉnh; giao cho Trung tâm xây dựng 01 Đề án khoa học giai đoạn 2020-2022 với chủ đề “đưa chương trình truyền  dạy bài chòi, hát ru vào trường học phổ thông cho thế hệ trẻ; tìm tòi, bồi dưỡng nghiệp vụ cho nghệ nhân đan gian kế thừa để phát huy kiến thức, nhân rộng mô hình ở cơ sở”,…

nb2-14092019.jpg
Nghệ thuật dân ca, bài chòi được đưa vào Trường học giảng dạy

 

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng nhấn mạnh, văn hóa dân gian của cả nước đang đứng trước những thách thức rất lớn; tuy nhiên, vừa qua, nghệ thuật bài chòi được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại là niềm tự hào lớn của cả nước; riêng tại Quảng Ngãi cũng rất vui mừng vì một số Câu lạc bộ bài chòi vẫn được duy trì.

Để bảo tồn và phát huy văn hóa của dân tộc, Phó Chủ tịch yêu cầu, cần quảng bá rộng rãi dân ca bài chòi và hát hố Quảng Ngãi trong giai đoạn hiện nay, đưa bộ môn nghệ thuật này lan tỏa trong quần chúng nhân dân. Ngay thời điểm này, lấy Trung tâm bảo tồn dân ca bài chòi Quảng Ngãi và các Câu lạc bộ của các huyện Bình Sơn, Mộ Đức làm hạt nhân. Trước mắt cần hỗ trợ từ ngân sách để khôi phục và kêu gọi các tổ chức, cá nhân tài trợ để khôi phục lại loại hình nghệ thuật này. Đồng thời, các hoạt động văn hóa, hội thi, hội diễn phải được cơ quan, tổ chức các cấp đặt hàng, yêu cầu phải có hát hố, bài chòi, hoạt động sân khấu hóa,…  để cổ súy các hoạt động dân gian ở cơ sở.

Phó Chủ tịch giao Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch khẩn trương cụ thể hóa các chỉ đạo của Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh; hướng  dẫn, định hướng việc sưu tầm, phát huy dân ca bài chòi trong cộng đồng; hỗ trợ các hoạt động lưu diễn bằng phương thức đặt hàng trong các hoạt động nghệ thuật; tham mưu điều chỉnh Quyết định số 1191/QĐ-UBND ngày 29/8/2013 của UBND tỉnh; từng bước gắn với các hoạt động du lịch; xây dựng kế hoạch kinh phí hàng năm phù hợp với khả năng ngân sách và kế hoạch phục hồi phát huy các câu lạc bộ,…

Sở Tài chính bố trí kinh phí hợp lí với khả năng ngân sách hàng năm theo đề nghị của Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch; chú trọng công tác đào tạo, huấn luyện, biểu diễn trong cộng đồng; giao lưu biểu diễn với các địa phương trong tỉnh với nhau. Các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở văn hóa- Thể thao và Du lịch. Hội văn học Nghệ thuật tỉnh quan tâm kết nạp hội viên, khen thưởng, hỗ trợ về chuyên môn, nghệ thuật để cùng Sở văn hóa- thể thao và Du lịch duy trì hoạt động bài chòi trong đời sống cộng đồng.

T.D


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm Quỹ quốc gia về việc làm; Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 11/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án “Phát triển trường cao đẳng chất lượng cao đến năm 2025”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Quyết định số 1453/QĐ-LĐTBXH ngày 09/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phê duyệt Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019; Công văn số 4338/LĐTBXH-BHXH ngày 10/10/2019 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP và Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Đảo Ngọc Lý Sơn tại Công văn Công văn số 115/CV-ĐNLS ngày 29/9/2019 về việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án mở rộng Khách sạn Đảo Ngọc Lý Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/10/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu nội dung đề nghị của Tổ hợp tác khai thác đá đen thủ công Bình Tân tại Văn bản số 01/CV ngày 24/9/2019 về việc bổ sung quy hoạch và cho phép thăm dò, khai thác các điểm khoáng sản đá chẻ tại thôn Liêm Quang và Nhơn Hòa I, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích