English Thứ Hai, 18-03-2019, 22:55 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 89246544
Đang online: 177
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Tiếp công dân định kỳ tháng 3/2019

Đăng ngày: 15/03/2019; 169 lần đọc

Sáng 15-3, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh Lữ Ngọc Bình đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3/2019 của UBND tỉnh. Tham dự buổi tiếp công dân có lãnh đạo các sở, ban ngành va địa phương liên quan.

Tại buổi tiếp công dân, Chánh Thanh tra tỉnh Lữ Ngọc Bình đã nghe các ý kiến, kiến nghị, phản ánh liên quan đến lĩnh vực đất đai của các ông, bà: Thới Văn Tạo (Trịnh Thị Mừng), Võ Thị Mỹ Hạnh (Trần Văn Sáu), Bùi Thị Hồng địa chỉ ở thôn Vạn Lý, xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ; Lê Quang Diệu, Huỳnh Bảy, Võ Đức Tuấn, Phạm Linh, Phạm Thị Thạch, Võ Thị Doa ở xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành; Trịnh Thiên Liên Vũ ở thôn Khánh Lạc, xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi; Võ Thị Thuận ở Đội 7, thôn Kim Lộc, xã Tịnh Châu, thành phố Quảng Ngãi.                                                                                                                                                      

Chánh Thanh tra tỉnh cũng đã tiếp bà Lê Thị Bích Ngọ ở số nhà 833 đường Quang Trung, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi trình bày các nội dung liên quan đến nhà ở.

 

Qua xem xét nội dung công dân trình bày và ý kiến của các cơ quan liên quan, Chánh Thanh tra tỉnh Lữ Ngọc Bình đã giải thích, trả lời, hướng dẫn từng trường hợp cụ thể những nội dung phản ánh, khiếu nại, kiến nghị của các công dân. Đồng thời, tiếp thu một số khiếu nại, kiến nghị có tình tiết mới của công dân; giao các sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu, đề xuất hướng giải quyết đảm bảo lợi ích, quyền lợi chính đáng của công dân theo quy định của pháp luật.

 

T.D

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu nội dung yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn số 978/BCT-TXTM ngày 19/02/2019, xây dựng kế hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng, chào mừng “Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4” trên địa bàn tỉnh với tinh thần tiết kiệm và hiệu quả.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, rà soát, báo cáo cụ thể các vướng mắc, bất cập, các nội dung phát sinh và đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung các Nghị định, Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai theo nội dung Công văn số 932/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 06/3/2019, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Tổng cục Quản lý Đất đai) trước ngày 25/3/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về khuyến nông, có ý kiến góp ý, gửi Sở Tài chính trước ngày 20/3/2019 để Sở Tài chính tổng hợp, trực tiếp có văn bản góp ý, gửi Bộ Tài chính trước ngày 22/3/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, báo cáo tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2018 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 699/BGDĐT-ĐANN ngày 28/02/2019. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Giáo dục và Đào tạo (Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia) và UBND tỉnh theo đúng thời gian quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích