English Thứ Tư, 13-11-2019, 09:34 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 112315407
Đang online: 250
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Thường trực Tỉnh ủy trực báo với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh

Đăng ngày: 17/10/2019; 814 lần đọc
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân chủ trì hội nghị

Chiều 16-10, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân chủ trì hội nghị trực báo với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh. 

Trong quý III, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh đã tổ c​hức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy. Hướng dẫn, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội các cấp tuyên truyền, học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan cho cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân.

 

Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tham gia thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của tỉnh, thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, phát triển đoàn viên, hội viên, phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trong tỉnh. Thực hiện giám sát, theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng đoàn viên, hội viên và nhân dân để phản ánh cấp ủy đảng, chính quyền, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

 

Trong quý IV, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và chương trình công tác trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội năm 2019; tuyên truyền thực hiện về an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường, công tác phòng chống lụt bão, dịch bệnh trong mùa mưa bão.

 

Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện TW 4 khóa XII về xây dựng Đảng. Củng cố phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của hệ thống dân vận, Mặt trận, tổ chức chính trị xã hội. Tích cực phối hợp  các tổ chức, đơn vị, cơ quan trong và ngoài tỉnh triển khai có hiệu quả các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của tỉnh.

 

Bên cạnh đó, thường xuyên theo dõi nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, những vấn đề bức xúc, nổi cộm, phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động,....

 

 T.D


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi và các cơ quan có liên quan thực hiện đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 3881/BTTTT-PTTH&TTĐT ngày 31/10/2019 về việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các đài phát thanh, truyền hình; trực tiếp báo cáo Bộ theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Đức Phổ chủ trì, nghiên cứu kiến nghị của Nhà đầu tư tại Văn bản số 06/2019/CV-KB ngày 04/11/2019 của Công ty CP Đầu tư Bất động sản và Du lịch Quốc Tế King Bay về báo cáo vướng mắc khi triển khai Dự án và kiến nghị hỗ trợ doanh nghiệp đối với nội dung lập thủ tục bổ sung kế hoạch sử dụng đất của địa phương, hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc, hoàn chỉnh các thủ tục có liên quan; đồng thời xem xét, giải quyết theo thẩm quyền quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Bình Sơn xem xét giải quyết nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất tại Văn bản số 1931/HPDQ ngày 02/11/2019,  đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIa, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh trước ngày 20/11/2019 để trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích