English Chủ Nhật, 16-12-2018, 02:14 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 84035849
Đang online: 132
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Thu hồi trên 200 ha từ dự án trồng rừng nguyên liệu giấy

Đăng ngày: 10/08/2018; 214 lần đọc

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 675/QĐ-UBND thu hồi 2.219.466 m2 của dự án Trồng rừng nguyên liệu giấy do Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai làm chủ đầu tư, giao đất cho UBND xã Ba Lế, huyện Ba Tơ để quản lý và lập phương án đưa vào sử dụng.

Lý do thu hồi do không đưa đất vào sử dụng​ và chấm dứt hoạt động đầu tư dự án trồng rừng nguyên liệu giấy tại huyện Ba Tơ.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thu hồi hoặc chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức có đất bị thu hồi theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

 

UBND huyện Ba Tơ có trách nhiệm chỉ đạo UBND xã Ba Lế tiếp nhận và quản lý đối với diện tích đất thu hồi nêu trên, không để người dân lấn chiếm, sử dụng đất trái quy định; đồng thời khẩn trương lập phương án giao đất cho nhân dân địa phương sản xuất, trình UBND huyện Ba Tơ phê duyệt, làm cơ sở để tổ chức giao đất ngoài thực địa cho nhân dân sản xuất.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố truy cập Quyết định số 1677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi triển khai thực hiện Công văn số 8708/BKHĐT-ĐTNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo nhanh tình hình đầu tư nước ngoài năm 2018; trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 17/12/2018 để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các Công văn của Bộ Thông tin và Truyền thông: số 4080/BTTTT-VP ngày 30/11/2018 về góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông; số 4081/BTTTT-KHTC ngày 30/11/2018 về góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dung NSNN trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện các nội dung đề nghị của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Công văn số 525/UBATGTQG ngày 13/11/2018 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc báo cáo các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại địa phương từ năm 2016 đến nay, đảm bảo đúng thời gian yêu cầu.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích