English Thứ Năm, 16-08-2018, 10:56 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 77078774
Đang online: 187
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Thu hồi trên 200 ha từ dự án trồng rừng nguyên liệu giấy

Đăng ngày: 10/08/2018; 143 lần đọc

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 675/QĐ-UBND thu hồi 2.219.466 m2 của dự án Trồng rừng nguyên liệu giấy do Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai làm chủ đầu tư, giao đất cho UBND xã Ba Lế, huyện Ba Tơ để quản lý và lập phương án đưa vào sử dụng.

Lý do thu hồi do không đưa đất vào sử dụng​ và chấm dứt hoạt động đầu tư dự án trồng rừng nguyên liệu giấy tại huyện Ba Tơ.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thu hồi hoặc chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức có đất bị thu hồi theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

 

UBND huyện Ba Tơ có trách nhiệm chỉ đạo UBND xã Ba Lế tiếp nhận và quản lý đối với diện tích đất thu hồi nêu trên, không để người dân lấn chiếm, sử dụng đất trái quy định; đồng thời khẩn trương lập phương án giao đất cho nhân dân địa phương sản xuất, trình UBND huyện Ba Tơ phê duyệt, làm cơ sở để tổ chức giao đất ngoài thực địa cho nhân dân sản xuất.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính nghiên cứu, tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định một số nội dung về quản lý tài chính đầu tư đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, chi tiết theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 9531/BCT-ĐT ngày 09/8/2018, trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì rà soát, đôn đốc các cơ quan, địa phương có liên quan nghiêm túc thực hiện đầy đủ các kiến nghị của Thanh tra Bộ Tài chính tại Kết luận thanh tra số 1532/BTC-TTr ngày 30/01/2015 về công tác quản lý ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, nghiên cứu, đề xuất các dự án và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 2019-2020 thực hiện Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/8/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ngân hàng Nhà nước – chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi tích cực triển khai thực hiện các nội dung đẩy mạnh phát triển hệ thống tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6326/UBND-KT ngày 13/10/2017; đồng thời, thường xuyên rà soát, nắm thông tin về hoạt động tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh để kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND tỉnh theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích