English Thứ Sáu, 22-03-2019, 15:44 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 89494327
Đang online: 217
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Thu hồi trên 200 ha từ dự án trồng rừng nguyên liệu giấy

Đăng ngày: 10/08/2018; 231 lần đọc

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 675/QĐ-UBND thu hồi 2.219.466 m2 của dự án Trồng rừng nguyên liệu giấy do Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai làm chủ đầu tư, giao đất cho UBND xã Ba Lế, huyện Ba Tơ để quản lý và lập phương án đưa vào sử dụng.

Lý do thu hồi do không đưa đất vào sử dụng​ và chấm dứt hoạt động đầu tư dự án trồng rừng nguyên liệu giấy tại huyện Ba Tơ.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thu hồi hoặc chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức có đất bị thu hồi theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

 

UBND huyện Ba Tơ có trách nhiệm chỉ đạo UBND xã Ba Lế tiếp nhận và quản lý đối với diện tích đất thu hồi nêu trên, không để người dân lấn chiếm, sử dụng đất trái quy định; đồng thời khẩn trương lập phương án giao đất cho nhân dân địa phương sản xuất, trình UBND huyện Ba Tơ phê duyệt, làm cơ sở để tổ chức giao đất ngoài thực địa cho nhân dân sản xuất.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế theo Đề cương Hướng dẫn của Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 957-CV/BCSĐ ngày 13/3/2019; tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trước ngày 24/3/2019 để báo cáo Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở theo yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Công văn số 473/BXD-QLN ngày 11/3/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển thực hiện nội dung Công văn số 1285/ BYT – DP ngày 12/3/2019 của Bộ Y tế về việc bổ sung vốn năm 2019 cho Ban Quản lý dự án tỉnh thuộc dự án "An ninh y tế khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng"; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện các nội dung tại điểm 2 Công văn số 1992/VPCP-KTTH ngày 12/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh việc thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1137/UBND-TH ngày 14/3/2019; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích