English Thứ Sáu, 18-10-2019, 11:01 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110802051
Đang online: 281

Thực hiện Tiểu dự án bồi thường, GPMB các dự án đầu tư xây dựng đường bộ

Đăng ngày: 07/04/2018; 541 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan rà soát và thực hiện việc phê duyệt quyết toán Tiểu dự án giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư xây dựng đường bộ được Bộ Giao thông vận tải ủy quyền địa phương thực hiện công tác bồi thường, GPMB theo quy định hiện hành của Nhà nước và đảm bảo tiến độ, theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 2764/VPCP-CN ngày 27/3/2018 và Thông báo số 152/TB-BGTVT ngày 23/3/2018 của Bộ Giao thông vận tải.

Các sở, ngành, đơn vị, địa phương được giao làm Chủ đầu tư Tiểu dự án giải phóng mặt bằng các dự án được Bộ Giao thông vận tải ủy quyền phải có trách nhiệm thực hiện đảm bảo đúng tiến độ; trường hợp chậm bàn giao mặt bằng để ảnh hưởng đến việc bố trí kinh phí, ưu tiên đầu tư của Bộ Giao thông vận tải thì đơn vị, địa phương đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

 

Thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, GPMB Tiểu dự án, những tồn tại, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Đảo Ngọc Lý Sơn tại Công văn Công văn số 115/CV-ĐNLS ngày 29/9/2019 về việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án mở rộng Khách sạn Đảo Ngọc Lý Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/10/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu nội dung đề nghị của Tổ hợp tác khai thác đá đen thủ công Bình Tân tại Văn bản số 01/CV ngày 24/9/2019 về việc bổ sung quy hoạch và cho phép thăm dò, khai thác các điểm khoáng sản đá chẻ tại thôn Liêm Quang và Nhơn Hòa I, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì kiểm tra thực tế và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết đề nghị của UBND huyện Ba Tơ tại Tờ trình số 146/TTr-UBND ngày 30/9/2019 về việc xin chủ trương đầu tư khẩn cấp công trình Đập Mang Voang, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương lập nhiệm vụ quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tổ chức thẩm định, trình phê duyệt theo quy định để triển khai các bước tiếp theo.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích