English Thứ Ba, 18-06-2019, 14:08 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99173456
Đang online: 242

Thực hiện Tiểu dự án bồi thường, GPMB các dự án đầu tư xây dựng đường bộ

Đăng ngày: 07/04/2018; 504 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan rà soát và thực hiện việc phê duyệt quyết toán Tiểu dự án giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư xây dựng đường bộ được Bộ Giao thông vận tải ủy quyền địa phương thực hiện công tác bồi thường, GPMB theo quy định hiện hành của Nhà nước và đảm bảo tiến độ, theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 2764/VPCP-CN ngày 27/3/2018 và Thông báo số 152/TB-BGTVT ngày 23/3/2018 của Bộ Giao thông vận tải.

Các sở, ngành, đơn vị, địa phương được giao làm Chủ đầu tư Tiểu dự án giải phóng mặt bằng các dự án được Bộ Giao thông vận tải ủy quyền phải có trách nhiệm thực hiện đảm bảo đúng tiến độ; trường hợp chậm bàn giao mặt bằng để ảnh hưởng đến việc bố trí kinh phí, ưu tiên đầu tư của Bộ Giao thông vận tải thì đơn vị, địa phương đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

 

Thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, GPMB Tiểu dự án, những tồn tại, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1646/BKHCN-VP ngày 07/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc cử 01 huấn luyện viên, 01 vận động viên tham gia thi đấu Giải Vô địch Wushu trẻ châu Á tại Brunei từ ngày 16/8/2019 đến 24/8/2019 như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 697/TTr-SVHTTDL ngày 07/6/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích