English Thứ Hai, 19-02-2018, 21:22 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 68889488
Đang online: 97

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Thực hiện thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi và các vùng phụ cận

Đăng ngày: 03/01/2018; 239 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 02/UBND-NNTN giao Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi và các vùng phụ cận về tại Bãi rác Nghĩa Kỳ đến hết ngày 31/01/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Tư Nghĩa, UBND ​xã Nghĩa Kỳ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng để xử lý các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nếu có; khẩn trương tập trung hoàn thành việc xây dựng hố lưu giữ rác tạm thời theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 8024/UBND-NNTN ngày 28/12/2017, đảm bảo việc tiếp nhận rác do Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi thu gom, vận chuyển về Nhà máy xử lý rác thải rắn tại xã Nghĩa Kỳ kể từ ngày 01/02/2018.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trường các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện khẩn trương tổng hợp và trực tiếp cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu theo đúng nội dung biểu mẫu yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước khu vực III tại Văn bản số 40/KV III_TH ngày 07/02/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Sở Nội vụ truy cập trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để triển khai thực hiện Thông tư tư số 05/2018/TT-BGTVT ngày 30/01/2018 của Bộ GTVT về hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giao thông vận.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 550-KL/TU ngày 02/02/2018 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương liên quan thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 733/UBND-KGVX ngày 07/02/2018 và nội dung đề nghị của Tổng cục dự trữ Nhà nước tại Công văn Công văn số 118/TCDT-QLHDT ngày 30/01/2018, trình UBND tỉnh phê duyệt gửi Bộ Tài chính trước ngày 28/02/2018 làm cơ sở thực hiện.

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh