English Thứ Ba, 25-09-2018, 05:51 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 79361659
Đang online: 76

Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc trong mùa lũ

Đăng ngày: 12/09/2018; 335 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ chỉ đạo về việc thực hiện công tác vận hành điều tiết các hồ trong Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc trong mùa lũ năm 2018.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động theo dõi, giám sát, tham mưu việc thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc đúng theo quy định tại Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 25/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương yêu cầu các đơn vị quản lý, vận hành các hồ: Đakđrinh, Nước Trong, Sơn Trà 1, Đak Re và Sơn Tây rà soát và chỉnh sửa các quy định, quy trình vận hành của các hồ chứa đã ban hành cho phù hợp với Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 25/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ (thay thế Quyết định số 1840/QĐ-TTg ngày 29/10/2015); chỉ đạo các chủ hồ thuộc phạm vi quản lý của mình khẩn trương hoàn thành lắp đặt camera giám sát việc xả nước và truyền tín hiệu hình ảnh về các cơ quan liên quan theo quy định; chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị quản lý, vận hành các hồ vận hành giảm lũ và vận hành điều tiết nước cho hạ du theo quy định của Quy trình.

 

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh tổ chức xây dựng giải pháp lưu trữ, cập nhật các thông tin, số liệu khí tượng thủy văn, vận hành hồ chứa và công cụ tính toán, hỗ trợ tham mưu chỉ đạo điều hành việc vận hành các hồ theo thẩm quyền; tổ chức thường trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, quyết định phương án điều tiết, ban hành lệnh vận hành các hồ theo quy định của quy trình; kiểm tra, giám sát việc thực hiện lệnh vận hành các hồ, chỉ đạo thực hiện các biện pháp ứng phó với lũ, lụt và xử lý các tình huống ảnh hưởng đến an toàn dân cư ở hạ du khi các hồ xả nước.

 

UBND các huyện: Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây; Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi xây dựng phương án chủ động phòng, chống lũ lụt và tổ chức thực hiện các biện pháp ứng phó với các tình huống lũ lụt trên địa bàn do mình quản lý; phối hợp với các đơn vị quản lý, vận hành hồ trong Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc xây dựng Quy chế phối hợp giữa chủ hồ và chính quyền địa phương trong công tác phòng chống thiên tai; phối hợp, kiểm tra việc lắp đặt hệ thống báo động, thông tin đến các hộ dân vùng hạ lưu của các hồ trong Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc nhận biết các tín hiệu khi hồ chứa thủy điện tiến hành xả lũ; tổ chức thông báo, hướng dẫn cho người dân vùng hạ du hiểu, chủ động ứng phó,...

 

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi tăng cường tần suất thực hiện các bản tin chi tiết dự báo, cảnh báo mùa mưa lũ ngoài quy định tại Quyết định 46/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai để làm cơ sở thực hiện vận hành các hồ trong trong Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc,....

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Trên cơ sở danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ khởi công mới năm 2019 và dự kiến tổng mức đầu tư của từng huyện, thành phố, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát có ý kiến bằng văn bản đối với danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ khởi công mới năm 2019 của địa phương (nguyên tắc điều chỉnh, bổ sung danh mục không làm tăng dự kiến tổng mức đầu tư như trên), gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất ngày 24/9/2018 để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 29/9/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đánh giá, tổng hợp báo cáo việc thực hiện Thông tư số 18/ 2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và thống kê về phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 4424/BNV-CTTN ngày 05/9/2018. Trên cơ sở đó, trực tiếp báo cáo Bộ Nội vụ và UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế tổ chức triển khai thực hiện hoặc tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 118/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ Quy định về công tác quân dân y kết hợp.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo nội dung Công văn số 3028/BTTTT-VCL ngày 11/9/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông; trực tiếp gửi góp ý về Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng yêu cầu và thời gian quy định.

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích