English Thứ Bảy, 16-02-2019, 11:54 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 87070888
Đang online: 128

Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc trong mùa lũ

Đăng ngày: 12/09/2018; 425 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ chỉ đạo về việc thực hiện công tác vận hành điều tiết các hồ trong Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc trong mùa lũ năm 2018.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động theo dõi, giám sát, tham mưu việc thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc đúng theo quy định tại Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 25/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương yêu cầu các đơn vị quản lý, vận hành các hồ: Đakđrinh, Nước Trong, Sơn Trà 1, Đak Re và Sơn Tây rà soát và chỉnh sửa các quy định, quy trình vận hành của các hồ chứa đã ban hành cho phù hợp với Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 25/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ (thay thế Quyết định số 1840/QĐ-TTg ngày 29/10/2015); chỉ đạo các chủ hồ thuộc phạm vi quản lý của mình khẩn trương hoàn thành lắp đặt camera giám sát việc xả nước và truyền tín hiệu hình ảnh về các cơ quan liên quan theo quy định; chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị quản lý, vận hành các hồ vận hành giảm lũ và vận hành điều tiết nước cho hạ du theo quy định của Quy trình.

 

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh tổ chức xây dựng giải pháp lưu trữ, cập nhật các thông tin, số liệu khí tượng thủy văn, vận hành hồ chứa và công cụ tính toán, hỗ trợ tham mưu chỉ đạo điều hành việc vận hành các hồ theo thẩm quyền; tổ chức thường trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, quyết định phương án điều tiết, ban hành lệnh vận hành các hồ theo quy định của quy trình; kiểm tra, giám sát việc thực hiện lệnh vận hành các hồ, chỉ đạo thực hiện các biện pháp ứng phó với lũ, lụt và xử lý các tình huống ảnh hưởng đến an toàn dân cư ở hạ du khi các hồ xả nước.

 

UBND các huyện: Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây; Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi xây dựng phương án chủ động phòng, chống lũ lụt và tổ chức thực hiện các biện pháp ứng phó với các tình huống lũ lụt trên địa bàn do mình quản lý; phối hợp với các đơn vị quản lý, vận hành hồ trong Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc xây dựng Quy chế phối hợp giữa chủ hồ và chính quyền địa phương trong công tác phòng chống thiên tai; phối hợp, kiểm tra việc lắp đặt hệ thống báo động, thông tin đến các hộ dân vùng hạ lưu của các hồ trong Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc nhận biết các tín hiệu khi hồ chứa thủy điện tiến hành xả lũ; tổ chức thông báo, hướng dẫn cho người dân vùng hạ du hiểu, chủ động ứng phó,...

 

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi tăng cường tần suất thực hiện các bản tin chi tiết dự báo, cảnh báo mùa mưa lũ ngoài quy định tại Quyết định 46/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai để làm cơ sở thực hiện vận hành các hồ trong trong Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc,....

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện nội dung Thông báo số 4234/TB-BKHCN ngày 28/12/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về kết luận Hội Nghị Ban Điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” – năm 2018; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh đối với nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Hải quan tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩunêu trên; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước các cấp và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5781/UBND-KGVX ngày 21/9/2018 để triển khai thực hiện; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này trên địa bàn tỉnh theo đúng yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Công văn số 179/BKHCN-ƯDCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; tổng hợp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ theo thời gian yêu cầu.

 ​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích