English Thứ Ba, 18-06-2019, 19:39 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99193713
Đang online: 112

Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc trong mùa lũ

Đăng ngày: 12/09/2018; 440 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ chỉ đạo về việc thực hiện công tác vận hành điều tiết các hồ trong Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc trong mùa lũ năm 2018.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động theo dõi, giám sát, tham mưu việc thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc đúng theo quy định tại Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 25/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương yêu cầu các đơn vị quản lý, vận hành các hồ: Đakđrinh, Nước Trong, Sơn Trà 1, Đak Re và Sơn Tây rà soát và chỉnh sửa các quy định, quy trình vận hành của các hồ chứa đã ban hành cho phù hợp với Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 25/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ (thay thế Quyết định số 1840/QĐ-TTg ngày 29/10/2015); chỉ đạo các chủ hồ thuộc phạm vi quản lý của mình khẩn trương hoàn thành lắp đặt camera giám sát việc xả nước và truyền tín hiệu hình ảnh về các cơ quan liên quan theo quy định; chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị quản lý, vận hành các hồ vận hành giảm lũ và vận hành điều tiết nước cho hạ du theo quy định của Quy trình.

 

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh tổ chức xây dựng giải pháp lưu trữ, cập nhật các thông tin, số liệu khí tượng thủy văn, vận hành hồ chứa và công cụ tính toán, hỗ trợ tham mưu chỉ đạo điều hành việc vận hành các hồ theo thẩm quyền; tổ chức thường trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, quyết định phương án điều tiết, ban hành lệnh vận hành các hồ theo quy định của quy trình; kiểm tra, giám sát việc thực hiện lệnh vận hành các hồ, chỉ đạo thực hiện các biện pháp ứng phó với lũ, lụt và xử lý các tình huống ảnh hưởng đến an toàn dân cư ở hạ du khi các hồ xả nước.

 

UBND các huyện: Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây; Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi xây dựng phương án chủ động phòng, chống lũ lụt và tổ chức thực hiện các biện pháp ứng phó với các tình huống lũ lụt trên địa bàn do mình quản lý; phối hợp với các đơn vị quản lý, vận hành hồ trong Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc xây dựng Quy chế phối hợp giữa chủ hồ và chính quyền địa phương trong công tác phòng chống thiên tai; phối hợp, kiểm tra việc lắp đặt hệ thống báo động, thông tin đến các hộ dân vùng hạ lưu của các hồ trong Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc nhận biết các tín hiệu khi hồ chứa thủy điện tiến hành xả lũ; tổ chức thông báo, hướng dẫn cho người dân vùng hạ du hiểu, chủ động ứng phó,...

 

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi tăng cường tần suất thực hiện các bản tin chi tiết dự báo, cảnh báo mùa mưa lũ ngoài quy định tại Quyết định 46/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai để làm cơ sở thực hiện vận hành các hồ trong trong Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc,....

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1646/BKHCN-VP ngày 07/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc cử 01 huấn luyện viên, 01 vận động viên tham gia thi đấu Giải Vô địch Wushu trẻ châu Á tại Brunei từ ngày 16/8/2019 đến 24/8/2019 như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 697/TTr-SVHTTDL ngày 07/6/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích