English Thứ Năm, 21-09-2017, 23:06 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 63632550
Đang online: 83

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Bạn đọc viết Xem chi tiết tin tức

Thực hiện phong cách dân chủ của Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng bộ huyện Đức Phổ

Đăng ngày: 06/06/2017; 3187 lần đọc
Bí thư huyện Đức Phổ đối thoại với nhân dân. Nguồn internet

Đảng bộ huyện Đức Phổ hiện có 3.927 đảng viên sinh hoạt tại 62 chi, đảng bộ trực thuộc. Nhận thức rõ việc phát huy dân chủ trong Đảng vừa là mục tiêu vừa là động lực để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, là nhân tố cơ bản để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; những năm qua, Đảng bộ huyện Đức Phổ đã tập trung triển khai học tập và làm theo Bác về thực hành phong cách dân chủ trong xây dựng Đảng theo Chỉ thị 03 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đem lại nhiều kết quả; qua đó, đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng và trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Việc đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo từ huyện đến cơ sở có bước tiến bộ, góp phần khơi dậy sự tham gia nhiệt tình, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

 

Theo báo cáo tham luận của Thường trực Huyện ủy Đức Phổ trong Hội thảo “Xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay”, trước hết, để thực hiện phong cách dân chủ trong xây dựng Đảng bộ huyện là làm cho mỗi cán bộ, đảng viên gắn bó với tập thể, tôn trọng tập thể, đặt mình trong tập thể. Trong đó, các cấp ủy đã kịp thời xây dựng và ban hành quy chế làm việc, đây là cơ sở, là cốt lõi để thực hiện dân chủ trong cấp ủy, tổ chức Đảng; Trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã từng bước đổi mới phong cách, lề lối làm việc theo hướng dân chủ, khoa học và hiệu quả. Hoạt động của Huyện ủy, Ban thường vụ Huyện ủy tuân thủ nghiêm quy chế làm việc; phân công phụ trách từng lĩnh vực từng địa bàn cụ thể cho từng đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện, ủy viên BTV Huyện ủy, qua đó, trách nhiệm của tập thể, cá nhân được nâng lên, phát huy được trí tuệ tập thể, sức sáng tạo cá nhân và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ được tốt hơn.

 

Đồng thời, Đảng bộ huyện Đức Phổ còn thực hiện phát huy sức mạnh của tập thể, mở rộng dân chủ; tuân thủ chặt chẽ quy trình ra quyết định. Việc chuẩn bị ra nghị quyết, chương trình, kế hoạch,… được chuẩn bị kỹ, trao đổi rộng rãi, cân nhắc, lựa chọn thận trọng cho sát hợp với tình hình và mang tính khả thi cao. Đặc biệt, trong công tác cán bộ, nhiều năm qua, những nội dung như quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu nhân sự ứng cử, đánh giá cán bộ,...được thực hiện khách quan, dân chủ, góp phần tăng cường đoàn kết nội bộ, tạo không khí tích cực và tin cậy của đội ngũ cán bộ, công chức đối với lãnh đạo, tin tưởng và tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, các chủ trương, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và các chương trình, dự án trên địa bàn đều được công khai, minh bạch bằng nhiều hình thức, tạo đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

 

Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện đã thực hành phong cách dân chủ gắn với tăng cường trách nhiệm cá nhân, tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

 

Ngoài ra, phong cách dân chủ trong xây dựng Đảng bộ huyện Đức Phổ còn thể hiện ở việc triển khai thực hiện tốt cơ chế để các tổ chức chính trị- xã hội, quần chúng nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền như: Tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư cấp ủy với nhân dân; thông qua thực hiện Quy chế lấy ý kiến tham gia của các tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội; mở hòm thư góp ý, đường dây nóng,… để lắng nghe ý kiến nhân dân. Ngoài các vấn đề được giải thích, trả lời thỏa đáng tại các buổi tiếp xúc, đối thoại, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã kịp thời ban hành thông báo kết luận yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung giải quyết những kiến nghị, yêu cầu chính đáng của nhân dân, nhất là những vấn đề bức xúc, nổi cộm còn tồn đọng, kéo dài. Ban Thường vụ Huyện ủy còn xây dựng quy chế, định kỳ tổ chức các hội nghị để Mặt trận, các đoàn thể tham gia ý kiến xây dựng Đảng,…

 

Qua đó, đã tạo môi trường thực sự dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên và người dân được tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; đồng thời, tổng hợp, chắc lọc những ý kiến, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và nhân dân để đưa vào chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo của địa phương, đơn vị.

 

Theo tham luận của Thường trực Huyện ủy Đức Phổ, trong thời gian tới, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, thiết thực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Đảng bộ huyện Đức Phổ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong đó, chú trọng việc giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên về nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; thực hiện dân chủ trong sinh hoạt Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, tinh thần dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; khắc phục tình trạng dựa dẫm, ỷ lại vào tập thể hoặc độc đoán, chuyên quyền khi quyết định những vấn đề quan trọng; đồng thời kiên quyết đấu tranh, phê phán các hiện tượng mất dân chủ, dân chủ hình thức để tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, phòng và chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 

T.D


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương phối hợp với UBND thành phố Quảng Ngãi tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện hoàn thành dự án Khu dân cư Yên Phú theo đúng ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Công văn: số 5611/UBND-NNTN ngày 13/9/2017 và số 5119/UBND-NNTN ngày 22/8/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản thống nhất chủ trương Tổng Công ty Dầu Việt Nam sau cổ phần hóa được tiếp tục sử dụng nguyên trạng thửa đất số 03, tờ bản đồ số 04, diện tích 23.201m2 tại xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn; mục đích sử dụng đất, thời hạn thuê đất, hình thức trả tiền thuê đất như Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh.

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&CN chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Bộ KH&CN tại văn bản số 2938/BKHCN-ƯDCN ngày 07/9/2017 về việc cung cấp số liệu phục vụ tính toán tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị năm 2016-2017.
 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&CN chủ trì, thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ KH&CN tại Công văn số 2928/BKHCN-CNN ngày 06/9/2017 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 553/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp sinh học đến năm 2030.

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Công văn số 2072/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng về việc báo cáo thông tin các công trình giao thông trong đô thị trên địa bàn tỉnh.
 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương triển khai thực hiện Quyết định số 1305/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2016; tổng hợp gửi Bộ Công Thương trước ngày 01/02 hàng năm.

 

Phim tư liệu

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh