English Thứ Hai, 20-11-2017, 10:52 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 65884540
Đang online: 207

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Bạn đọc viết Xem chi tiết tin tức

Thực hiện phong cách dân chủ của Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng bộ huyện Đức Phổ

Đăng ngày: 06/06/2017; 3257 lần đọc
Bí thư huyện Đức Phổ đối thoại với nhân dân. Nguồn internet

Đảng bộ huyện Đức Phổ hiện có 3.927 đảng viên sinh hoạt tại 62 chi, đảng bộ trực thuộc. Nhận thức rõ việc phát huy dân chủ trong Đảng vừa là mục tiêu vừa là động lực để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, là nhân tố cơ bản để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; những năm qua, Đảng bộ huyện Đức Phổ đã tập trung triển khai học tập và làm theo Bác về thực hành phong cách dân chủ trong xây dựng Đảng theo Chỉ thị 03 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đem lại nhiều kết quả; qua đó, đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng và trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Việc đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo từ huyện đến cơ sở có bước tiến bộ, góp phần khơi dậy sự tham gia nhiệt tình, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

 

Theo báo cáo tham luận của Thường trực Huyện ủy Đức Phổ trong Hội thảo “Xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay”, trước hết, để thực hiện phong cách dân chủ trong xây dựng Đảng bộ huyện là làm cho mỗi cán bộ, đảng viên gắn bó với tập thể, tôn trọng tập thể, đặt mình trong tập thể. Trong đó, các cấp ủy đã kịp thời xây dựng và ban hành quy chế làm việc, đây là cơ sở, là cốt lõi để thực hiện dân chủ trong cấp ủy, tổ chức Đảng; Trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã từng bước đổi mới phong cách, lề lối làm việc theo hướng dân chủ, khoa học và hiệu quả. Hoạt động của Huyện ủy, Ban thường vụ Huyện ủy tuân thủ nghiêm quy chế làm việc; phân công phụ trách từng lĩnh vực từng địa bàn cụ thể cho từng đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện, ủy viên BTV Huyện ủy, qua đó, trách nhiệm của tập thể, cá nhân được nâng lên, phát huy được trí tuệ tập thể, sức sáng tạo cá nhân và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ được tốt hơn.

 

Đồng thời, Đảng bộ huyện Đức Phổ còn thực hiện phát huy sức mạnh của tập thể, mở rộng dân chủ; tuân thủ chặt chẽ quy trình ra quyết định. Việc chuẩn bị ra nghị quyết, chương trình, kế hoạch,… được chuẩn bị kỹ, trao đổi rộng rãi, cân nhắc, lựa chọn thận trọng cho sát hợp với tình hình và mang tính khả thi cao. Đặc biệt, trong công tác cán bộ, nhiều năm qua, những nội dung như quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu nhân sự ứng cử, đánh giá cán bộ,...được thực hiện khách quan, dân chủ, góp phần tăng cường đoàn kết nội bộ, tạo không khí tích cực và tin cậy của đội ngũ cán bộ, công chức đối với lãnh đạo, tin tưởng và tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, các chủ trương, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và các chương trình, dự án trên địa bàn đều được công khai, minh bạch bằng nhiều hình thức, tạo đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

 

Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện đã thực hành phong cách dân chủ gắn với tăng cường trách nhiệm cá nhân, tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

 

Ngoài ra, phong cách dân chủ trong xây dựng Đảng bộ huyện Đức Phổ còn thể hiện ở việc triển khai thực hiện tốt cơ chế để các tổ chức chính trị- xã hội, quần chúng nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền như: Tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư cấp ủy với nhân dân; thông qua thực hiện Quy chế lấy ý kiến tham gia của các tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội; mở hòm thư góp ý, đường dây nóng,… để lắng nghe ý kiến nhân dân. Ngoài các vấn đề được giải thích, trả lời thỏa đáng tại các buổi tiếp xúc, đối thoại, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã kịp thời ban hành thông báo kết luận yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung giải quyết những kiến nghị, yêu cầu chính đáng của nhân dân, nhất là những vấn đề bức xúc, nổi cộm còn tồn đọng, kéo dài. Ban Thường vụ Huyện ủy còn xây dựng quy chế, định kỳ tổ chức các hội nghị để Mặt trận, các đoàn thể tham gia ý kiến xây dựng Đảng,…

 

Qua đó, đã tạo môi trường thực sự dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên và người dân được tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; đồng thời, tổng hợp, chắc lọc những ý kiến, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và nhân dân để đưa vào chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo của địa phương, đơn vị.

 

Theo tham luận của Thường trực Huyện ủy Đức Phổ, trong thời gian tới, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, thiết thực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Đảng bộ huyện Đức Phổ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong đó, chú trọng việc giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên về nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; thực hiện dân chủ trong sinh hoạt Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, tinh thần dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; khắc phục tình trạng dựa dẫm, ỷ lại vào tập thể hoặc độc đoán, chuyên quyền khi quyết định những vấn đề quan trọng; đồng thời kiên quyết đấu tranh, phê phán các hiện tượng mất dân chủ, dân chủ hình thức để tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, phòng và chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 

T.D


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi được phép bán nhà cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại dự án Khu đô thị - Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi giai đoạn 1 – giai đoạn 1A thuộc phường Trương Quang Trọng và xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi, tỉn​h Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu ý kiến của Bộ Xây dựng tại Công văn số 2594/BXD-PTĐT ngày 31/10/2017 về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu đô thị - Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi giai đoạn 1 – giai đoạn 1A, tỉnh Quảng Ngãi để tham mưu, đề xuất và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu, thực hiện hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 9054/BKHĐT-KTNN hướng dẫn về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ​ ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trong quá trình tham mưu UBND tỉnh phân bổ ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện Thông tư số 26/2017/TT-BGDĐT ngày 18/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất việc Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm liên kết với Trường Đại học Y Dược Huế tổ chức tu​yển sinh đào tạo ngành Hộ sinh, bậc Đại học, hệ vừa làm vừa học trong kế hoạch năm 2018, số lượng 100 chỉ tiêu, đối tượng tuyển sinh là thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng ngành Hộ sinh, kinh phí đào tạo từ nguồn học phí của học viên, địa điểm đào tạo tại Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản cho phép kể từ ngày 01/9/2017 (ngày Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh có hiệu lực thi hành) trở về sau, UBND các huyện, thành phố được phép lập và phê duyệt phương án dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng đối với hạng mục kinh phí hỗ trợ di chuyển mồ mả được áp dụng như trường hợp Nhà nước thu hồi đất để tính giá trị hỗ trợ.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trực tiếp báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử quý IV/2017 và tổng hợp cả năm 2017; đề xuất nhiệm vụ cụ thể triển ​khai Đề án Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nội dung Công văn số 9303/BNN-TCLN ngày 06/11/2017 về việc thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tham mưu UBND tỉnh phân bổ vốn thực hiện Chương trình theo quy định.

 

 

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh