English Thứ Năm, 23-05-2019, 18:55 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 95816068
Đang online: 174

Thực hiện nộp tiền trồng rừng thay thế mỏ đá làm phụ gia xi măng tại núi Đầu Voi

Đăng ngày: 12/03/2019; 627 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất​ cho Chi nhánh Công ty TNHH MTV Xây dựng IDICO tại Quảng Ngãi thực hiện nộp tiền trồng rừng thay thế đối với diện tích rừng chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện dự án khai thác mỏ đá Bazan làm phụ gia xi măng tại núi Đầu Voi, xã Tịnh Khê và xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xác định đơn giá 01ha để trồng rừng thay thế đối với diện tích rừng chuyển đổi để thực hiện dự án khai thác mỏ đá Bazan làm phụ gia xi măng tại núi Đầu Voi, trình UBND tỉnh phê đuyệt để có cơ sở triển khai, thực hiện.

 

Chi nhánh Công ty TNHH MTV Xây dựng IDICO tại Quảng Ngãi có trách nhiệm thực hiện nộp tiền trồng rừng thay thế vào Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh sau khi UBND tỉnh phê duyệt đơn giá 01ha trồng rừng thay thế. Diện tích thực hiện nộp tiền áp dụng theo diện tích rừng tại phương án đền bù giải phóng mặt bằng và kết quả thẩm định bản đồ địa chính khu đất của Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019, báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu và tham gia góp ý nội dung dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát; trực tiếp gửi văn bản góp ý cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và báo cáo UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 2912/BKHĐT-HTX ngày 07/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hỗ trợ phát triển HTX từ nguồn vốn dự phòng 10% Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1741/UBND-NNTN ngày 10/4/2019; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 25/5/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất bổ sung trụ quảng cáo tại dự án Trung tâm Thương mại và Siêu thị Hùng Cường Big C vào quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh như đề xuất của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 521/SVHTTDL-QLVH ngày 04/5/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích