English Chủ Nhật, 26-01-2020, 10:13 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117311835
Đang online: 170

Thực hiện nghiêm túc việc gửi, nhận văn bản điện tử

Đăng ngày: 10/01/2020; 360 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh ban hành tại Quyết định 686/QĐ-UBND ngày 17/5/2019; triển khai phần mề​m quản lý văn bản và điều hành công việc trong nội bộ cơ quan, ngành, địa phương, bảo đảm kết nối, liên thông với Trục văn bản điện tử của tỉnh.​

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm vận hành Trục liên thông văn bản nội tỉnh, bảo đảm kết nối, liên thông văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã và kết nối, liên thông với Trục liên thông văn bản quốc gia.

 

Triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành dùng chung trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh (nhiệm vụ giao tại Quyết định 1994/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh), bảo đảm tính năng, yêu cầu kỹ thuật, toàn vẹn dữ liệu, an toàn, an ninh thông tin và theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; hoàn thành các nhiệm vụ trước ngày 31/5/2020.

 

Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ dung danh mục văn bản và danh mục cơ quan thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử (ban hành thẩm quyền UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh) không kèm bản giấy; hoàn thành trước ngày 01/02/2020.

 

UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy giữa các cơ quan, địa phương thuộc phạm vi quản lý.

                                                                         H.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích