English Thứ Hai, 14-10-2019, 13:06 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110618364
Đang online: 204

Thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra về thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

Đăng ngày: 29/09/2019; 287 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Giám đốc Sở Lao động -  Thương binh và Xã hội thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Thanh t​ra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại kết luận số 311/KL-TTr ngày 09/8/2019; đồng thời, tiến hành kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân (nếu có) để xảy ra các sai phạm này, có biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật; chấn chỉnh trong việc quản lý, sử dụng kinh phí chi hỗ trợ xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình ghi công liệt sĩ theo đúng mức quy định.

Giám đốc Sở Y tế thực hiện nghiêm túc các kiến nghị Thanh tra của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; thông báo kết quả cho các đối tượng và cơ quan có li​ên quan biết; chỉ đạo Hội đồng Giám định y khoa tỉnh chấn chỉnh công tác giám định, kết luận tình trạng bệnh, tật, dị dạng di tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học của đối tượng trên địa bàn tỉnh đảm bảo về chuyên môn giám định y khóa theo quy định của Bộ Y tế và tiến hành kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân (nếu có) để xảy ra các sai phạm này, có biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Giao Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng chiếm đoạt tiền chính sách của Nhà nước tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra những sai phạm trong việc thẩm định, xét duyệt và xác nhận hồ sơ người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học. Tiến hành tự kiểm tra, rà soát đối với những trường hợp Thanh tra Bộ chưa tiến hành xác minh, yêu cầu các đối tượng này bổ sung giấy tờ chứng minh tham gia hoạt động kháng chiến; trên cơ sở đó, phát hiện và kiến nghị xử lý theo quy định các trường hợp không đủ điều kiện hưởng chế độ; đồng thời, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để tổ chức đối thoại trực tiếp đối với các đối tượng này để giải thích rõ về hồ sơ không đủ điều kiện hưởng chế độ theo quy định, tránh phát sinh đơn thư khiếu nại sau khi đối tượng bị đình chi trợ cấp.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng Đề án “Thuê chuyên gia Cu Ba hỗ trợ khám, chữa bệnh, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020-2025”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tại Thông báo số 350/TB-VPCP ngày 02/10/2019 của Văn phòng Chính phủ; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu, điều chỉnh các nội dung quy hoạch Khu du lịch Mỹ Khê không còn phù hợp trong quá trình xây dựng đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phần còn lại của xã Tịnh Kỳ và xã Tịnh Khê; khẩn trương hoàn thành đồ án quy hoạch trình UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế làm việc với Công ty TNHH Một thành viên Doanh nghiệp xã hội Cao để xây dựng Đề án cụ thể về việc đầu tư cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn (Bệnh viện đa khoa Dung Quất trước đây); trên cơ sở đó, chủ trì phối hợp với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nội vụ, UBND huyện Bình Sơn và các sở, ngành liên quan tham gia góp ý hoàn chỉnh Đề án, tham mưu UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích