English Thứ Tư, 21-03-2018, 17:53 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 69881699
Đang online: 114

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản

Đăng ngày: 10/07/2017; 610 lần đọc
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 4110/UBND-NNTN giao Sở TN và MT chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh; thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ môi trường và nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường và phương án cải tạo phục hồi môi trường được cấp thẩm quyền phê duyệt trong suốt quá trình hoạt động; hoàn thành việc cải tạo, phục hồi môi trường và đóng cửa mỏ khoáng sản theo quy định khi kết thúc hoạt động khai thác.
Tổng hợp, báo cáo tình hình ký quỹ và công tác cải tạo phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trên địa bàn theo nội dung yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3267/BTNMT-TCMT ngày 27/6/2017.

 

P.V​

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướn​g Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn cho các huyện nghèo (Ba Tơ, Minh Long, Sơn Tây, Tây Trà, Trà Bồng) và huyện thoát nghèo (Sơn Hà) giai đoạn 2018-2020 theo đúng cơ chế, chính sách, định mức hỗ trợ và nguồn vốn thực hiện theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tham mưu và đề xuất UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 trên địa bàn tỉnh; văn bản hướng dẫn thi hành Luật theo quy định tại Khoản 1, Điều 62 Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 và kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật. Hoàn thành, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 29/4/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì rà soát, cung cấp thông tin cập nhật ​về các quy chuẩn kỹ thuật địa phương do tỉnh xây dựng, ban hành năm 2017, tổng hợp trực tiếp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh theo thời gian quy định

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh