English Thứ Hai, 19-02-2018, 22:47 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 68891851
Đang online: 96

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Thực hiện nghiêm túc các Kết luận thanh tra của Tổng cục Môi trường

Đăng ngày: 10/10/2017; 244 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu QISC, Công ty TNHH MTV Thủy điện Thiên Tân, Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất, Công ty TNHH Việt Quang, Công ty TNHH HTV Gallant Dachan Seafood, Công ty cổ phần Cơ – Điện – Môi trường Lilama và Công ty TNHH Giấy Hải Phương tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung Kết luận thanh tra của Tổng cục Môi trường tại các Kết luận thanh tra số 675/KL-TCMT, số 678/KL-TCMT, số 679/KL-TCMT, số 683/KL-TCMT, số 689/KL-TCMT, số 693/KL-TCMT, số 694/KL-TCMT ngày 06/6/2017 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về môi trường.

Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Tổng cục Môi trường, UBND tỉnh, Công an tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường để theo d​õi, chỉ đạo.

 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường của doanh nghiệp tại các Kết luận thanh tra nêu trên; đồng thời, theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm kiểm tra, xác nhận việc hoàn thành công trình biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ các dự án theo đúng quy định.

 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trường các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện khẩn trương tổng hợp và trực tiếp cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu theo đúng nội dung biểu mẫu yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước khu vực III tại Văn bản số 40/KV III_TH ngày 07/02/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Sở Nội vụ truy cập trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để triển khai thực hiện Thông tư tư số 05/2018/TT-BGTVT ngày 30/01/2018 của Bộ GTVT về hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giao thông vận.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 550-KL/TU ngày 02/02/2018 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương liên quan thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 733/UBND-KGVX ngày 07/02/2018 và nội dung đề nghị của Tổng cục dự trữ Nhà nước tại Công văn Công văn số 118/TCDT-QLHDT ngày 30/01/2018, trình UBND tỉnh phê duyệt gửi Bộ Tài chính trước ngày 28/02/2018 làm cơ sở thực hiện.

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh