English Chủ Nhật, 23-09-2018, 23:02 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 79269329
Đang online: 107

Thực hiện nghiêm túc các Kết luận thanh tra của Tổng cục Môi trường

Đăng ngày: 10/10/2017; 306 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu QISC, Công ty TNHH MTV Thủy điện Thiên Tân, Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất, Công ty TNHH Việt Quang, Công ty TNHH HTV Gallant Dachan Seafood, Công ty cổ phần Cơ – Điện – Môi trường Lilama và Công ty TNHH Giấy Hải Phương tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung Kết luận thanh tra của Tổng cục Môi trường tại các Kết luận thanh tra số 675/KL-TCMT, số 678/KL-TCMT, số 679/KL-TCMT, số 683/KL-TCMT, số 689/KL-TCMT, số 693/KL-TCMT, số 694/KL-TCMT ngày 06/6/2017 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về môi trường.

Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Tổng cục Môi trường, UBND tỉnh, Công an tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường để theo d​õi, chỉ đạo.

 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường của doanh nghiệp tại các Kết luận thanh tra nêu trên; đồng thời, theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm kiểm tra, xác nhận việc hoàn thành công trình biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ các dự án theo đúng quy định.

 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Trên cơ sở danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ khởi công mới năm 2019 và dự kiến tổng mức đầu tư của từng huyện, thành phố, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát có ý kiến bằng văn bản đối với danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ khởi công mới năm 2019 của địa phương (nguyên tắc điều chỉnh, bổ sung danh mục không làm tăng dự kiến tổng mức đầu tư như trên), gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất ngày 24/9/2018 để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 29/9/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đánh giá, tổng hợp báo cáo việc thực hiện Thông tư số 18/ 2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và thống kê về phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 4424/BNV-CTTN ngày 05/9/2018. Trên cơ sở đó, trực tiếp báo cáo Bộ Nội vụ và UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế tổ chức triển khai thực hiện hoặc tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 118/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ Quy định về công tác quân dân y kết hợp.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo nội dung Công văn số 3028/BTTTT-VCL ngày 11/9/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông; trực tiếp gửi góp ý về Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng yêu cầu và thời gian quy định.

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích