English Thứ Bảy, 23-06-2018, 13:50 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 74166448
Đang online: 67

Thực hiện nghiêm túc các Kết luận thanh tra của Tổng cục Môi trường

Đăng ngày: 10/10/2017; 287 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu QISC, Công ty TNHH MTV Thủy điện Thiên Tân, Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất, Công ty TNHH Việt Quang, Công ty TNHH HTV Gallant Dachan Seafood, Công ty cổ phần Cơ – Điện – Môi trường Lilama và Công ty TNHH Giấy Hải Phương tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung Kết luận thanh tra của Tổng cục Môi trường tại các Kết luận thanh tra số 675/KL-TCMT, số 678/KL-TCMT, số 679/KL-TCMT, số 683/KL-TCMT, số 689/KL-TCMT, số 693/KL-TCMT, số 694/KL-TCMT ngày 06/6/2017 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về môi trường.

Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Tổng cục Môi trường, UBND tỉnh, Công an tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường để theo d​õi, chỉ đạo.

 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường của doanh nghiệp tại các Kết luận thanh tra nêu trên; đồng thời, theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm kiểm tra, xác nhận việc hoàn thành công trình biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ các dự án theo đúng quy định.

 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh  báo cáo sơ kết công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm 2018 gửi các cơ trung ương theo nội dung Công văn số 5756/VPCP-KGVX ngày 18/6/2018 của Văn phòng Chính phủ. Hoàn thành nhiệm vụ, gửi UBND tỉnh trước ngày 27/6/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, góp ý nội dung Dự thảo Thông tư hướng dẫn Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực ngành tài nguyên và môi trường; có văn bản tham gia góp ý trực tiếp, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì họp Tổ tư vấn của tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương xem xét, xử lý dứt điểm các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc công tác bồi thường, GPMB, tái định cư Dự án Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi – giai đoạn 1 B theo kiến nghị của Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất về chủ trương việc Hội Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2022; thời gian tổ chức Đại hội trong tháng 6/2018.​ 

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích