English Thứ Hai, 19-08-2019, 11:32 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107128008
Đang online: 172

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đăng ngày: 01/02/2019; 848 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh chủ động phối hợp với các đơn vị thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch thanh tra năm 2019 kèm theo Quyết định số 3549/QĐ-BTNMT ngày 23/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Giao các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung quất và các Khu công nghiệp tỉnh theo ​lĩnh vực được phân công theo dõi, quản lý, thông báo cho các đơn vị là đối tượng được thanh tra theo kế hoạch năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường biết, chuẩn bị hồ sơ, các điều kiện cần thiết và hợp tác làm việc với các đơn vị thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong quá trình thanh tra tại đơn vị.

 

                                                                   V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2321/BKHCN-PTTTDN ngày 02/8/2019 về việc cập nhật thông tin các đối tượng trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vào hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2374/BKHCN-TĐC ngày 06/8/2019 về việc xin ý kiến về Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở người tại Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 28/3/2019 về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh năm 2019, Công văn số 4333/UBND-KGVX ngày 02/8/2019 về việc tăng cường chông tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2391/BKHCN-TĐC ngày 08/8/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý dự thảo Đề án phát triển, nâng cao năng lực của hệ thống các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ công lập.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích