English Thứ Ba, 21-01-2020, 23:55 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 116983834
Đang online: 179
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Thực hiện kế hoạch đạo tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019

Đăng ngày: 09/01/2019; 1238 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009, Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng chính phủ; Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 11/11/2011 của UBND tỉnh phê duyệt đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” và quy định hiện hành xây dựng Kế hoạch đạo tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn của tỉnh năm 2019, trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 28/02/2019.

Trước đó, ngày 18/10/2018, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã có Công văn số 6359/UBND-NNTN​ về việc tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; theo đó giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, UBND huyện, thành phố, cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện; trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch đạo tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả theo định kỳ và cuối năm; tổ chức sơ kết, đánh giá công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn,…

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích