English Thứ Sáu, 14-12-2018, 20:06 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 83980374
Đang online: 110

Thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Đăng ngày: 05/12/2018; 161 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Theo đó, Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 23/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 815-KL/TU ngày 26/11/2018 để tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Xây dựng và UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát lại nội dung Báo cáo số 847/BC-UBND ngày 14/11/2018 để trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Kế hoạch thực hiện chống xuống cấp cơ sở vật chất trường học và mua sắm trang thiết bị dạy và học năm 2019 và năm 2020 để làm cơ sở phân khai kinh phí theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 815-KL/TU ngày 26/11/2018.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Kế hoạch thực hiện mua sắm trang thiết bị y tế khám chữa bệnh cho các cơ sở y tế năm 2019, năm 2020 để làm cơ sở triển khai thực hiện.

N.Nhẫn


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố truy cập Quyết định số 1677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi triển khai thực hiện Công văn số 8708/BKHĐT-ĐTNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo nhanh tình hình đầu tư nước ngoài năm 2018; trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 17/12/2018 để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các Công văn của Bộ Thông tin và Truyền thông: số 4080/BTTTT-VP ngày 30/11/2018 về góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông; số 4081/BTTTT-KHTC ngày 30/11/2018 về góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dung NSNN trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện các nội dung đề nghị của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Công văn số 525/UBATGTQG ngày 13/11/2018 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc báo cáo các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại địa phương từ năm 2016 đến nay, đảm bảo đúng thời gian yêu cầu.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích