English Thứ Tư, 19-06-2019, 10:55 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99265795
Đang online: 298

Thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Đăng ngày: 05/12/2018; 392 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Theo đó, Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 23/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 815-KL/TU ngày 26/11/2018 để tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Xây dựng và UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát lại nội dung Báo cáo số 847/BC-UBND ngày 14/11/2018 để trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Kế hoạch thực hiện chống xuống cấp cơ sở vật chất trường học và mua sắm trang thiết bị dạy và học năm 2019 và năm 2020 để làm cơ sở phân khai kinh phí theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 815-KL/TU ngày 26/11/2018.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Kế hoạch thực hiện mua sắm trang thiết bị y tế khám chữa bệnh cho các cơ sở y tế năm 2019, năm 2020 để làm cơ sở triển khai thực hiện.

N.Nhẫn


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 4112/BNN-TCTL ngày 12/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý nước sạch nông thôn; báo cáo Bộ, UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 15/12/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1382/TTr-SNNPTNT ngày 31/5/2019 về việc khắc phục sạt lở Đê Bắc thuộc Cảng neo trú tàu thuyền Mỹ Á; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/6/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích