English Thứ Sáu, 18-10-2019, 18:52 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110820556
Đang online: 212

Thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Đăng ngày: 05/12/2018; 445 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Theo đó, Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 23/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 815-KL/TU ngày 26/11/2018 để tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Xây dựng và UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát lại nội dung Báo cáo số 847/BC-UBND ngày 14/11/2018 để trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Kế hoạch thực hiện chống xuống cấp cơ sở vật chất trường học và mua sắm trang thiết bị dạy và học năm 2019 và năm 2020 để làm cơ sở phân khai kinh phí theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 815-KL/TU ngày 26/11/2018.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Kế hoạch thực hiện mua sắm trang thiết bị y tế khám chữa bệnh cho các cơ sở y tế năm 2019, năm 2020 để làm cơ sở triển khai thực hiện.

N.Nhẫn


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm Quỹ quốc gia về việc làm; Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 11/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án “Phát triển trường cao đẳng chất lượng cao đến năm 2025”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Quyết định số 1453/QĐ-LĐTBXH ngày 09/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phê duyệt Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019; Công văn số 4338/LĐTBXH-BHXH ngày 10/10/2019 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP và Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Đảo Ngọc Lý Sơn tại Công văn Công văn số 115/CV-ĐNLS ngày 29/9/2019 về việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án mở rộng Khách sạn Đảo Ngọc Lý Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/10/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu nội dung đề nghị của Tổ hợp tác khai thác đá đen thủ công Bình Tân tại Văn bản số 01/CV ngày 24/9/2019 về việc bổ sung quy hoạch và cho phép thăm dò, khai thác các điểm khoáng sản đá chẻ tại thôn Liêm Quang và Nhơn Hòa I, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích