English Thứ Ba, 18-06-2019, 13:38 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99171390
Đang online: 157

Thực hiện dự án Xây dựng mô hình cấp nước uống cho trường học, trạm y tế tại các xã đảo

Đăng ngày: 20/11/2018; 157 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn​ giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Giáo dục và Đào tạo và UBND huyện Lý sơn triển khai thực hiện Quyết  định 4275/QĐ-BNN-VPĐP ngày 20/10/2018 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức khảo sát, xây dựng dự án đầu tư hệ thống lọc nước uống cho các trường học và trạm y tế tại các xã đảo trên địa bàn huyện Lý Sơn, trình UBND tỉnh lấy ý kiến góp ý của các Bộ, ngành liên quan, làm cơ sở để phê duyệt dự án và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, báo cáo UBND tỉnh kết qủa thực hiện trước ngày 30/12/2018.

 

                                                                  V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1646/BKHCN-VP ngày 07/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc cử 01 huấn luyện viên, 01 vận động viên tham gia thi đấu Giải Vô địch Wushu trẻ châu Á tại Brunei từ ngày 16/8/2019 đến 24/8/2019 như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 697/TTr-SVHTTDL ngày 07/6/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích