English Thứ Ba, 22-10-2019, 00:39 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110996795
Đang online: 117

Thực hiện dự án Khu dân cư Mẫu Trạch phục vụ bồi thường, tái định cư trong KKT Dung Quất

Đăng ngày: 21/07/2019; 541 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất cho phép Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi (Ban quản lý) tiếp tục sử dụng phần kinh phí hơn 9,5 tỷ đồng còn lại chưa sử dụng (trong phần tạm ứng ngân sách tỉnh 20 tỷ đồng để thực hiện Khu dân cư Mẫu Trạch tại Quyết định số 1303/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của UBND tỉnh) thực hiện đầu tư, xây dựng Khu dân cư Mẫu Trạch để phục vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong KKT Dung Quất.

Về nội dung đề nghị bố trí 25 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh để thực hiện hoàn thành dự án trong năm 2019, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu nội dung đề nghị của Ban Quản lý, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.

B.T​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm Quỹ quốc gia về việc làm; Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 11/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án “Phát triển trường cao đẳng chất lượng cao đến năm 2025”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Quyết định số 1453/QĐ-LĐTBXH ngày 09/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phê duyệt Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019; Công văn số 4338/LĐTBXH-BHXH ngày 10/10/2019 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP và Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Đảo Ngọc Lý Sơn tại Công văn Công văn số 115/CV-ĐNLS ngày 29/9/2019 về việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án mở rộng Khách sạn Đảo Ngọc Lý Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/10/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu nội dung đề nghị của Tổ hợp tác khai thác đá đen thủ công Bình Tân tại Văn bản số 01/CV ngày 24/9/2019 về việc bổ sung quy hoạch và cho phép thăm dò, khai thác các điểm khoáng sản đá chẻ tại thôn Liêm Quang và Nhơn Hòa I, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích