English Thứ Sáu, 24-01-2020, 05:46 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117143741
Đang online: 138

Thực hiện dự án Khu dân cư Mẫu Trạch phục vụ bồi thường, tái định cư trong KKT Dung Quất

Đăng ngày: 21/07/2019; 565 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất cho phép Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi (Ban quản lý) tiếp tục sử dụng phần kinh phí hơn 9,5 tỷ đồng còn lại chưa sử dụng (trong phần tạm ứng ngân sách tỉnh 20 tỷ đồng để thực hiện Khu dân cư Mẫu Trạch tại Quyết định số 1303/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của UBND tỉnh) thực hiện đầu tư, xây dựng Khu dân cư Mẫu Trạch để phục vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong KKT Dung Quất.

Về nội dung đề nghị bố trí 25 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh để thực hiện hoàn thành dự án trong năm 2019, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu nội dung đề nghị của Ban Quản lý, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.

B.T​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích