English Thứ Ba, 15-10-2019, 22:57 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110690274
Đang online: 191
Tin tức Tin Nổi bật Xem chi tiết tin tức

Thực hiện đồng bộ các giải pháp, hoàn thành nhiệm vụ thu chi năm 2019

Đăng ngày: 08/07/2019; 433 lần đọc
Ông Huỳnh Chánh- Giám đốc Sở Tài chính báo cáo về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ năm 2019

Báo cáo tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XII, thay mặt UBND tỉnh, ông Huỳnh Chánh- Giám đốc Sở Tài chính cho biết, trong 6 tháng đầu năm, ước thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt gần 9.530 tỷ đồng, bằng 48,2% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 101,4% s với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, thu nội địa ước đạt 7.742 tỷ đồng, thu hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 1.785 tỷ đồng.

Ước chi cân đối ngân sách địa phương trong 6 tháng đầu năm 2019 gần 5.180 tỷ đồng, bằng 34,6% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 105,8% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt 1.801 tỷ đồng; chi thường xuyên ước đạt 3.328 tỷ đồng; chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,1 tỷ đồng; chi từ dự phòng ngân sách tỉnh 48,5 tỷ đồng và chi thực hiện các chương trình mục tiêu từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu ước đạt 513 tỷ đồng.

 

Để đạt được nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2019, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh cần thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết của Chính phủ, các Quyết định của UBND tỉnh về thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và thực hiện các giải pháp thu, chi ngân sách năm 2019.

 

Trong đó, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp quản lý thu, nuôi dưỡng nguồn thu, chống thất thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Rà soát, đánh giá các khoản thu đạt thấp để kịp thời đôn đốc thu ngân sách nhà nước. Tập trung chống thất thu thuế trong hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản, vận tải, kinh doanh bất động sản, xăng dầu, thương mại điện tử. Rà soát, đánh giá tiến độ thu tiền sử dụng đất đối với các dự án bất động sản trên địa bàn. Triển khai quyết liệt nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra thuế; công tác quản lý nợ và thu hồi nợ thuế; rà soát, tổng hợp và đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến điều kiện để ưu đãi tiền thuê đất theo chính sách khuyến khích xã hội hóa…

 

Đối với giải pháp chi ngân sách, các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện điều hành, quản lý chi ngân sách nhà nước theo đúng chế độ quy định, trong phạm vi dự toán được giao đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Thực hiện công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước; hoàn thành các thủ tục, hồ sơ thanh toán, đẩy nhanh tiến độ chi ngân sách, kể cả chi cho các chế độ, chính sách, nhiệm vụ, đề án theo các chương trình mục tiêu. Thắt chặt các khoản kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm…, thực hiện mua sắm tài sản đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định.

 

Đồng thời, đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019. Tập trung xử lý những vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ thi công; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, có khối lượng được nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán ngay, không dồn vốn vào cuối năm. Cắt giảm các khoản chi thường xuyên chưa cần thiết; cắt giãn tiến độ, tạm dừng các dự án, công trình đã bố trí từ nguồn tăng thu năm 2018 nhưng chưa được phê duyệt dự án đầu tư của cấp có thẩm quyền, các dự án chưa thực sự cần thiết hoặc hiệu quả đầu tư thấp.

 

                                                                                                Lam Uyên-  PV


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 03/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, tham gia ý kiến đối với dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp kèm theo Công văn số 12025/BTC-CST ngày 09/10/2019 của Bộ Tài chính; trực tiếp báo cáo Bộ, UBND tỉnh theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1268/QĐ-TTg ngày 02/10/2019 phê duyệt Đề án hoàn thiện pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng phương thức trọng tài thương mại, hòa giải thương mại; số 1320/QĐ-TTg ngày 08/10/2019 phê duyệt Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam từ năm 2020 đến năm 2030; số 30/2019/QĐ-TTg ngày 08/10/2019 ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Công văn số 8894/VPCP-KTTH ngày 02/10/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc phát triển kinh tế ban đêm.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, triển khai thực hiện đề nghị của Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương tại Công văn số 2422/XTTM-XTĐT ngày 19/9/2019 về việc phối hợp đẩy mạnh xúc tiến đầu tư phát triển Công Thương.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích