English Thứ Ba, 18-06-2019, 20:48 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99197910
Đang online: 144

Thực hiện đồng bộ các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại xã Nghĩa Kỳ

Đăng ngày: 09/10/2018; 421 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo​ UBND huyện Tư Nghĩa nghiên cứu các nội dung kiến nghị của Sở Y tế tại Báo cáo số 1891/BC-SYT ngày 02/10/2018 về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến ô nhiễm rác thải sinh hoạt tại xã Nghĩa Kỳ, trên cơ sở đó chỉ đạo các phòng ban chức năng trực thuộc huyện, UBND xã Nghĩa Kỳ triển khai thực hiện các biện pháp hữu hiệu để nâng cao sức khỏe cộng đồng dân cư tại khu vực xã Nghĩa Kỳ. 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc theo dõi, hướng dẫn các cơ quan y tế cơ sở thực hiện các biện pháp đồng bộ nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, không để phát sinh dịch bệnh do ô nhiễm môi trường tại khu vực xã Nghĩa Kỳ, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1646/BKHCN-VP ngày 07/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc cử 01 huấn luyện viên, 01 vận động viên tham gia thi đấu Giải Vô địch Wushu trẻ châu Á tại Brunei từ ngày 16/8/2019 đến 24/8/2019 như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 697/TTr-SVHTTDL ngày 07/6/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích