English Chủ Nhật, 24-02-2019, 02:44 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 87570493
Đang online: 141

Thực hiện đồng bộ các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại xã Nghĩa Kỳ

Đăng ngày: 09/10/2018; 400 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo​ UBND huyện Tư Nghĩa nghiên cứu các nội dung kiến nghị của Sở Y tế tại Báo cáo số 1891/BC-SYT ngày 02/10/2018 về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến ô nhiễm rác thải sinh hoạt tại xã Nghĩa Kỳ, trên cơ sở đó chỉ đạo các phòng ban chức năng trực thuộc huyện, UBND xã Nghĩa Kỳ triển khai thực hiện các biện pháp hữu hiệu để nâng cao sức khỏe cộng đồng dân cư tại khu vực xã Nghĩa Kỳ. 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc theo dõi, hướng dẫn các cơ quan y tế cơ sở thực hiện các biện pháp đồng bộ nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, không để phát sinh dịch bệnh do ô nhiễm môi trường tại khu vực xã Nghĩa Kỳ, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan nghiên cứu Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi ban hành kèm theo Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 14/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo để triển khai thực hiện. Hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 15/3/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, triển khai thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng liên quan căn cứ nội dung yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 921/BKHĐT-TH ngày 13/02/2019 về việc tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và hai tháng đầu năm 2019, tham mưu và trình UBND tỉnh chậm nhất là ngày 25/02/2019 để kịp thời xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ trì, phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh và các sở, ban ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Công văn Công văn số 1085/VPCP-KGVX ngày 01/02/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả 5 năm triển khai Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích