English Thứ Sáu, 22-03-2019, 20:01 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 89509294
Đang online: 137
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Thực hiện di dời các công trình công cộng phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Cầu sông Rin

Đăng ngày: 14/03/2019; 1174 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản đồng ý cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tổ chức di dời các công trình công cộng bị ảnh hưởng bởi dự án Cầu sông Rin, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà. Tổng kinh phí để thực hiện di dời đường dây điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước sinh hoạt, hệ thống kênh Tây hồ chứa nước Di Lăng,... là hơn 9 tỷ đồng.

Trên cơ sở biên bản kiểm tra hiện trường xác định khối lượng di dời với các chủ quản lý công trình công cộng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh khẩn trương tổ chức lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định và triển khai thi công để đảm bảo bàn giao mặt bằng thi công dự án Cầu sông Rin, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà theo đúng tiến độ yêu cầu.

 

Dự án Cầu sông Rin được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định​ đầu tư vào năm 2018, với tổng vốn đầu tư 245 tỷ đồng. Dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh là chủ đầu tư, với quy mô bề rộng cầu tối đa 15m, chiều dài tuyến 3.561m; trong đó, cầu sông Rin dài 319m và cầu Nước Rạc dài 43m.

 

Việc đầu tư xây dựng cây cầy này nhằm đảm bảo giao thông thông suốt không bị chia cắt giữa hai huyện Sơn Hà và Sơn Tây trong mùa mưa bão, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho huyện Sơn Hà phát triển mở rộng không gian đô thị về phía Tây, xây dựng thị trấn Di Lăng trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa vùng phía Tây của tỉnh.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế theo Đề cương Hướng dẫn của Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 957-CV/BCSĐ ngày 13/3/2019; tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trước ngày 24/3/2019 để báo cáo Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở theo yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Công văn số 473/BXD-QLN ngày 11/3/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển thực hiện nội dung Công văn số 1285/ BYT – DP ngày 12/3/2019 của Bộ Y tế về việc bổ sung vốn năm 2019 cho Ban Quản lý dự án tỉnh thuộc dự án "An ninh y tế khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng"; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện các nội dung tại điểm 2 Công văn số 1992/VPCP-KTTH ngày 12/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh việc thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1137/UBND-TH ngày 14/3/2019; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích