English Thứ Tư, 19-06-2019, 08:38 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99253174
Đang online: 215
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Thực hiện Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch

Đăng ngày: 07/06/2019; 281 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch, Đề án “Các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Bảo đảm ATGT trong hoạt động vận tải khách du lịch

 

Theo Kế hoạch, Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc rà soát, sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện hoặc kiến nghị hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, cơ chế chính sách về kiểm soát, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động vận tải khách du lịch và các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, rà soát, điều chỉnh, bổ sung và tích hợp quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa và quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017.

 

Về đầu tư kết cấu hạ tầng, Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các địa phương đầu tư xây dựng và nâng cao điều kiện bảo đảm an toàn kết cấu hạ tầng giao thông hỗ trợ phát triển du lịch, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa.

 

UBND huyện Sơn Tây chủ trì trong việc đầu tư xây dựng các cầu bến khách ngang sông trên lòng hồ thủy điện Đắkđrinh để phục vụ vận chuyển hàng hóa, hành khách đường thủy nội địa trên địa bàn huyện Sơn Tây.

 

Hàng năm, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan rà soát, cải tạo, khắc phục điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, công bố các tuyến đường thủy nội địa để thực hiện công tác quản lý theo quy định; bố trí các điểm đón, trả khách, bãi đỗ xe phục vụ phương tiện khách du lịch, bổ sung hệ thống biển chỉ dẫn giao thông, thông tin du lịch trên các tuyến đường bộ chính yếu đến các khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

pl4-07062019.jpg
Đa dạng hóa phương tiện vận tải phục vụ khách du lịch

Nâng cao chất lượng dịch vụ

 

Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND các huyện, thành phố tạo điều kiện để đổi mới, phát triển đa dạng hóa phương tiện vận tải hành khách du lịch theo hướng hiện đại, tiện nghi, bảo đảm an toàn kỹ thuật và vệ sinh môi trường, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của du khách trong và ngoài nước; khuyến khích phát triển đóng mới phương tiện thủy nội địa có tính năng an toàn cao, giá thành rẻ, phù hợp với điều kiện hoạt động trên các tuyến vận tải thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

 

Nâng cao chất lượng công tác đăng ký, đăng kiểm và tăng cường quản lý chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường giữa hai kỳ kiểm định đối với phương tiện vận tải khách du lịch và phương tiện thủy nội địa. Hướng dẫn các doanh nghiệp đảm bảo mức chi phí vận tải khách du lịch hợp lý, phù hợp với chất lượng dịch vụ cung cấp; có chính sách về giá vé, hình thức bán vé linh hoạt và kết nối đa phương thức; tăng cường cung cấp thông tin về chuyến đi và các dịch vụ hỗ trợ vận tải để tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch.

 

Ngoài ra, tăng cường công tác đầu tư phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động vận tải khách du lịch và bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1646/BKHCN-VP ngày 07/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc cử 01 huấn luyện viên, 01 vận động viên tham gia thi đấu Giải Vô địch Wushu trẻ châu Á tại Brunei từ ngày 16/8/2019 đến 24/8/2019 như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 697/TTr-SVHTTDL ngày 07/6/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích