English Thứ Ba, 15-10-2019, 00:00 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110646612
Đang online: 182
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Thực hiện đặt hàng đối với dự án Đo đạc bổ sung, chỉnh lý bản đồ địa chính đất lâm nghiệp huyện Minh Long

Đăng ngày: 05/04/2018; 370 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn 1764/UBND-NNTN thống nhất chủ trương việc UBND huyện Minh Long thực hiện theo phương thức đặt hàng đối với dự án: Đo đạc bổ sung, chỉnh lý bản đồ địa chính đất lâm nghiệp tỷ lệ 1/5000; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Minh Long.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, có ý kiến tham mưu, đề xuất cụ thể cho UBND tỉnh việc xác định kinh phí xây dựng cho hạng mục đăng ký đất đai, cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất​ chỉ tính bằng 70% định mức theo Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT ngày 20/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với dự án đo đạc bổ sung, chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Minh Long và các dự án kế tiếp của các địa phương khác; hoàn thành trước ngày 20/4/2018.

 

P.V

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng Đề án “Thuê chuyên gia Cu Ba hỗ trợ khám, chữa bệnh, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020-2025”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tại Thông báo số 350/TB-VPCP ngày 02/10/2019 của Văn phòng Chính phủ; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu, điều chỉnh các nội dung quy hoạch Khu du lịch Mỹ Khê không còn phù hợp trong quá trình xây dựng đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phần còn lại của xã Tịnh Kỳ và xã Tịnh Khê; khẩn trương hoàn thành đồ án quy hoạch trình UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế làm việc với Công ty TNHH Một thành viên Doanh nghiệp xã hội Cao để xây dựng Đề án cụ thể về việc đầu tư cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn (Bệnh viện đa khoa Dung Quất trước đây); trên cơ sở đó, chủ trì phối hợp với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nội vụ, UBND huyện Bình Sơn và các sở, ngành liên quan tham gia góp ý hoàn chỉnh Đề án, tham mưu UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích