English Thứ Năm, 22-08-2019, 10:54 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107440942
Đang online: 236
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Thực hiện đặt hàng đối với dự án Đo đạc bổ sung, chỉnh lý bản đồ địa chính đất lâm nghiệp huyện Minh Long

Đăng ngày: 05/04/2018; 356 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn 1764/UBND-NNTN thống nhất chủ trương việc UBND huyện Minh Long thực hiện theo phương thức đặt hàng đối với dự án: Đo đạc bổ sung, chỉnh lý bản đồ địa chính đất lâm nghiệp tỷ lệ 1/5000; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Minh Long.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, có ý kiến tham mưu, đề xuất cụ thể cho UBND tỉnh việc xác định kinh phí xây dựng cho hạng mục đăng ký đất đai, cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất​ chỉ tính bằng 70% định mức theo Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT ngày 20/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với dự án đo đạc bổ sung, chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Minh Long và các dự án kế tiếp của các địa phương khác; hoàn thành trước ngày 20/4/2018.

 

P.V

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu vực đê điều xung yếu trên địa bàn tỉnh và đề xuất danh mục dự án cần gia cố sắp xếp thứ tự ưu tiên, trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu nội dung yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn số 5827/BCT-TXTM ngày 12/8/2019, xây dựng kế hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng, chào mừng “Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4” năm 2020 trên địa bàn tỉnh với tinh thần tiết kiệm và hiệu quả.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở người tại Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 28/3/2019 về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh năm 2019, Công văn số 4333/UBND-KGVX ngày 02/8/2019 về việc tăng cường chông tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2391/BKHCN-TĐC ngày 08/8/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý dự thảo Đề án phát triển, nâng cao năng lực của hệ thống các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ công lập.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích